Byggandet av Gasums biogasanläggning i Götene påbörjas – först i raden av flera strategiska investeringar för att öka tillgången av biogas

Gasums nästa kommande nya biogasanläggning i Götene fick sitt slutgiltiga bygglov i slutet av januari. För Gasum är anläggningen början på en rad investeringar för ny biogasproduktion i enlighet med företagets nya strategi.

Efter en noggrann och grundlig planerings- och tillståndsprocess inleder Gasum byggarbetet av sitt senaste biogasprojekt i Götene. Anläggningen kommer att producera 120 gigawattimmar (GWh) flytande biogas (LBG) per år från 2025 och framåt.

Biogas är ett helt förnybart och klimatvänligt bränsle, eftersom det produceras med olika typer av organiskt avfall. Anläggningen i Götene kommer främst att använda gödsel från jordbrukssektorn i närområdet som råmaterial. Anläggningen kommer att bearbeta cirka 400 000 ton råmaterial årligen.

Biogas producerad med gödsel som råvara kan sänka utsläppen av koldioxid med över 100 procent. Detta är möjligt genom att använda gödsel som råmaterial och samtidigt undvika traditionell spridning av gödsel direkt på åkrar, vilket avger växthusgaser. När biogasen används som bränsle i exempelvis lastbilar minskar även utsläppen jämfört med konventionella bränslen.

Återvunnet gödningsmedel till jordbruk

Utöver energi kommer anläggningen att producera 350 000 ton högkvalitativt miljövänligt gödningsmedel, som levereras tillbaka till lantbrukarna som tillhandahåller Gasum råvaran. Jämfört med fossila gödningsmedel innehåller återvunna gödningsmedel organiskt material som är viktigt för att bibehålla jordbruksmarkernas odlingsförhållanden och väderbeständighet.

Gasum investerar närmare 54 miljoner euro i anläggningen i Götene, varav 15 miljoner är bidrag från Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet.

”Vi är oerhört glada över att kunna gå vidare med det här projektet i Götene, för under de senaste åren har vi sett hur intresset för biogas har ökat i såväl de nordiska länderna som i hela Europa. Biogasanläggningen i Götene blir det första steget i Gasums ambitiösa plan för att öka tillgången på förnybar energi för våra kunder inom trafik, industri och sjöfart”, säger Erik Woode,  Head of Project Development & Execution på Gasum.

Den första av fem stora biogasanläggningar i Sverige

Anläggningen i Götene är den första i raden av fem storskaliga biogasanläggningar som Gasum planerar att bygga i Sverige under de närmaste åren. Övriga platser kommer att vara Borlänge, Kalmar, Sjöbo och Hörby.

Gasum planerar även en biogasanläggning nära Trondheim i Norge. Dessa kommande projekt är en del av företagets nya strategi, vilken innehåller stora satsningar på att öka tillgången av nordisk biogas under de kommande åren.

Gasums strategiska mål är att en betydande del av företagets vinster ska komma från gröna energikällor fram till 2027. Det innebär att öka biogasens roll och handel av förnybar el.

Naturgas, och dess flytande form LNG, fortsätter att vara en viktig språngbräda och en väg till användning av biogas och eventuellt syntetisk metan i framtiden. Detta beror på att den befintliga infrastrukturen byggd för LNG är direkt användbar för LBG och syntetisk metan.

Läs mer om biogas på Gasums webbplats

Mer information:

Erik Woode, Head of Project Development & Execution
Tel. +46 13 991 96 63, erik.woode@gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv