Nå settes spaden i jorden for Gasums biogassanlegg i Götene – den første av flere strategiske investeringer for å øke tilgjengeligheten av biogass

Gasums neste biogassanlegg, i den svenske kommunen Götene, fikk de siste byggetillatelsene i slutten av januar. For Gasum markerer anlegget i Götene den første av en rekke investeringer i ny biogassproduksjon, i samsvar med selskapets nylig reviderte strategi.

Etter en grundig planleggings- og søknadsprosess går Gasum i gang med byggingen av sitt nyeste biogassanlegg i Götene i Sør-Sverige. Fra tidlig i 2025 skal anlegget produsere flytende biogass, eller LBG, tilsvarende 120 gigawattimer (GWh) per år.

Biogass er et fullt fornybart og klimavennlig brennstoff, da det produseres av ulike typer organisk avfall. Som råstoff vil anlegget i Götene hovedsakelig bruke husdyrgjødsel fra landbruket i nærområdet. Anlegget vil bearbeide ca. 400 000 tonn råstoff i året.

Med husdyrgjødsel som råstoff kan biogassen gå fra å være et lavkarbon-brennstoff, til å bli karbonnegativt. Ikke bare reduserer det klimagassutslippene når det brukes, for eksempel i biler og lastebiler, men det vil også redusere utslippene forbundet med tradisjonell bruk av husdyrgjødsel, som er å spre den ut på åkrene.

Resirkulert gjødsel til gårdene

I tillegg til energi vil anlegget produsere 350 000 tonn miljøvennlig kvalitetsgjødsel, som sendes tilbake til bøndene som leverer husdyrgjødselen. Resirkulert gjødsel inneholder organisk masse som er viktig for å vedlikeholde åkerlandets vekstforhold og værbestandighet, noe som ikke er tilfellet med fossilbasert gjødsel.

Gasum investerer nesten 54 millioner euro i anlegget i Götene, hvorav 15 millioner er gitt som tilskudd fra det svenske Naturvårdsverket, gjennom investeringsprogrammet Klimatklivet.

«Vi er ekstremt glade for å kunne gå videre med dette prosjektet i Götene, da vi de siste par årene har sett en voksende interesse i biogass i de nordiske landene og Europa for øvrig. Biogassanlegget i Götene er første trinn i Gasums ambisiøse plan for å øke tilgjengeligheten av fornybar energi for kundene innen både veitransport, industri og sjøtransport», sier Erik Woode, Head of Project Development & Execution i Gasum.

Det første av fem store anlegg i Sverige

Anlegget i Götene er det første av fem storskala biogassanlegg som Gasum planlegger å bygge i Sverige i løpet av de neste par årene. De andre anleggene skal ligge i Borlänge, Kalmar, Sjöbo og Hörby.

Gasum planlegger også et biogassanlegg i nærheten av Trondheim. De kommende prosjektene er en del av Gasums nyreviderte strategi, der planen er å investere stort i å øke biogasstilgjengeligheten i Norden i årene fremover.

Gasums strategiske mål er at en betydelig del av selskapets fortjeneste skal komme fra grønne energikilder innen 2027. Dette betyr å øke biogassens rolle og satse på fornybar elektrisitet.

Naturgass og flytende naturgass (LNG) vil fortsette å være et viktig springbrett og en del av prosessen mot fremtidig bruk av biogass og kanskje syntetisk metan (e-fuels). Grunnen til dette er at den eksisterende infrastrukturen som er bygget for LNG, også kan brukes til LBG og syntetisk metan.

Les mer om biogass på Gasums nettsted

For mer informasjon:

Erik Woode, Head of Project Development & Execution
Tel. +46 13 991 96 63, erik.woode@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/