Miten biokaasua tuotetaan?

Tunnetko jo biokaasumerkin? Merkki kertoo vastuullisesta valinnasta.

Lue lisää

kaasuauto

Mikä GWh?

GWh: Gigawattitunti on energian yksikkö, jota käytetään energiamäärän, sähkön ja lämmön ilmaisemiseen.

TWh: Terawattitunti
1 TWh = 1 000 GWh

 

Joutsenmerkki

Biokaasu osana kiertotaloutta

Jaa:

Meidän tavoitteemme on yksinkertainen: haluamme huolehtia ympäristöstä ja tuottaa asiakkaillemme uusiutuvaa, kotimaista energiaa.

Biokaasun tuottamiseksi tarvitsemme biohajoavia raaka-aineita: kaupan syömäkelvottomia biojätteitä, kasvitarhojen puutarhajätteitä tai vaikkapa oluen panemisessa syntyvää mäskiä. Nämä biohajoavat raaka-aineet toimitamme lähimmälle biokaasulaitoksellemme, jossa niistä tuotetaan ympäristölle ystävällistä uusiutuvaa energiaa – biokaasua.

Biokaasun tuotannosta syntynyt ravinnejäännös hyödynnetään lannoitteina suomalaisilla pelloilla. Kierrätyslannoitteiden käyttö vähentää tarvetta perinteisten väkilannoitteiden käyttöön.

Gasumin tuottamalle liikennebiokaasulle Suomessa on myönnetty ympäristöystävällisyydestä kertova Joutsenmerkki.

Mistä biokaasua voidaan tehdä?

Biokaasua voidaan tuottaa lähes kaikesta eloperäisestä materiaalista, kuten biojätteestä, jätevesilietteestä, jätevesistä, lannasta, teollisuuden sivutuotteista ja kasvibiomassasta. Ainoastaan puuperäinen aines ei sellaisenaan sovellu biokaasureaktoriin.

Suomessakin suurin energiapotentiaali on peltobiomassassa – kestävimpiä peltobiomassoja ovat viljelykasvien syömäkelvottomat osat ja esimerkiksi kesantopelloilla, vuoroviljelyllä tai peltojen suojavyöhykkeillä kasvatettu nurmi.

Tällä hetkellä Gasum käyttää Suomessa ainoastaan jäteperäisiä raaka-aineita; biojätettä, jätevesilietteitä, lantaa ja teollisuuden orgaanisia sivuvirtoja. Ruotsin biokaasulaitoksilla Gasum käyttää biokaasun tuotantoon myös peltobiomassaa.

Biokaasun tuotanto on tärkeä osa kiertotaloutta

Biokaasun tuotannon sivutuotteena syntyvä jäännösliete on käyttökelpoinen kierrätyslannoite, jota voidaan käyttää perinteisten lannoitteiden tilalla.

Biokaasun tuotannossa raaka-aineen ravinteet muuttuvat kasveille paremmin saatavaan muotoon. Siksi biokaasu on olennainen osa kiertotalousajattelua, jonka avulla biojätteiden ravinteet saadaan kierrätettyä takaisin luontoon. Lannoitekäytössä jäännöslietteen hygienia varmistetaan – Suomessa käyttöä valvoo Evira.

Mihin biokaasua käytetään Suomessa?

Suomessa biokaasua käytetään pääosin lämmön ja sähkön tuotantoon – vuonna 2017 biokaasulaitosten kaasulla tuotettiin noin 500 GWh verran lämpöä ja sähköä.

Vähäpäästöisten polttoaineiden kysynnän lisääntyessä nopeasti kasvava biokaasun käyttökohde on liikenne - Vuonna 2017 biokaasun käyttö liikennepolttoaineena vastasi 31 GWh energiamäärää.

Kaasuautoilun suosion kasvaessa investoimme biokaasun tuotantoon sekä varmistamme biokaasun saatavuuden myymällä tankkausasemiltamme kotimaisen biokaasun lisäksi myös eurooppalaista ISCC-kestävyysjärjestelmän (International Sustainability and Carbon Certification) mukaisesti tuotettua biokaasua. ISCC-sertifioitu biokaasu on uusiutuvaa energiaa ja vastaa ominaisuuksiltaan kotimaassa tuotettua biokaasua.

Biokaasua käytetään myös muun muassa teollisuudessa sekä ruoanlaitossa kotitalouksien kaasuliesien polttoaineena.

Kuinka paljon biokaasua voidaan tuottaa Suomessa?

Biokaasulaitoksissa tuotettavan biokaasun potentiaaliseksi määräksi on arvioitu noin 10 TWh vuodessa. Tämä määrä riittäisi noin miljoonan kaasuauton tarpeisiin. Tällä hetkellä biokaasun tuotantopotentiaalista on hyödynnetty Suomessa vain noin 4 %.

Suomessa biokaasulaitosten raaka-aineena käytetään nykyisin pääosin jätteitä, mutta suurin potentiaali on peltobiomassassa, jota Suomessa ei vielä juurikaan hyödynnetä.

Kuinka biokaasua hyödynnetään muissa pohjoismaissa ja Euroopassa?

Ruotsi on ollut yksi biokaasun edelläkävijöistä, ja biokaasua tuotettiin Ruotsissa vuonna 2015 lähes kuusinkertaisesti Suomeen verrattuna. Ruotsissa yli 60 % tuotetusta biokaasusta jalostetaan ja käytetään pääosin liikennepolttoaineena yli 50 000 kaasuautossa.

Tanskan biokaasuntuotanto on kasvanut nopeasti viime vuosina ja on samaa tasoa Ruotsin kanssa, josta valtaosa käytettiin sähkön ja lämmön tuotantoon liikennekäytön ollessa melko vähäistä. Norjassa sen sijaan biokaasun tuotanto on suunnilleen samaa luokkaa Suomen kanssa, josta kolmasosa käytettiin liikenteessä.

Saksa Euroopan johtava biokaasun tuottaja – Italiassa eniten kaasuautoja

Euroopan mittakaavassa Saksa on biokaasuntuotannon mahtimaa, sillä Euroopan noin 17 000 biokaasulaitoksesta yli 10 000 on Saksassa. Saksan 40 TWh biokaasusta suurin osa käytetään sähkön tuotantoon. Määrä vastaa lähes kaksi kertaa Suomen ydinvoimaloiden sähköntuotantoa.

Myös Italia on merkittävä biokaasun tuottaja ja Euroopan johtava maa kaasuautoilussa. Italiassa liikenteessä on 970 000 kaasuajoneuvoa, ja määrä on ollut nopeassa kasvussa.

Jätteet hyötykäyttöön kiertotalouden keinoin

Ajankohtaista

KAIKKI UUTISET
18.01.2021

Gasumin biojätteen siirtokuormausasema Vantaalla on auennut – Edistää kiertotalouden toteutumista pääkaupunkiseudulla

Vantaan Viinikkalassa, osoitteessa Varpukallionkuja 5–7 sijaitseva Gasumin biojätteen siirtokuormausasema on auennut. Siirtokuormausasemalla vastaanotetaan kiinteitä ja lietemäisiä biojätteitä vuodessa 34 000 tonnia vuodessa. Aseman avulla Gasum edistää kiertotalouden toteutumista pääkaupunkiseudulla yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. 

Siirtokuormausaseman kiinteiden ja lietemäisten biojätteen vastaanottokapasiteetti on vuodessa 34 000 tonnia, josta jalostetaan Gasumin biokaasulaitoksilla biokaasua noin 2 000 kaasuauton tankkiin, sekä kierrätyslannoitteita maanviljelijöiden käyttöön.

Gasumin biojätteen siirtokuormausasema edistää ja tehostaa kiertotalouden toteutumista pääkaupunkiseudulla, koska asemalla voidaan käsitellä suuria määriä kiinteitä ja lietemäisiä biomassoja.

Gasumin tavoitteena on kasvattaa biokaasun tuotantokapasiteettia ja biomassoja tarvitaan suuret volyymit. Siirtokuormausaseman operoinnin hoitaa Encore Ympäristöpalvelut yhteistyössä Gasumin kanssa. Pääkaupunkiseudun kaikki toimijat voivat hyödyntää biojätteen siirtokuormausasemaa.

Yhteystiedot:
Gasumin Vantaan siirtokuormausasema
Varpukallionkuja 5–7
01530 Vantaa
puh. Vaakatoimisto 045 773 363 51

Lisätietoja:
Rauni Karjala, Senior Sales Manager, kiertotalous, biokaasu, Gasum
p. 0400 599 561, rauni.karjala@gasum.com

Lue lisää
13.01.2021

Pääkaupunkiseudun biojätteistä luomulannoitteita ja biokaasua ─ Lohjan biokaasulaitoksen kaupallinen käyttö alkoi

Pääkaupunkiseudun biojätteistä tehdään Gasumin Lohjan Munkkaan jätekeskuksen alueella sijaitsevalla biokaasulaitoksella uusiutuvaa biokaasua liikenteeseen sekä teollisuuteen ja luomulannoitteita maatalouteen. Laitos käsittelee 60 000 tonnia biohajoavia raaka-aineita, joista tuotetaan vuodessa 40 GWh biokaasua ja 50 000 tonnia luomulannoitteita. Biokaasu syötetään laitokselta suoraan kaasuverkostoon. Laitos aloitti kaupallisen käyttönsä suunnitelman mukaisesti tammikuussa 2021.

Gasum pyrkii aktiivisesti lisäämään biokaasun tuotantokapasiteettia rakentamalla uusia biokaasulaitoksia ja lisäämällä myös biokaasun hankintaa kumppaneilta. Lohjan biokaasulaitoksen tuotannossa käytetään raaka-aineena pääkaupunkiseudun biohajoavia jätteitä, jolloin biokaasutuotannon osana jalostetut kierrätysravinteet täyttävät luomulannoitteiden kriteerit.

”On hienoa, että Lohjan biokaasulaitoksemme valmistui suunnitellusti. Laitoksemme edistää kiertotalouden toteutumista pääkaupunkiseudulla. Biokaasun kysyntä kasvaa kaikilla segmenteillä ja etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia lisätä tuotantokapasiteettia. Kysyntä kierrätysravinteille ja luomulannoitteille on kehittymässä eri teollisuuden aloilla. Tarvitsemme jatkuvasti lisää biohajoavia jätteitä tuotantoomme ja toivommekin, että pääkaupunkiseudun toimijat lähtisivät mukaan edistämään kiertotaloutta osallistumalla ketjuun,” kertoo Gasumin biokaasuliiketoiminnan johtaja, Johan Grön.

Laitoksella käsitellään vuodessa noin 60 000 tonnia biomassoja, tuotetaan 40 GWh uusiutuvaa biokaasua vuodessa, joka vastaa 100 raskaan liikenteen ajoneuvon tai 4 000 henkilöauton vuotuista polttoaineenkulutusta. Laitoksella tuotetaan myös noin 50 000 tonnia luomulannoitteita maatalouteen. 

”Toivotamme Gasumin tervetulleeksi Munkkaan jätekeskukseemme. Hyvin sujunut yhteistyö biojätteen käsittelyssä saa nyt jatkoa alueenkäyttöyhteistyöllä. Meillä Rosk’n Rollissa pyritään luomaan kiertotalouden keskuksia, joihin alan toimijoiden on helppo sijoittua ja investoida materiaali- ja ravinnekiertoa edistäviä laitoksia. Gasumin laitos on erinomainen esimerkki tästä”, kertoo Rosk’n Roll Oy Ab:n toimitusjohtaja Vesa Heikkonen.

Lohjan biokaasulaitokselle on myönnetty Työ- ja Elinkeinoministeriön (TEM) Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketukea 7,83 miljoonaa. Hankkeiden tavoite on lisätä kestävästi uusiutuvan energian osuutta Suomessa käytetystä energiasta erityisesti parantamalla sen tarjontaa.

Biokaasu on täysin uusiutuva energialähde, jota voidaan tuottaa monenlaisista biohajoavista jätteistä. Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena voi auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosentilla fossiiliseen dieseliin verrattuna. Gasumilla on nyt 16 biokaasulaitosta Suomessa ja Ruotsissa, ja yhtiö on yksi Pohjoismaiden suurimmista biokaasun tuottajista. Gasum tuo vuoteen 2024 mennessä Pohjoismaiden markkinoille 4 TWh biokaasua omasta ja kumppaniensa tuotannosta.

Lisätietoja:
Johan Grön, johtaja, biokaasu, Gasum

p. 040 546 41 86, johan.gron@gasum.com

Ari Suomilammi, johtaja, biokaasu, kiertotalous Suomi, Gasum
p.  040 065 33 51, ari.suomilammi@gasum.com

Vesa Heikkonen, toimitusjohtaja, Rosk’n Roll Oy Ab
p. 040 834 5016, vesa.heikkonen@rosknroll.fi

Kuvia Gasumin biokaasulaitoksista >

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa edistää kehitystä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Rosk’n Roll lyhyesti: Rosk’n Roll Oy Ab on 12 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka huolehtii päivittäin 230 000 uusmaalaisen jätteistä - nykyaikaisesti ja ympäristön ehdoilla.  www.rosknroll.fi/

Lue lisää
11.12.2020

Ruotsin Klimatlivet-ohjelmasta Gasumille 30 miljoonaa euroa kahden biokaasulaitoksen rakentamiseen

Klimatlivet on myöntänyt Gasumille 30 miljoonan euron investointituen kahden uuden biokaasulaitoksen rakentamiseen. Taalainmaan ja Kalmarin maakuntiin rakennettaville laitoksille on molemmille myönnetty 15 miljoonaa euroa, mikä on Klimatklivetin myöntämän tuen enimmäismäärä.

Gasum on saanut 30 miljoonaa investointitukea Ruotsin ympäristönsuojeluviraston investointiohjelma Klimatlivetiltä. Tuki on saatu kahden biokaasulaitoksen rakentamiseen. Molemmat laitokset saivat 15 miljoonaa euroa tukea, joka on korkein mahdollinen Klimatklivetin myöntämä tuki. Laitokset on määrä rakentaa Borlängeen Taalainmaan maakuntaan ja Kalmarin maakuntaan.

”Myönnetty tuki antaa mahdollisuuden tuotantokapasiteettimme kasvattamiseen Ruotsissa ei vain yhdellä vaan kahdella laitoksella. Tämä on tärkeä askel biokaasun saatavuuden parantamisessa ja lisäksi voimme tehdä osamme Ruotsin ja EU:n ilmastotavoitteiden eteen, sanoo Erik Woode Director, Project Development & Management, Gasum Sweden.

Paikallista polttoainetuotantoa raskaalle liikenteelle

Borlängeen rakennettava laitos tuottaa nesteytettyä biokaasua (LBG) pääasiassa lannasta ja biojäteperäisestä lietteestä. Laitoksen vuosittainen kapasiteetti tulee olemaan 120 GWh. Uuden biokaasulaitoksen sijainti on edullinen, sillä Gasum on rakentamassa Borlängeen myös uutta raskaalle liikenteelle tarkoitettua LBG:n tankkausasemaa.

Gasum hyödyntää Borlängen laitoksen tuotannossa mahdollisuuksien mukaan paikallisia raaka-aineita. Borlängen kunnan energia- ja jätehuoltoyhtiö Aktiebolaget Borlänge Energi on toiminut vuodesta 2017 biojätteen esikäsittelylaitoksena. Tällä hetkellä jätteestä tuotettu liete kuljetetaan Borlängen ulkopuolelle. Gasumin biokaasulaitos rakennetaan lähelle Fågelmyran kaatopaikan ja kierrätyskeskuksen yhteydessä sijaitsevaa Borlänge Energin esikäsittelylaitosta, minkä ansiosta biokaasulaitokseen voidaan pumpata vuosittain noin 47 000 tonnia lietettä suoraan esikäsittelystä.

”Gasum tekee yhteistyötä myös paikallisten maanviljelijöiden perustaman biokaasuyhtiö Dala Biogas AB:n kanssa. Dala Biogasin tavoitteena on ollut rakentaa biokaasulaiton alueelle jo vuosia. He ovat meille arvokas paikallinen voimavara. Borlängessä on valtava kiinnostus yhteistyöhön ja hankkeeseen sitoutumiseen ja yleinen can-do -asenne. He todella haluavat tämän onnistuvan”, Woode lisää.

Paikallista energiaa ja uusia työpaikkoja Kalmariin ja Taalainmaalle

Kalmarin maakunnassa biokaasuhanke aloitettiin niin ikään paikallisten maanviljelijöiden perustaman Mörbylånga Biogas AB:n kanssa. Paikallisen yhteistyön avulla biokaasulaitos on saanut myös alueen viranomaisten vahvan tuen.

Koska hanke on lähtenyt käyntiin maanviljelijöiden aloitteen myötä, on luonnollista, että tehtaan raaka-aineet koostuvat lähinnä lannasta ja muista maatalouden lopputuotteista. Kalmarin biokaasulaitoksen vuosittainen tuotantokapasiteetti tulee olemaan 70 GWh.

“Kalmarin maakunnassa sijaitseva laitos rakennetaan alueelle, joka tunnetaan yhtenä biokaasun käytön kansallisista edelläkävijöistä. Olemme todella iloisia siitä, että sekä Kalmarin maakunnan että Taalainmaan biokaasulaitokset mahdollistavat paikallisen energiantuotannon ja tuovat alueille uusia työpaikkoja”, Woode kertoo.

Gasum kuuluu Pohjoismaiden johtaviin biokaasuntuottajiin. Yhtiöllä on Ruotsissa ja Suomessa yhteensä 15 biokaasulaitosta ja yhtiön tavoitteena on vahvistaa merkittävästi biokaasun saatavuutta uusien tuotanto- ja hankintamahdollisuuksien avulla. Kaikki Gasumin biokaasulaitokset toimivat kiertotalousperiaatteen mukaisesti.

Lisätietoja:

Erik Woode, Director, Project Development & Management, Gasum Sweden
p. +46 13 991 96 63, erik.woode@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää