Gasum Code of Conduct - Toiminnan perusta

Gasumin Toiminnan perusta – Code of Conduct määrittelee yhtiön vastuulliset
liiketoimintakäytännöt ja tapamme toimia asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa sekä henkilöstön kesken organisaationa.

Code of Conduct

 

Code of Conduct Business Partners

 


Raportoi väärinkäytöksistä, Whistleblowing -kanava

Kumppaneillamme on tärkeä rooli Gasumin eettisten standardien ylläpitämisessä. Yksi tärkeimmistä keinoista on ilmoittaa viipymättä mahdollisista väärinkäytöksistä tai niihin liittyvistä epäilyksistä. Raportointikanavasta vastaa riippumaton ulkopuolinen toimittaja ja raportin jättäminen on luottamuksellista, ja halutessaan ilmoittaja voi pysyä nimettömänä.

 

Whistleblowing -kanava

Gasum lyhyesti

Gasum on pohjoismainen energiayhtiö. Olemme pohjoismaiden kaasusektorin ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Yhdessä kumppaniemme kanssa otamme tärkeitä askelia kohti hiilineutraalia tulevaisuutta maalla ja merellä.

Tarjoamme puhtaampaa energiaa teollisuuden tarpeisiin sekä maantie- ja meriliikenteeseen. Tavoitteemme on, että ihmiset ja tavarat liikkuvat vähäpäästöisesti.

Lue lisää kaasusta

Autamme yritysasiakkaitamme energiamarkkinoilla – haluamme tehdä energiamarkkinoilla toimimisesta helppoa. Asiantuntijamme huolehtivat sähkön myynnistä, hankinnasta ja tuotannosta asiakkaamme puolesta koko markkinaketjun osalta.

Lue lisää energiamarkkinapalveluista

Olemme Pohjoismaiden johtava toimija

Olemme Pohjoismaiden johtava biokaasun tuottaja ja biohajoavien jätejakeiden käsittelijä. Strategiamme mukaisesti investoimme vahvasti kiertotalouteen tuottamalla erilaisista jätevirroista biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa.

Lue lisää biokaasusta ja kiertotaloudesta

Rakennamme pitkäjänteisesti pohjoismaista kaasutankkausasemaverkostoa, joka palvelee erityisesti raskasta liikennettä.

Tuomme Suomeen maakaasua ja olemme Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun eli LNG:n jakelija. LNG ei tuota lainkaan rikkioksidipäästöjä ja se täyttää myös tiukimmat typenoksidi-, hiukkas- sekä hiilidioksidipäästörajoitukset. LNG:tä voidaan käyttää kuljetuksissa sekä monissa teollisuuden prosesseissa vähentämään päästöjä.

Lue lisää LNG:stä

Vastuullisuus on meille tärkeää

Vastuullisuus on Gasumilla erittäin tärkeässä roolissa ja osa strategiaamme. Otamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun huomioon kaikessa toiminnassamme.

Lue lisää yritysvastuusta Gasumilla

Gasum-konsernilla on noin 330 työntekijää Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Gasum on 100-prosenttisesti Suomen valtion omistama yhtiö.

Gasum-konsernin liikevaihto oli 2 722,5 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Lue lisää tunnusluvuista

Sponsorointi ja yhteistyöt Gasum

Sponsorointi ja yhteistyöt

Sponsoroinnin ja yhteistyöhankkeiden avulla haluamme olla mukana mahdollistamassa elämyksiä meille kaikille. Teemme yhteistyötä tieteen, taiteen ja urheilun organisaatioiden kanssa, jotka sopivat arvomaailmaamme ja tavoitteisiimme. 

Lue lisää