Vuosiraporttimme

Vuonna 2021 Gasum otti jälleen määrätietoisesti askeleita kohti puhtaampaa huomista. Lue lisää yhtiön katsauksista.

Taloudellinen katsaus

Green Fund Impact -raportti

Yritysvastuuraportti

 

Gasum Code of Conduct - Toiminnan perusta

Gasumin Toiminnan perusta – Code of Conduct määrittelee yhtiön vastuulliset
liiketoimintakäytännöt ja tapamme toimia asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa sekä henkilöstön kesken organisaationa.

Code of Conduct

 

Code of Conduct Business Partners

 


Raportoi väärinkäytöksistä, Whistleblowing -kanava

Kumppaneillamme on tärkeä rooli Gasumin eettisten standardien ylläpitämisessä. Yksi tärkeimmistä keinoista on ilmoittaa viipymättä mahdollisista väärinkäytöksistä tai niihin liittyvistä epäilyksistä. Raportointikanavasta vastaa riippumaton ulkopuolinen toimittaja ja raportin jättäminen on luottamuksellista, ja halutessaan ilmoittaja voi pysyä nimettömänä.

 

Whistleblowing -kanava

Gasum lyhyesti

Olemme pohjoismainen energiayhtiö ja kaasualan ja energiamarkkinoiden paras asiantuntija. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta maalla ja merellä.

Tavoitteemme on, että ihmiset ja tavarat liikkuvat puhtaasti sekä maalla että merellä. Tarjoamme teollisuudelle sekä yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon puhdasta ja kustannustehokasta energiaa sekä raaka-ainetta. 

Autamme kumppaneitamme toimimaan energiamarkkinoilla ja tarjoamme asiantuntijapalveluita koko markkinaketjun osalta.

Pohjoismaiden johtava toimija

Olemme Pohjoismaiden johtava biokaasun tuottaja ja biohajoavien jätejakeiden käsittelijä. Edistämme kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä, tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Kehitämme määrätietoisesti ja vastuullisesti pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Olemme pitkäjänteisesti rakentaneet kaasutankkausasemaverkostoa, joka palvelee myös raskasta kalustoa.

Tuomme Suomeen maakaasua ja olemme Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun (LNG) jakelija. Vahvistamme LNG:n asemaa ja infrastruktuuria sekä toimitamme LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeeseen Pohjoismaissa ja Pohjois-Euroopassa EU:n LNG-strategian mukaisesti.

Konsernin liikevaihto oli 1 571,0 miljoonaa euroa vuonna 2021. Lue lisää yhtiömme tunnusluvuista.

Innostuneiden ihmisten uudistuva yhteisö

Työmme ei olisi mahdollista ilman innostuneita ja ahkeria työntekijöitämme. Gasum-konsernissa työskentelee 356 henkeä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa.

Olemme 100-prosenttisesti valtio-omisteinen yhtiö. Osakkeistamme 73,5 prosenttia on valtion omistamalla Gasonia Oy:llä ja 26,5 prosenttia suoraan Suomen valtiolla.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys nähdään kokonaisvaltaisena toimintana

Meille vastuullisuus merkitsee taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun huomioimista, joka kytkeytyy tiiviisti strategiaamme. 

Toimintamme jatkuvaa parantamista tukevat sertifioidut ISO 9001 (laatu)-, ISO 14001 (ympäristö)-, ISO 50001 (energiatehokkuus)- sekä ISO 45001 (työturvallisuus) -johtamisjärjestelmät.

Tutustu yritysvastuuohjelmaamme ja yritysvastuuraporttiimme.

Tutustu Gasumin johtoon.

Sponsorointi ja yhteistyöt Gasum

Sponsorointi ja yhteistyöt

Sponsoroinnin ja yhteistyöhankkeiden avulla haluamme olla mukana mahdollistamassa elämyksiä meille kaikille. Teemme yhteistyötä tieteen, taiteen ja urheilun organisaatioiden kanssa, jotka sopivat arvomaailmaamme ja tavoitteisiimme. 

Lue lisää