Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen edistämiseen

Haluamme toimia vastuullisena yrityskansalaisena ja rakentaa kestävää kehitystä yhdessä kumppaniemme ja sidosryhmiemme kanssa. Olemme julkisesti sitoutuneet edistämään tärkeäksi katsomiamme teemoja. 

Content image

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kasvatamme biokaasumarkkinan laajuutta vuositasolla terawattituntiluokkaan Suomessa vuoteen 2025 mennessä.
Panostamme vähäpäästöisen liikennekaasumarkkinan kehittämiseen lisäämällä liikennekaasun tarjontaa merkittävästi keskeisillä kysyntäalueilla Suomessa.

Content image

Ilmastokumppanit

Edistämämme kiertotaloutta, siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskunta ja tuottamaan, markkinoimaan sekä myymään biokaasua liikenteeseen, teollisuuteen, sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä kotitalouksiin.
Edistämämme uusiutuvan biokaasun hyödyntämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun energiantuotannossa ja joukkoliikenteessä yhdessä kumppaniensa kanssa.
Toimitamme kestäviä meriliikenteen polttoaineratkaisuja Itämerellä kehittämällä nesteytetyn maakaasun (LNG) logistiikkaa ja toimitusketjua.

 

Content image

Baltic Sea Action Group

Kehitämme mahdollisuuksia käyttää puhdasta polttoainetta, nesteytettyä maakaasua (LNG), meriliikenteen polttoaineena.
Kehitämme konseptin, jonka avulla jätevesilietteestä voidaan tuottaa turvallisia kierrätysravinteita.

Content image

Nolla tapaturmaa

Kehitämme työpaikkamme työturvallisuutta yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa.
Työterveys ja -turvallisuus on osa työpaikkamme tuloksellista toimintaa.
Sitoudumme ilmoittamaan tarvittavat turvallisuustiedot Nolla tapaturmaa -foorumille vuosittain.

Content image

Responsible Care

Gasum on sitoutunut kemianteollisuuden kansainväliseen kestävää kehitystä tukevaan ohjelma.
Keskeisiä teemoja ovat: luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö sekä avoin vuorovaikutus ja yhteistyö.

 

Content image

Teollisuuden energiatehokkuussopimus

Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimukseen liittyneet yritykset sitoutuvat tehostamaan energiankäyttöään ja liittämään Energiatehokkuusjärjestelmän johtamisjärjestelmiinsä.

Content image

CIVITAS ECCENTRIC

Gasum on mukana EU-rahoitteisessa CIVITAS ECCENTRIC-hankkeessa älykkään ja puhtaan liikkumisjärjestelmän kehittämiseksi. Suomen ensimmäinen CIVITAS-kaupunki Turku pyrkii hiilineutrauliuteen muun muassa kaasun käytöllä.

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa

Lue lisää Sulje