Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen edistämiseen

Gasum on ollut mukana YK:n Global Compact ‑yritysvastuualoitteessa vuodesta 2021. Aloite sisältää kymmenen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvää periaatetta, joita Gasum on sitoutunut noudattamaan. Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja raportoimme yritysvastuusta kansainvälisen GRI-standardin mukaisesti.

Olemme julkisesti sitoutuneet edistämään tärkeäksi katsomiamme teemoja ja ja rakennamme kestävää kehitystä yhdessä kumppaniemme ja sidosryhmiemme kanssa.