Gasumin turvallisuuden verkkokoulutus

Työturvallisuustavoitteemme on nolla tapaturmaa. Perehdytämme myös urakoitsijamme Gasumin työturvallisuuteen ja tapaamme toimia. 

 

Aloita turvallisuuskoulutus

Turvallisuus on Gasumin toiminnan kivijalka

Jaa:

Kaasualan suomalaisena asiantuntijana Gasum kantaa vastuun koko toimialan turvallisuudesta, kaasun loppukäyttäjiin asti. Gasumin turvallisuustyön tavoitteena on, että yhtiön omassa toiminnassa ja kaasun loppukäytössä ei tapahdu vaurioita, onnettomuuksia tai tapaturmia.

Maakaasun turvallisuustyön peruspilarit Gasumilla ovat:

  • toimiva ja luotettava maakaasun siirto- ja jakelujärjestelmä
  • turvallisten kaasulaitteiden käyttö
  • osaava käyttöhenkilöstö
  • jatkuva koulutus ja tiedottaminen.

Suomessa maakaasun turvallisuuteen on kiinnitetty erityishuomiota koko sen käyttöhistorian ajan. Turvallisuustyössä on onnistuttu hyvin: maakaasu ei ole aiheuttanut Suomessa yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta. 

Turvallisuuden takaamiseksi maankäyttöä maakaasuputkiston läheisyydessä on rajoitettu. Tyypillisin maakaasuun liittyvä vahinko Suomessa on silti kaivinkoneen aiheuttama kaasuputken vaurioittaminen.

Tutustu toimintaohjeisiin ja menettelyihin, jos suunnittelet töitä maakaasuputken läheisyydessä.

Maa- ja biokaasu käyttöturvallisuustiedote (pdf)
Natur- och biogas säkerhetsdatablad (pdf)
Raakabiokaasun käyttöturvallisuustiedote (pdf)
Rå biogas säkerhetsdatablad (pdf)
Gasum Typpivesi Turku käyttöturvallisuustiedote (pdf)
Gasum Typpiravinne Turku käyttöturvallisuustiedote (5-24,9 %) (pdf)
Gasum Typpivesi turvallisen käytön ohje (pdf)

LNG/LBG - Nesteytetty maakaasu ja nesteytetty biokaasu käyttöturvallisuustiedote (pdf)
LNG/LBG - Flytande naturgas och flytande biogas säkerhetsdatablad (pdf)
LNG/LBG - Liquefied natural gas and liquefied biogas safety data sheet (pdf)

Takaamme toimitusvarmuuden

Gasumilla on Suomessa maakaasun siirtoverkon haltijana määrätty maakaasumarkkinalain mukainen järjestelmävastuu, joka velvoittaa Gasumia turvaamaan kaasutoimitukset asiakkaille.

Maakaasun toimitusvarmuus on ollut erinomainen vuosikymmenien ajan. Pohjoismaisen kaasuekosysteemin rakentaminen tuo myös toimitus- ja huoltovarmuuteen uusia mahdollisuuksia. Kotimainen biokaasua on mahdollista syöttää kaasuverkkoon ja nesteytetyn LNG:n etuna on sen varastoitavuus.

Poikkeustilanteessa maakaasun kulutuksesta suurin osa onkin nopeasti korvattavissa vaihtoehtoisilla polttoaineilla. Ennalta arvaamattomat toimitushäiriöt ovat erittäin harvinaisia ja yleisin syy tilapäisiin toimituskatkoksiin ovat etukäteen tiedossa olevat huolto- ja liitostyöt.

Lue lisää Gasumin turvallisuudesta ja tunnusluvuista yritysvastuuraportistamme.

Gasumin työturvallisuustavoite on nolla tapaturmaa ja nolla vaaratilannetta

Perehdytämme jokaisen meillä työskentelevän henkilön Gasumin työturvallisuuteen ja tapaamme toimia. Tutustu Gasumin turvallisuuden verkkokoulutukseen.

Turvallinen työympäristö – se edellyttää vastuunottoa ja aktiivisuutta meiltä jokaiselta.

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa

Lue lisää Sulje