Lue lisää yritysvastuusta ja kestävästä kehityksestä Gasumin yritysvastuuraportista.


Lue lisää

Vastuullisuutta koko toimitusketju huomioiden

Jaa:

Ympäristövastuu on yksi keskeinen Gasumin vastuullisuuden osa-alue. Puhtaamman huomisen saavuttaminen vaatii yhtiöltä kykyä ottaa huomioon ympäristö kaikessa toiminnassaan sekä tuotteiden ja palveluiden toimitusketjuissa. 

Kaasun käytön ilmapäästöt

Biokaasun käytön hiilidioksipäästöjen katsotaan olevan laskennallisesti nolla muiden uusiutuvien polttoaineiden tavoin. Biokaasun palaessa syntyy hiilidioksidia, mutta nettomääräinen hiilidioksidin määrä ilmakehässä ei lisäänny, sillä biohajoavaan raaka-aineeseen on sitoutunut saman verran hiilidioksidia, kuin mitä biokaasun palamisessa vapautuu. Lue lisää biokaasun elinkaaren aikaisista päästöistä.

Maakaasu on fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisin. Korvaamalla öljyä tai hiiltä maakaasulla voi merkittävästi vähentää päästöjä. Maakaasun, nesteytetyn maakaasun (LNG) tai nesteytetyn biokaasun (LBG) poltossa ei synny hiukkas- eikä rikkidioksidipäästöjä.

Nesteytetyllä maa- ja biokaasulla voi korvata saastuttavampia öljypohjaisia polttoaineita kaasuverkoston ulkopuolisessa teollisuudessa sekä meri- ja maantieliikenteessä.

Biokaasun toimitusketju

Biokaasun tuotannon raaka-aineina käytetään jäteperäisiä raaka-aineita, kuten biojätettä, jätevesilietteitä ja teollisuuden orgaanisia sivuvirtoja sekä Ruotsin laitoksilla lisäksi peltobiomassaa. Raaka-aineet toimitetaan Gasumin biokaasulaitokselle, jotka palvelevat biohajoavan jätteen käsittelyssä, biokaasun tuotannossa ja kierrätyslannoitteiden valmistuksessa ja jakelussa. 

Biokaasun ympäristömerkit

Gasum-biokaasulle on myönnetty kotimaisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä kertova Joutsenmerkki ja liikennekaasulle Avainlippu-tunnus.

Lisäksi Gasumilla on käytössään biokaasumerkki, joka kertoo kuluttajalle, että tuotteen valmistuksessa tai palvelussa on käytetty uusiutuvaa ja kotimaista biokaasua. Biokaasumerkki on Gasumin omistama rekisteröity tavaramerkki.

LNG:n toimitusketju

Nesteytetyn maakaasun (LNG) tuotantolaitos sijaitsee Norjan Risavikassa. Lisäksi LNG:tä tuodaan Pohjoismaihin Luoteis-Euroopan terminaalien kautta. LNG kuljetetaan säiliöautoilla ja -aluksilla LNG-terminaaleista asiakkaille. Terminaalit sijaitsevat Norjan Orassa ja Risavikassa, Ruotsin Lysekilissä ja Suomen Porissa ja yhteisterminaali Torniossa.

Maakaasun toimitusketju ja selvitys ympäristövaikutuksista

Suomeen Venäjältä tuotava maakaasu on peräisin Länsi-Siperiasta. Matkaa kaasunsiirtoputkelle kentiltä Suomen rajalle kertyy noin 3 300 kilometriä. Maakaasun tuotannosta ja siirrosta Suomen rajalle vastaa Venäjän puolella kaasuyhtiö Gazprom. Maakaasu tulee Suomeen Imatran vastaanottoaseman kautta ja siirretään sieltä asiakkaille 1 300 kilometriä pitkää siirtoverkostoa pitkin eri puolille Suomea.

Content image

Gasum teetti syksyllä 2015 selvityksen Suomeen Venäjältä tuodun maakaasun toimitusketjun ympäristövaikutuksista. Selvityksessä keskityttiin erityisesti arvioimaan maakaasun toimitusketjun aikana vapautuvia ilmapäästöjä. Kun huomioidaan maakaasun koko elinkaari, kasvihuonekaasupäästöistä 87,5 % aiheutuu maakaasun käytössä, 12,2 % toiminnoissa Venäjällä ja 0,3 % Gasumin omassa siirrossa Suomessa.

Lue lisää maakaasun toimitusketjun ympäristövaikutuksista.

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa

Lue lisää Sulje