Lue lisää yritysvastuusta ja kestävästä kehityksestä Gasumin yritysvastuuraportista.


Lue lisää

Vastuullisuutta koko toimitusketju huomioiden

Jaa:

Ympäristövastuu on yksi keskeinen vastuullisuuden osa-alue, ja sen vuoksi on tärkeää tietää ja ymmärtää, millaisia ympäristövaikutuksia yhtiön toiminnassa ja sen tuotteiden ja palveluiden toimitusketjuissa ilmenee.

Maakaasun toimitusketju ja selvitys ympäristövaikutuksista

Content image

Suomeen Venäjältä tuotava maakaasu on peräisin Länsi-Siperiasta. Matkaa kaasunsiirtoputkelle kentiltä Suomen rajalle kertyy noin 3 300 kilometriä. Maakaasun tuotannosta ja siirrosta Suomen rajalle vastaa Venäjän puolella kaasuyhtiö Gazprom. Maakaasu tulee Suomeen Imatran vastaanottoaseman kautta ja siirretään sieltä asiakkaille 1 300 kilometriä pitkää siirtoverkostoa pitkin eri puolille Suomea.

Gasum teetti syksyllä 2015 selvityksen Suomeen Venäjältä tuodun maakaasun toimitusketjun ympäristövaikutuksista. Selvityksessä keskityttiin erityisesti arvioimaan maakaasun toimitusketjun aikana vapautuvia ilmapäästöjä. Kun huomioidaan maakaasun koko elinkaari, kasvihuonekaasupäästöistä 87,5 % aiheutuu maakaasun käytössä, 12,2 % toiminnoissa Venäjällä ja 0,3 % Gasumin omassa siirrossa Suomessa.

Lue lisää maakaasun toimitusketjun ympäristövaikutuksista.

LNG:n toimitusketju

LNG:n tuotantolaitokset sijaitsevat Norjan Risavikassa ja Suomen Porvoossa. Lisäksi LNG:tä tuodaan Pohjoismaihin Luoteis-Euroopan terminaalien kautta. LNG kuljetetaan säiliöautoilla ja -aluksilla LNG-terminaaleista asiakkaille. Terminaalit sijaitsevat Norjan Orassa ja Risavikassa, Ruotsin Lysekilissä ja Suomen Porissa.

Biokaasun toimitusketju

Biokaasun tuotannon raaka-aineina käytetään jäteperäisiä raaka-aineita, kuten biojätettä, jätevesilietteitä ja teollisuuden orgaanisia sivuvirtoja sekä Ruotsin laitoksilla lisäksi peltobiomassaa. Raaka-aineet toimitetaan Gasumin biokaasulaitokselle, jotka palvelevat biohajoavan jätteen käsittelyssä, biokaasun tuotannossa ja kierrätyslannoitteiden valmistuksessa ja jakelussa.

Kaasun käytön ilmapäästöt

Maakaasu on fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisin. Korvaamalla öljyä tai hiiltä maakaasulla voi merkittävästi vähentää päästöjä. Nesteytetyllä maa- ja biokaasulla voi korvata saastuttavampia öljypohjaisia polttoaineita kaasuverkoston ulkopuolisessa teollisuudessa sekä meri- ja maantieliikenteessä.

Maakaasun, nesteytetyn maakaasun tai biokaasun poltossa ei synny hiukkas- eikä rikkidioksidipäästöjä.

Biokaasun ympäristömerkit

Gasum-biokaasulle on myönnetty kotimaisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä kertova Joutsenmerkki ja liikennekaasulle Avainlippu-tunnus.

Lisäksi Gasumilla on käytössään biokaasumerkki, joka kertoo kuluttajalle, että tuotteen valmistuksessa tai palvelussa on käytetty uusiutuvaa ja kotimaista biokaasua. Biokaasumerkki on Gasumin omistama rekisteröity tavaramerkki.