Gasumin yritysvastuuohjelma

 

Me Gasumilla olemme kiteyttäneet arvomme yhteen lauseeseen: "Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia". Vastuullisuus tarkoittaa meille sitä, että otamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun huomioon kaikessa toiminnassamme. Olemme tiivistäneet kuusi yritysvastuuteemaamme yritysvastuuohjelmamme tavoitteiksi.

Yritysvastuumme edistymisaskeleet vuonna 2019.

Ajankohtaista

KAIKKI UUTISET
04.03.2021

HKScan ja G-reen L Equipment AB vähentävät päästöjään Gasumin uusiutuvalla nesteytetyllä biokaasulla kulkevan rekan avulla

Pohjoismaisen ruokatalon HKScanin ruotsalainen alihankkija G-reen L Equipment AB on ottanut kuljetuksissaan käyttöön vähäpäästöisen kaasurekan. Gasumin uusiutuvalla nesteytetyllä biokaasulla kulkeva uusi rekka auttaa yhtiöitä etenemään kohti ilmastotavoitteitaan ja pienentämään hiilijalanjälkeään merkittävästi. HKScanin tavoitteena on täysin fossiilittomat kuljetukset Ruotsissa vuoteen 2025 mennessä.

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet eivät ole millään muotoa uusi asia HKScanille: yrityksen tavoitteena on täysin fossiilittomat kuljetukset Ruotsissa vuoteen 2025 mennessä ja hiilineutraali elintarvikeketju vuoden 2040 loppuun mennessä. Vuonna 1913 perustettu HKScan on sitoutunut kestävään toimintatapaan koko arvoketjussaan. Kuljetuksissa tämä tarkoittaa siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin. HKScanin alihankkija G‑reen L Equipment AB on vastannut asiakastarpeisiin ottamalla toiminnassaan käyttöön nesteytetyn biokaasun eli LBG:n.

Kohti hiilineutraaleja arvoketjuja

G-reen L Equipment AB hankki ensimmäisen kaasukäyttöisen rekkansa viime vuoden lopussa. Uusiutuvaa biokaasua käyttämällä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosentilla fossiilisen polttoaineen (kuten dieselin) käyttöön verrattuna. Hankintapäätöksen taustalla olivat sekä asiakastarpeet että yhtiön omat ympäristötavoitteet.

“Yhtiöllämme on sekä ISO 22000- että ISO 14001 -sertifiointi, ja ympäristötavoitteenamme on siirtyä koko kalustossamme täysin fossiilittomiin polttoaineisiin vuoteen 2025 mennessä”, sanoo G-reen L Equipment AB:n toimitusjohtaja Mårten Andersson.

Pysyvien ilmastoystävällisempien toimintamallien luominen on HKScanin strategian ydinasia. Yhtiön tavoitteena on hiilineutraalius, ja se keskittyy pienentämään ilmastopäästöjään sekä löytämään tapoja parantaa energiatehokkuutta muun muassa siirtymällä käyttämään vaihtoehtoisia energialähteitä. 


”Yhteistyömme Gasumin kanssa on osa tavoitettamme tehdä koko maatiloilta kuluttajille ulottuvasta elintarvikeketjusta hiilineutraali vuoden 2040 loppuun mennessä”, toteaa HKScanin Ruotsin laatu- ja ympäristöasioista vastaava johtaja Maria Larsson.


Nesteytetyllä biokaasulla käyvän rekan hankinnan sinetöi kaasutankkausasemaverkoston laajeneminen

G-reen L Equipment AB teki kaasukäyttöisen rekan hankintapäätöksen, kun Gasum avasi tankkausaseman yhtiön kotipaikkakunnalle Kristianstadiin. Investointiin saatiin myös tukea Ruotsin ympäristöviranomaisen Klimatklivet-ohjelmasta, jolla edistetään puhtaampia liikenneratkaisuja.

EU:n päästövaatimusten mukaan uusien raskaiden ajoneuvojen
hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Ruotsin kansallisena tavoitteena on vähentää  maantiekuljetusten kasvihuonepäästöjä 70 prosentilla vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Koska merkittävä osa monen yrityksen kokonaispäästöistä syntyy maantiekuljetuksista, siirtyminen vähäpaastoisiin polttoaineisiin on keskeisen tärkeää.

Gasumin laajeneva kaasutankkausasemaverkosto avaa yrityksille yhä uusia mahdollisuuksia siirtyä logistiikassaan kaasun käyttöön. Gasumilla on tällä hetkellä Pohjoismaissa noin 100 kaasutankkausasemaa, joista noin 30 on raskasta liikennettä palvelevia asemia, joissa on tarjolla nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä ja nesteytettyä biokaasua eli LBG:tä.

 

“Yhä useampi yritys investoi nyt ympäristöystävällisiin kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin. Kaasun käyttö polttoaineena vähentää liikennepäästöjä ja tuottaa samalla yrityksille kilpailuetua. Kestävien toimitusketjujen kysyntä kasvaa ja siihen liittyviin asiakastarpeisiin vastaaminen edistää niin liiketoiminta- kuin kestävyystavoitteitakin”, sanoo Mikael Antonsson, Director of Traffic, Sweden, Gasumilta.

 

Lisätietoja:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
22.02.2021

Gasum toimittaa LNG:tä Wasalinelle ja Wärtsilän uuteen teknologiakeskukseen

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum on solminut Vaasan kaupungin, NLC Ferry Oy:n ja Wärtsilä Finland Oy:n kanssa sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Vaasa-Uumaja välillä operoivaan Wasalineen sekä käytettäväksi Wärtsilän uudessa teknologiakeskuksessa Smart Technology Hubissa. Gasum rakentaa Vaskiluotoon paikallisen LNG-asiakasterminaalin, josta LNG toimitetaan säiliöautoilla asiakaskohteisiin.

Gasum rakentaa asiakasterminaalin Vaasan Vaskiluotoon ja toimittaa sieltä LNG:tä joustavasti matkustaja- ja rahtiliikennevarustamo Wasalinen uuteen tänä vuonna liikennöinnin aloittavaan LNG-käyttöiseen Aurora Botnia-alukseen sekä Wärtsilän uuteen, syksyllä valmistuvaan Smart Technology Hub -tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskukseen. Terminaalin kautta Gasum voi palvella myös muita asiakkaita.

”Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman tavoitteenamme on olla hiilineutraali kaupunki 2020-luvulla. Kaupunki on sitoutunut päästöjen vähentämistavoitteeseen kaupunkialueen eri toimijoiden välillä. On hienoa, että tällä yhteistyöllä lisäämme kaasun saatavuutta koko Vaasan seudulla. Yhteistyömme on myös esimerkki siitä, miten me Vaasassa yhdistämme energia-alan osaamistamme ja saamme aikaan puhtaampia energiaratkaisuja, kertoo Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

”On hienoa, että Vaskiluotoon rakennetaan LNG:n asiakasterminaali. Uskomme, että nesteytetyn maakaasun käyttö tulee kasvamaan sekä maalla että merellä ja ympäristöystävällisimpien polttoaineiden kysyntä kasvaa entisestään. Wärtsilän Vaasan toimipisteissä kehitämme mm. LNG-moottoreita ja muita merenkulun innovaatioita,” kertoo Vesa Riihimäki, Director, Delivery Management, Wärtsilä Finland.

”Uusi Vaasan ja Uumajan väliselle reitille tuleva Aurora Botnia valmistuu pian. Aluksestamme tulee ympäristöystävällisin tällä hetkellä rakenteilla olevista matkustaja-autolautoista. Aluksen moottorit toimivat sekä nesteytetyllä maakaasulla ja tulevaisuudessa uusiutuvalla biokaasulla. Laivaan mahtuu 800 matkustajaa, ja sen rahtikapasiteetti on 1 500 kaistametriä. Kestävä kehitys on yhä tärkeämpää asiakkaillemme ja myös koko Vaasan seudulle,” kertoo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.

”Kehitämme jatkuvasti uusia keinoja päästöjen vähentämiseksi yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa. Haluamme auttaa asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään. Kaasun tuomat kustannustehokkaat mahdollisuudet päästövähennyksien saavuttamiseksi ovat merkittävät teollisuudessa sekä meri-ja maantieliikenteessä. Tämä hanke vahvistaa ja mahdollistaa asiakkaille myös sujuvasti siirtymisen biokaasun käyttöön,” kertoo Gasumilta Tommy Mattila, johtaja, teollisuus. 

LNG on ympäristöystävällisin meriliikenteen polttoaine ja täyttää kaikki nykyiset ja tulevat IMO:n ympäristövaatimukset ja sen käytöstä voi siirtyä uusiutuvaan nesteytettyyn biokaasuun (LBG), koska jakeluun käytetään olemassa olevaa LNG-infrastruktuuria. LBG vastaa ominaisuuksiltaan nesteytettyä maakaasua (LNG) ja se sopii maa- ja meriliikenteen polttoaineeksi sekä teollisuuden käyttöön.

Lisätietoja:

Tommy Mattila, johtaja, teollisuus, Gasum
puh. +358 40 581 9247, tommy.mattila(a)gasum.com

Jacob Granqvist, johtaja, meriliikenne, Gasum
puh. +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
19.02.2021

Gasum vahvistaa pääkaupunkiseudun tankkausasemaverkostoaan – Uusi asema Vantaalle kesällä

Gasum avaa uuden kaasutankkausaseman Vantaan Länsisalmeen kesäkuun loppuun mennessä. Asema tukee Vantaan kaupungin ilmastotavoitteita parantamalla entisestään kuluttajien ja yritysten mahdollisuuksia siirtyä käyttämään vähäpäästöistä kaasua ajoneuvojen polttoaineena. Potentiaalia on mm. jätehuollossa, sillä kunnallisista jäteautoista jo 13 prosenttia kulkee biokaasulla.

Energiayhtiö Gasum laajentaa kaasutankkausasemaverkostoaan pääkaupunkiseudulla avaamalla Vantaan Länsisalmeen kaasutankkausaseman kesäkuun loppuun mennessä. Aseman rakennustyöt aloitetaan helmi-maaliskuun vaihteessa. Uuden aseman myötä kaasukäyttöisiä henkilöautoja ja kevyttä kuljetuskalustoa, kuten jakelu- ja jäteautoja, palvelee pääkaupunkiseudulla kaikkiaan 11 asemaa. Uusi asema avataan erinomaisten liikenneyhteyksien varrelle Kehä III:n ja Porvoon moottoritien risteyksen läheisyyteen.

”Biokaasukäyttöisten jäteautojen suosio on jatkuvassa nousussa. Jo 13 prosenttia kunnallisista jäteautoista kulkee biokaasulla, ja määrä on yhä nousussa. Uusi asema sijaitsee aivan Vantaan jätevoimalan vieressä, mikä tukee jätekuljetusten siirtymistä kaasukäyttöiseen puhtaampaan kalustoon. Koska jäteautot ovat pääsääntöisesti yli 16-tonnisia, on niiden käyttöön mahdollista hakea Traficomilta hankintatukea. Tämä helpottaa siirtymistä vähäpäästöisempään logistiikkaan entisestään. Uskon, että aseman sijainti miellyttää myös Porvoonväylää ajavia autoilijoita, sillä asemalle poikkeaminen käy helposti läheisen Kehä III-Porvoonväylä liittymän kautta”, kertoo Gasumin Suomen liikenneyksikön maajohtaja Olli Paasio

Kaasun merkitys liikenteen päästöjen vähentämisessä tunnistetaan vuosi vuodelta paremmin. Kaasumarkkinan kasvua Suomessa vauhdittaa energiaviraston infrastruktuurituki kaasuasemien rakennushankkeille. Tukea myönnettiin vuodelle 2021 yhteensä 18 hankkeelle, joista viisi on Gasumin asemaprojekteja.

Uusi tankkausasema tukee Vantaan ilmastotavoitteita

Länsisalmen tankkausasema on Gasumin neljäs asema Vantaalla. Uuden aseman avaaminen helpottaa alueen kaasuautoilijoiden ja yritysten siirtymistä käyttämään kaasua käyttövoimana tukien samalla Vantaa tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Vantaan ilmastotavoitteissa liikenteen vähäpäästöiset käyttövoimat on nostettu esille erikseen yhtenä keinona hiilineutraaliuden edistämiseksi.

”Liikenteen päästöjen suhteellinen osuus Vantaan alueella syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä on merkittävä, esimerkiksi suurempi kuin kaukolämmön tuotannon. Liikenteen päästöjen alentaminen onkin tärkeää, ja biokaasun käyttömahdollisuuksien lisääminen tukee vähennystavoitteita. Haluamme Vantaalla lisätä biokaasun ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja tukea kiertotaloutta”, kertoo ympäristöpäällikkö Jari Viinanen Vantaan kaupungilta.

Biokaasulla voidaan pienentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin. Lisäksi biokaasun liikennekäytössä lähipäästöjä, kuten typenoksideja ja pienhiukkaspäästöjä, syntyy vain murto-osa perinteisiin polttoaineisiin verrattuna. Biokaasu on täysin uusiutuva polttoaine, jonka tuotannossa hyödynnetään biohajoavia jätteitä, teollisuuden sivuvirtoja ja jätevesilietteitä. Sen käyttäminen logistiikan polttoaineena on yrityksille helppo tapa liittyä osaksi kiertotaloutta.

Vantaan Länsisalmen kaasutankkausasema avataan kesäkuun loppuun mennessä osoitteeseen Länsisalmentie 3, 01200 Vantaa. Tiedotamme tarkemmin asemahankkeen edistymisestä ja avautumisaikataulusta verkkosivuillamme.

Tutustu Gasumin kaasutankkausemaverkostoon >

Lisätietoja:

Olli Paasio, Suomen liikenneyksikön maajohtaja, Gasum
puh. +358 50 392 6477, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää