Gasumin yritysvastuuohjelma

Me Gasumilla olemme kiteyttäneet arvomme yhteen lauseeseen: ”Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia”. Meille vastuullisuus merkitsee taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun huomioimista. Yritysvastuuohjelmassamme olemme tiivistäneet yritysvastuun keskeiset asiat neljään pääteemaan ja niistä johdettuihin tavoitteisiin.

Mahdollistamme siirtymisen vähähiiliseen yhteiskuntaan ja kiertotalouden toteutumisen

Tavoitteet

  • Luomme uusia liiketoimintakumppanuuksia.

  • Autamme asiakkaitamme löytämään päästöjä vähentäviä ratkaisuja ja tuotantoteknologioita.

  • Käytämme vähähiilisiä ratkaisuja omassa toiminnassamme.


Edistämme vastuullisuutta yhdessä sidosryhmiemme kanssa

Tavoitteet

  • Tuemme asiakkaita kestävien ratkaisujen tekemisessä.

  • Kehitämme osaamistamme strategian toteuttamiseksi.


Varmistamme turvallisen toiminnan ja toimitusvarmuuden toteutumisen

Tavoitteet

  • Työssämme ei aiheudu tapaturmia tai onnettomuuksia.

  • Kaasun toimituksessa ei tapahdu ennakoimattomia keskeytyksiä. 


Luomme asiakkaille arvoa elinkaarenaikaisten vaikutusten hallinnalla

Tavoitteet

  • Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä Gasumin omissa sekä asiakkaiden toiminnoissa ja edistämme kierrätysravinteiden käyttöä.

  • Varmistamme vastuullisuuden toteutumisen toimitusketjussa yhteistyössä toimittajiemme kanssa.

Gasum pyrkii toiminnassaan edistämään kestävää kehitystä kaasumarkkinaa laajentamalla. Tutustu yhtiön yritysvastuuraportointiin.

 

Lue lisää