Gasumin yritysvastuuohjelma

 

Me Gasumilla olemme kiteyttäneet arvomme yhteen lauseeseen: "Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia". Vastuullisuus tarkoittaa meille sitä, että otamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun huomioon kaikessa toiminnassamme. Olemme tiivistäneet kuusi yritysvastuuteemaamme yritysvastuuohjelmamme tavoitteiksi.

Yritysvastuumme edistymisaskeleet vuonna 2019.

Ajankohtaista

KAIKKI UUTISET
27.11.2020

Kaasukuorma-autojen hankintatukilaki hyväksyttiin – myös henkilöautoilijoita hyödyttävä romutuspalkkio tulee jälleen

Hallituksen esitykset kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuesta sekä henkilöautoille esitetystä romutuspalkkiosta astuvat voimaan 1. päivänä joulukuuta. Siitä alkaen yritykset voivat hakea tukea kaasukäyttöisten, 16-tonnisten tai sitä isompien kuorma-autojen hankintaan. Kuljetusyrityksille tuki merkitsee uusia mahdollisuuksia tarjota ympäristöystävällisiä logistiikkapalveluita ja pienentää kuljetusketjujen kasvihuonekaasupäästöjä.

Uutta hankintatukea myöntää Liikenne – ja viestintävirasto Traficom 1.12.2020 alkaen yrityksille, jotka hankkivat tai vuokraavat kaasukäyttöisen kuorma-auton. Tukea voi hakea vuoden 2022 loppuun asti.

”Hankintatuki on erittäin hieno asia ja kannustaa yrityksiä siirtymään vähäpäästöisiin polttoaineisiin. Dieselin korvaaminen kaasulla on paras kestävän logistiikan vaihtoehto, joten olemme erittäin tyytyväisiä, että kaasun mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä raskaassa liikenteessä tunnistetaan myös hallitustasolla,” sanoo Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala.

Lisäksi hallitus hyväksyi henkilöautoille suunnatun romutuspalkkion vuoden 2021 loppuun saakka. Vanhan, vähintään kymmenen vuoden ikäisen auton romutuksesta ja sen tilalle hankittavasta kaasuautosta, täyssähköautosta tai ladattavasta hybridistä on mahdollisuus saada palkkiota 2 000 euroa. Kaasuautoille ei ole asetettu romutuspalkkiossa päästörajaa. 

Hankintatukea mahdollisuus hakea nesteytetylle ja paineistetulle kaasulle

Hankintatuen suuruus riippuu käytettävästä ajoneuvosta; paineistettua kaasua käyttävälle ajoneuvolle tukea on mahdollista hakea 5 000 euroa ja nesteytettyä kaasua käyttävälle jopa 12 000 euroa. Yksittäisen yrityksen on mahdollista saada tuki jopa viidelle Suomeen rekisteröidylle ajoneuvolle.

Kaasukäyttöiseen kuorma-autoon on mahdollista tankata uusiutuvaa biokaasua tai tieliikenteen edullisinta polttoainetta, maakaasua. Täysin uusiutuvan biokaasun käytöllä voidaan vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia. Maakaasun käytöllä on mahdollisuus vähentää päästöjä yli 20 prosentilla verrattuna perinteisiin polttoainevaihtoehtoihin.

”Biokaasulla on suuri rooli Suomen tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä. On kuitenkin hyvä muistaa, että myös maakaasulla on puhtaimpana fossiilisena polttoaineena merkittävä rooli matkalla uusiutuvien polttoaineiden, kuten biokaasun laajamittaiseen käyttöön. Maakaasu on yksi parhaista keinoista, kun halutaan saada aikaiseksi välittömiä päästöjen vähennyksiä. Uskomme, että hankintatuen avulla yritykset rohkaistuisivat siirtymään vähäpäästöisempiin polttoaineisiin ja kohti puhtaampaa liikennettä”, Arala summaa.

Gasum kehittää kaasuinfrastruktuuria vastatakseen kysynnän kasvuun ja laajeneva asemaverkosto avaa uusia mahdollisuuksia vähäpäästöisen tieliikenteen toteuttamiseksi. Yhtiöllä on tällä hetkellä Pohjoismaissa noin 100 kaasutankkausasemaa, joista 26 on raskasta liikennettä palvelevia LNG-tankkausasemia.

Lisätietoja:

Jani Arala, Senior Sales Manager, myynti, raskas liikenne, Gasum.
puh. +358 44 054 8583, etunimi.sukunimi(a)gasum.com.

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
25.11.2020

Jyväskylän kaasutankkausasemalla epäilty typpivuoto oli aiheeton

Gasumin Jyväskylän Kanavuoressa sijaitsevalla kaasutankkausasemalla epäiltiin tiistaina 24.11.2020 typpivuotoa. Viranomainen kävi paikalla ja epäily oli aiheeton. Kyseessä oli tavanomainen aseman täyttämisen yhteydessä ilmaantuva vesihöyryn muodostuminen.

Gasumin rekka on ollut tuomassa asemalle nesteytettyä kaasua (LNG). Lastin purkamisen jälkeen LNG:tä lämmitetään, mistä seuraa vesihöyryn muodostumista. Tämä voi ohikulkijasta näyttää normaalista poikkeavalta, vaikka kyseessä on vaaraton ja normaali tapahtuma lastin purkutilanteissa. Vesihöyryn määrä vaihtelee ulkoilman lämpötilasta riippuen. 

Kaasun toimitusten yhteydessä tai aseman käytön yhteydessä vesihöyrystymistä voi esiintyä seuraavilla Gasumin asemilla:

  • Gasum Helsinki Vuosaari, Provianttikatu 6

  • Gasum Jyväskylä Kanavuori, Metsälehmuksentie 9

  • Gasum Turku Satama, Tuontiväylä 2 

  • Gasum Vantaa Tuupakka, Tuupakantie 25 

Lisätietoja:

Gasumin asiakaspalvelu
p. 0800 122 722, asiakaspalvelu@gasum.com 

Ville Alho, Safety and Quality Manager, liikenne, Gasum
p. 040 631 94 19, ville.alho@gasum.com  

Lue lisää
24.11.2020

Gasumin Kouvolan biokaasulaitoksen laajennuksen YVA-selostus on valmistunut

Gasum Oy:n Kouvolan biokaasulaitoksen laajennushankkeeseen liittyen on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus. YVA-selostuksessa on arvioitu hankkeen ympäristövaikutukset kolmella eri jätteenkäsittelykapasiteetilla; nykyinen 20 000 tn/a (VE0), 65 000 tn/a (VE1) sekä 195 000 tn/a (VE2).

Biokaasulaitoksen laajentamisella halutaan turvata laitoksen taloudelliset toimintaedellytykset, kehittää ja modernisoida toimintaa, hallita ympäristöpäästöjä tehokkaammin, tehostaa ravinteiden kierrätystä ja lisätä sekä tarvittavaa biohajoavan jätteen laitosmaista käsittelyä että tuotantokapasiteettia biokaasumarkkinoille. 

Hankkeen YVA-arviointiselostus on saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilla olevalla Kouvolan biokaasulaitoksen laajennushankkeen YVA-sivulla . Arviointiselostuksesta on mahdollisuus esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Tarkemmat ohjeet löytyvät sivustolta.

Gasum Oy:n Kouvolan biokaasulaitoksen laajennushankkeen 2.12.2020 suunniteltu YVA-yleisötilaisuus on peruttu koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen kiristymisen ja yleisten suositusten vuoksi. Hankkeen YVA-arviointiselostus on saatavilla ympäristöhallinnon ylläpitämällä Kouvolan biokaasulaitoksen laajennushankkeen YVA-sivulla . Arviointiselostuksesta on mahdollisuus esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Tarkemmat ohjeet löytyvät sivustolta

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, kiertotalousjohtaja, biokaasu, Suomi, Gasum
puh. 0400 653 351, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää