Gasumin yritysvastuuohjelma

 

Me Gasumilla olemme kiteyttäneet arvomme yhteen lauseeseen: "Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia". Vastuullisuus tarkoittaa meille sitä, että otamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun huomioon kaikessa toiminnassamme. Olemme tiivistäneet kuusi yritysvastuuteemaamme yritysvastuuohjelmamme tavoitteiksi.

Ajankohtaista

KAIKKI UUTISET
19.02.2020

Gasum-konsernin taloudellinen katsaus Q4 2019 – Kaasumarkkinoilla positiiviset näkymät

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–31.12.2019*

  • Gasum-konsernin liikevaihto laski 4,2 prosenttia edellisestä vuodesta, ollen 1 127,6 miljoonaa euroa (1–12/2018: 1 177,4 milj. euroa)

  • Konsernin liikevoitto oli 141,4 miljoonaa euroa, jossa on 13,9 prosenttia kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (124,2 milj. euroa)

  • Taseen loppusumma kasvoi investointien myötä 1 648,3 miljoonaan euroon (31.12.2018: 1 526,6 milj. euroa) 

  • Gasum-konsernin rahoitusasema pysyi raportointikaudella vahvana omavaraisuusasteen ollessa 44,7 % (31.12.2018: 43,7 %)

     

 

AVAINLUVUT*

milj. euroa

2019

2018

Muutos

Liikevaihto

1 127,6

1 177,4

-4,2%

Liikevoitto

141,4

124,2

13,9 %

Liikevoitto-%

12,5 %

10,5 %

 

Omavaraisuusaste-%

44,7 %

43,7 %

 

Oman pääoman tuotto-%

13,6 %

13,3 %

 

Sijoitetun pääoman tuotto-%

9,7 %

9,2 %

 

Taseen loppusumma

1 648,3

1 526,6

8,0 %

Korolliset nettovelat

615,0

562,7

9,3 %

Nettovelkaantumisaste-%

83,4 %

84,7 %

 

Nettovelat / käyttökate

3,0

2,9

 

Henkilöstön määrä kauden lopussa

373

434

-14,1 %

*Sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuotta 2019:

”Veimme vuonna 2019 määrätietoisesti strategiaamme eteenpäin ja kehitimme pohjoismaista kaasumarkkinaa mahdollistaen entistä laajemman tarjonnan vähäpäästöisiä energiaratkaisuja sekä teollisuuden että maa- ja meriliikenteen asiakkaiden kasvavaan kysyntään.

Konsernimme taloudellinen tulos kehittyi ennusteidemme mukaisesti. Konsernin liikevaihto oli 1 128 miljoonaa euroa, jossa laskua 4,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (1 177 milj. euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti ennen kaikkea kaasun myyntihinnan kehitys. Liikevoittomme oli 141,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 13,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (124,2 milj. euroa).

Vuoden vaihteessa putkikaasumarkkina avautui kilpailulle ja Gasumin siirtoliiketoiminnan eriyttäminen saatiin päätökseen, kun uusi yhtiö, Gasgrid Finland Oy aloitti toimintansa tammikuun 1. päivänä 2020. Gasum on valmistautunut kaasumarkkinoiden avautumiseen ja laajenevaan kilpailuun kehittämällä tuotteita ja palveluita. Yhtiöllämme on vuosikymmenten osaaminen kaasusta ja kokonaisvaltaisten energiaratkaisujen ja energiamarkkinapalveluiden tarjoamisesta.

Toisen tärkeän askeleen pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittämiseksi otimme allekirjoittamalla kaupan AGAn Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering -liiketoimintojen ostamisesta Linde AG:ltä. Yrityskauppa edistää strategiaamme laajentamalla entisestään energiaratkaisujen tarjontaa sekä teollisuuden että maa- ja meriliikenteen tarpeisiin. Lisäksi yrityskauppa vauhdittaa Gasumin raskaan liikenteen puhtaampiin kuljetusratkaisuihin keskittyvän kasvustrategian toteuttamista Pohjoismaissa. Kauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2020 aikana.

Kasvatimme kaasutankkausasemaverkostomme Pohjoismaissa 13 uudella kaasutankkausasemalla. Kaasutankkausasemaverkoston täydentyminen tukee kansallisia päästövähennystavoitteita edesauttamalla pohjoismaisen liikenteen siirtymistä puhtaampiin polttoaineratkaisuihin. Kaasu on kustannustehokas polttoaine, jolla voidaan korvata perinteisiä polttoaineita ja saada aikaan merkittäviä päästövähennyksiä nopeasti.

Jatkamme edelleen biokaasumarkkinan ja biokaasun tuotantokapasiteetin kasvattamista. Biokaasuliiketoiminnan kehittäminen tukee liikennemarkkinan kasvattamista, joka on keskeinen osa yhtiömme strategiaa sekä maanteillä että merenkulussa. Kaasu vähäpäästöisenä polttoaineena tulee kasvattamaan rooliaan tulevaisuudessa, sillä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää siirtymistä puhtaampiin ratkaisuihin.”

Lue koko taloudellinen katsaus Q4 2019 >

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy
(Henna Walker, johdon assistentti, henna.walker@gasum.com)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
10.02.2020

Pohjoismaisen sähköpörssin jäsenyys vahvistaa Gasumin roolia pohjoismaisena energiayhtiönä

Energiayhtiö Gasum laajentaa strategiansa mukaisesti rooliaan pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla liittymällä pohjoismaisen sähköpörssin Nasdaq OMX:n jäseneksi. Jäsenyys mahdollistaa Gasum Oy:lle suoran kaupankäynnin sähköjohdannaisten markkinalla.

Gasum on investoinut viime vuosina määrätietoisesti pohjoismaisen kaasuekosysteemin rakentamiseen. Kaasumarkkinoiden lisäksi Gasumin tavoitteena on vastata asiakkaiden energiatarpeisiin toimimalla aktiivisessa roolissa myös sähkömarkkinoilla.  

”Jäsenyys pohjoismaisessa sähköpörssissä on Gasumille yksi askel vahvistaessamme asemaamme pohjoismaisena energiayhtiönä. Kaasu on yhtiöllemme vahva kivijalka ja olemme investoineet viime vuodet sekä LNG että biokaasumarkkinan kehittämiseen ja pohjoismaisen kaasuekosysteemin rakentamiseen. Ottamalla aktiivisen roolin myös sähkömarkkinoilla, voimme toimia entistä paremmin asiakkaidemme strategisena kumppanina etsittäessä ratkaisuja kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa”, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Nasdaq OMX Commodities on markkinapaikka johdannaistuotteille, joilla sähkön hinta voidaan suojata tulevilta markkinariskeiltä. 

Sähkömarkkinapalvelut tukevat tarjontaa

Gasum on rakentanut viime vuodet systemaattisesti asemaa sähkömarkkinoilla. Vuonna 2018 toteutetussa yrityskaupassa, Gasum-konsernin osaksi siirtyi Suomen johtava energiamarkkinapalveluita tarjoava yritys. Energiamarkkinapalveluiden osaksi kuuluva Gasum Portfolio Services tarjoaa asiakkailleen sähkömarkkinoiden riskienhallinta ja salkunhoitopalveluita, hallinnoiden asiakkaiden puolesta noin 20 terawattituntia sähköä vuodessa. Sijoituspalveluluvan alaisena toimiva Gasum Portfolio Services on myös pohjoismaisen sähköpörssin Nasdaq OMX:n jäsen.

Gasumin energiamarkkinapalveluihin kuuluvat myös fyysisen sähkön palvelut ja muun muassa 24-tuntia vuorokaudessa markkinoiden muutoksia ja asiakkaiden sähkötaseen vaihteluja seuraava valvomopalvelu. Gasum Oy osallistuu sähkömarkkinoille käyden kauppaa sähkömarkkinatuotteilla kumppaneidensa ja asiakkaidensa kanssa.

”Meillä on energiamarkkinoilla ainutlaatuinen asema laaja-alaisena toimijana ja asiantuntijana. Tämä auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme muuttuvassa toimintaympäristössä kestävästi ja hyödyntämään kattavasti energian hankinnan ja markkinoiden mahdollisuudet”, Johanna Lamminen tiivistää.

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy,
puh. +358 20 44 78 661 (Henna Walker, johdon assistentti), henna.walker(a)gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
uh. + 358 40 554 0578, olga.vaisanen(a)gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeä ja heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. Gasum edistää kiertotaloutta ja on johtava biokaasun toimittaja ja biohajoavan jätteen käsittelijä. Lisäksi olemme nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija.

Gasum-konsernilla on noin 350 työntekijää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto oli 1 177 miljoonaa euroa vuonna 2018. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

Lue lisää
06.02.2020

Arlalla on nyt kevyt biokaasujalka – uusi biokaasuauto kuljettaa tuotteet ympäristöystävällisesti pääkaupunkiseudulla

Arla Suomi on ottanut käyttöön tuotekuljetuksia varten uusiutuvalla biokaasulla kulkevan kuorma-auton. Uudella ajoneuvolla Arla vähentää logistiikan päästöjä jopa 23 tonnia vuodessa.

Arlan uusi biokaasukäyttöinen kuorma-auto vähentää liikenteen päästöjä pääkaupunkiseudulla kuljettamalla tuotteita Sipoosta Arlan asiakkaille. Biokaasun käytöllä Arla vähentää CO2-päästöjä noin 23 tonnia vuodessa, mikä vastaa dieselkäyttöisellä henkilöautolla lähes 69 edestakaista automatkaa Helsingistä Utsjoelle.

”Uudessa jakeluautossamme myös lämmönsäätölaite saa energiansa ajoneuvon biokaasumoottorista. Se on kylmäkone, joka huolehtii tuotteiden sopivasta kuljetuslämpötilasta. Olemme ylpeitä siitä, että ajoneuvo ei käytä lainkaan ilmastoa kuormittavia polttoaineita”, kertoo Arlan jakelupäällikkö Veli-Tapani Perälä.

Biokaasua polttoaineena hyödyntävä kuorma-auto on osa Arlan tavoitetta olla hiilineutraali meijeri tulevaisuudessa. ”Hankimme nyt käyttökokemuksia, jotka huomioimme tulevissa investoinneissa. Kaasuajoneuvojen määrää voidaan helposti lisätä, varsinkin kun biokaasun jakeluverkosto on viime vuosina huomattavasti laajentunut”, Perälä lisää.

Gasumin tavoitteena on laajentaa raskaan liikenteen tankkausasemaverkosto noin 50 asemalla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 2020-luvun alkuun mennessä. Viimeisin kaasutankkausasema avautui vuoden alussa Kuopiossa.

Kiertotalouden edistäminen on yhteistyötä 

Gasum tuottaa Arlan kuorma-autoon tankattavan biokaasun. Uusiutuvan biokaasun liikennekäytöllä on mahdollista vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosentilla verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Lisäksi biokaasun käytössä syntyy vain murto-osa lähipäästöjä, kuten typen oksideja ja pienhiukkaspäästöjä, jotka vaikuttavat muun muassa ilmanlaatuun.

"Olemme tyytyväisiä saadessamme käyttöön vähäpäästöistä kuljetuskalustoa. Tavoitteemme on, että maidon matka tilalta kuluttajalle nollaantuu askel kerrallaan. Vastuulliset teot edellyttävät moninaista yhteistyötä, ja Gasum on meille tässä luonteva kumppani", kertoo Arla Suomen toimitusjohtaja Kai Gyllström

Biokaasua tuotetaan kiertotalouden periaatteita noudattaen biohajoavista jätteistä, kuten kotitalouksien biojätteestä, päivittäistavarakauppojen ruokahävikistä ja yhdyskunnan jätevesilietteistä.

”Lähes jokainen suomalainen osallistuu biokaasun tuottamiseen. Kun näet biokaasuauton liikenteessä, tiedät, että olet itsekin voinut osallistua kiertotalouden edistämiseen”, avaa Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala.

Lisätietoja:

Jani Arala, Senior Sales Manager, liikenne, Gasum
puh. +358 44 054 8583, jani.arala@gasum.com

Veli-Tapani Perälä, jakelupäällikkö, Arla Oy
puh. +358 50 635 48, veli-tapani.perala@arlafoods.com

Sirpa Rinne, viestintäjohtaja, Arla Oy
puh. +358 400 685 975, sirpa.rinne@arlafoods.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää