Gasumin yritysvastuuohjelma

 

Me Gasumilla olemme kiteyttäneet arvomme yhteen lauseeseen: "Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia". Vastuullisuus tarkoittaa meille sitä, että otamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun huomioon kaikessa toiminnassamme. Olemme tiivistäneet kuusi yritysvastuuteemaamme yritysvastuuohjelmamme tavoitteiksi. Tutustu yritysvastuuaskeleihimme vuonna 2020.

 

Ajankohtaista

KAIKKI UUTISET
12.05.2021

Kutsu: Lohjan biokaasulaitoksen virtuaaliset avajaiset 2.6.2021 klo 10–11

Tule mukaan kuulemaan, miten kiertotalous toteutuu Lohjalla. Pääkaupunkiseudun toimijoita ja yrityksiä palvelevalla Gasumin Lohjan biokaasulaitoksella syntyy uusiutuvaa biokaasua kierrätetyistä biohajoavista jätteistä teollisuuden ja liikenteen tarpeisin. Biokaasun tuotannon sivutuotteena syntyy myös luomuviljelyyn soveltuvia orgaanisia kierrätysravinteita.

Meillä on ilo kutsua Sinut Lohjan biokaasulaitoksen avajaisiin 2.6.2021 keskiviikkona klo 10–11.

Ohjelma:

Vierailu Lohjan biokaasulaitoksella

Tilaisuuden avajaissanat
Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri

Lohjan kaupungin tervehdys 
Mika Sivula, kaupunginjohtaja

Rosk’n Rollin tervehdys
Vesa Heikkonen, toimitusjohtaja

Orgaanisten kierrätysravinteiden käyttö maanviljelyssä
Katja Alhonoja, kehityspäällikkö, lannoitteet ja ravinteet, Gasum

Kiertotalouden edistäminen biokaasun tuotannossa nyt ja tulevaisuudessa
Ari Suomilammi, johtaja, biokaasun tuotanto, Gasum

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä >

*Suosittelemme ilmoittautumaan, vaikka ajankohta ei sopisikaan kalenteriin, sillä toimitamme ilmoittautuneille tallenteen jälkikäteen.

  • Aika: keskiviikkona 2.6. klo 10–11. Tulethan ajoissa linjoille.

  • Paikka: Webinaari, missä tahansa verkkoyhteyden päässä

  • Huom! Webinaarialusta toimii hyvin kaikissa uudemmissa selainversioissa ja mobiilisti. 

  • Voit osallistua keskusteluun twitterissä häshtägillä #biokaasu #lohja #kiertotalous #kierrätysravinteet

Suosittelemme käyttämään selaimena jotain seuraavista: Chrome, Firefox tai Safari. 

Tapaamisiin virtuaalisissa avajaisissa!

Edistämme kiertotaloutta, tuotamme arvoa ja autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään ja tekemään samaan aikaan positiivisia vaikutuksia ilmastoon.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Anna-Sofia Malmi, viestintäpäällikkö, Gasum
puh. 050 4690 114, etunimi.sukunimi(a)gasum.com
Twitter: @annasofiamalmi

Lue lisää
11.05.2021

Jätevesilietteiden ravinteet keskittäen kiertoon

Gasum kehittää uusia konsepteja jätevesilietteiden ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen. 

Biokaasuteknologialla on keskeinen rooli sekä lietteiden ravinteiden kierrätyksessä että uusiutuvan liikennepolttoaineen tuotannossa osana energiatehokasta lietteidenkäsittelyä. Jätevesilietteiden käsittely ja ravinteiden talteenotto entistä jalostetummissa muodoissa on ollut viime vuosien aktiivinen tutkimusaihe niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Kehittyneet käsittelymenetelmät vaativat usein merkittäviä investointeja, jolloin keskitetty käsittely on perusteltua.

Ympäristöministeriön tukemassa kaksivuotisessa JÄRKKI (Jäteveden ravinteet keskittäen kiertoon) -hankkeessa yhdistetään uusia jätevesilietteiden käsittelyteknologioita keskitetyiksi lietteidenkäsittelykonsepteiksi ja arvioidaan näiden ympäristökestävyyttä elinkaaritarkastelun avulla.

”Jätevesilietteet ovat tärkeä resurssi, ja erityisesti ravinteiden hyödyntämisessä haemme uusia käsittelyratkaisuja ja käyttömahdollisuuksia, sanoo Gasumin biokaasun tuotannon johtaja Ari Suomilammi.

”Lietteiden käsittelyyn tarvitaan kokonaisvaltaista näkökulmaa, jossa uusia teknologioita kyetään yhdistämään parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden niin lietteiden kuin lopputuotteidenkin logistiikkaan liittyvät reunaehdot, kertoo Gasumin projektipäälikkö Viljami Kinnunen.

”Keskitetyssä lietteiden käsittelyssä logistiikka on olennaisessa osassa, ja hankkeessa etsitäänkin logistiikan mallinnustyökaluilla sopivia laitoskokoja ja sijaintipaikkoja kertoo tutkijayliopettaja Maritta Kymäläinen Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Hanke toteutetaan Gasumin ja HAMK:n yhteistyönä – osallistaen työpajojen avulla alan laajaa sidosryhmää.

Järkki - hankkeen kokonaisarvo on noin 245 000 euroa, josta ympäristöministeriön myöntämän rahoituksen osuus on 98 000 euroa. Ensimmäinen työpaja järjestetään 15.6.2021 klo 13–15 Teamsissä. Lue lisää hankkeen verkkosivuilta. 

Lisätietoja:

JÄRKKI-hankkeen sivut
Viljami Kinnunen, senior development engineer Gasum
p. 050 33 10308, viljami.kinnunen@gasum.com

Lue lisää
05.05.2021

Gasum laajensi Suomen biokaasulaitostensa sertifiointia – Standardit takaavat sitoutumisen vastuullisuuteen eri toiminnoissa

Gasumin Suomen biokaasulaitokset ovat nyt sertifioitu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 vaatimusten mukaisesti. Laatua, ympäristöä, työturvallisuutta ja energiaa koskevien standardien mukainen toiminta parantaa Gasumin kilpailukykyä ja niiden hyödyt kertautuvat myös asiakkaille.

Energiayhtiö Gasum on laajentanut johtamisjärjestelmän sertifiointia ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 järjestelmien osalta Suomen biokaasulaitoksilleen. Sertifiointi kattaa Honkajoen, Huittisten, Kuopion, Oulun, Riihimäen, Turun ja Vehmaan laitokset.

Gasumin biokaasulaitosten laadunhallintajärjestelmä on jo aiemmin sertifioitu ISO 9001 mukaisesti.”Olemme ensimmäinen suomalainen biokaasualan toimija, jolle on myönnetty kaikkien neljän järjestelmän sertifiointi. Sertifiointi on tae siitä, että toimimme asetettujen vaatimusten mukaisesti ja olemme sitoutuneita vastuullisuuteen kaikissa toiminnoissamme. Niiden vaikuttavuutta lisää se, että kannustamme myös toimittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme täyttämään samoja vaatimuksia”, Gasumin laatupäällikkö Marja Suomela sanoo.

Parannuksia niin energiatehokkuuteen, ympäristövaikutuksiin kuin työturvallisuuteen

Standardien mukaisten toimintatapojen tuominen olennaiseksi osaksi eri toimintojen arkipäivää on vaatinut pitkäjänteistä kehitystyötä. Kehitystyön on havaittu kasvattaneen niin henkilö- ja ympäristöturvallisuutta kuin energiatehokkuutta. Gasum Suomen työsuojelupäällikkö ja biokaasuliiketoiminnan turvallisuuspäällikkö Janne Pekkala kertoo konkreettisia esimerkkejä työn tuloksista: ”Vuonna 2020 Gasumin Suomen biokaasulaitoksilla ei sattunut yhtään sairaspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Tämä on mahdollistanut myös sen, että Gasumille myönnettiin Nollatapaturmafoorumin ylin tasoluokitus ”Taso 1, maailman kärjessä”.

“Sertifioinnit takaavat yhdenmukaiset toimintatavat kaikissa Gasumin biokaasulaitoksissa. Erityisesti ulkopuolisen arvioijan näkemys työterveys- ja työturvallisuustoimintamme tasosta ja sen kehityskohteista antaa meille uutta arvokasta näkökulmaa kehitystyöhömme”, Suomela kertoo.

Työ ei kuitenkaan lopu tähän. Gasumin toiminnassa ja investoinneissa panostetaan myös tulevaisuudessa energiatehokkuuteen ja ympäristövaikutusten hallintaan sekä turvallisuuskulttuuriin. Yhtiö kehittää toiminnan ja tuotteiden laatua systemaattisesti.

Sertifikaatit hyödyttävät Gasumin asiakkaita

Toiminnan standardoiminen näkyy myös Gasumin asiakkaille. Yhdenmukaisten toimintatapojen ulottaminen läpi eri toimintojen on mahdollistanut kasvun kestävien ratkaisujen tarjonnassa sekä biokaasun tarjonnan kasvattamisen.

”Sertifikaatit ovat myös kilpailuvaltti. Julkisissa ja yritysten hankinnoissa sekä kumppanuuksissa edellytetään järjestelmien sertifiointia enenevässä määrin”, Suomela sanoo.

ISO-sertifikaattien lisäksi biokaasu on ainoa liikennepolttoaine Suomessa, jolle on myönnetty pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki. Gasumin Turun biokaasulaitoksella tuotetulle nesteytetylle biokaasulle (LBG) on myös myönnetty kansainvälinen ISCC-sertifikaatti, joka todentaa uusiutuvan nesteytetyn biokaasun kestävyyden koko tuotantoketjussa.

Lisätietoja:

Marja Suomela, laatupäällikkö, Gasum

p. +358 40 358 25 64, marja.suomela@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää