Gasumin yritysvastuuohjelma

Me Gasumilla olemme kiteyttäneet arvomme yhteen lauseeseen: ”Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia”. Meille vastuullisuus merkitsee taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun huomioimista. Yritysvastuuohjelmassamme olemme tiivistäneet yritysvastuun keskeiset asiat neljään teemaan ja niistä johdettuihin tavoitteisiin.

Hiilineutraali tulevaisuus ja innovaatiot

 • Päästöjä vähentävät ratkaisut

 • Kaasumarkkinoiden laajentuminen

 • Uusien liiketoimintamallien ja kumppanuuksien kehittäminen

 • Kaasun kilpailukyky

Tavoitteet

 • Kohdennamme T&K-toimintaa bioperäisen tuotannon kasvattamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.

 • Kasvatamme biokaasumarkkinan laajuutta vuositasolla terawattituntiluokkaan Suomessa vuoteen 2025 mennessä.

 • Luomme uusia liiketoimintakumppanuuksia ja hyödynnämme uutta teknologiaa.

Parempi yhteiskunta sidosryhmien kanssa

 • Avoimuus, läpinäkyvyys ja aktiivinen vuoropuhelu

 • Investoinnit ja verot

 • Henkilöstön työhyvinvointi ja ammattitaito

 

Tavoitteet

 • Investoimme pohjoismaihin ja vahvistamme osaltamme kansallista kauppatasetta.

 • Kehitämme osaamistamme strategian toteuttamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Turvallisuuden ja toimitusvarmuuden edelläkävijä

 • Kaasun turvallisen käytön edistäminen

 • Yritys- ja  henkilöturvallisuus

 • Palveluiden luotettavuus

Tavoitteet

 • Työssämme ei aiheudu tapaturmia tai onnettomuuksia.

 • Kaasun toimituksessa ei tapahdu ennakoimattomia keskeytyksiä.

   

 

Elinkaarenaikaisten vaikutusten ymmärtäminen

 • Toimitusketjun tehokkuus ja vaikutukset

 • Käytön vaikutukset

 • Toimittajien vastuullisuus

 

Tavoitteet

 • Edistämme siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

 • Saavutamme energiansäästötoimenpiteillä 7,5 % vähenemän energiankäytössä vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2015.

 • Varmistamme vastuullisuuden toteutumisen toimitusketjussa yhteistyössä toimittajiemme kanssa.