Gasumin yritysvastuuohjelma

 

Me Gasumilla olemme kiteyttäneet arvomme yhteen lauseeseen: "Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia". Vastuullisuus tarkoittaa meille sitä, että otamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun huomioon kaikessa toiminnassamme. Olemme tiivistäneet kuusi yritysvastuuteemaamme yritysvastuuohjelmamme tavoitteiksi.

Yritysvastuumme edistymisaskeleet vuonna 2019.

Ajankohtaista

KAIKKI UUTISET
03.07.2020

Gasumin raskaan liikenteen asemaverkosto vahvistuu – Kaasun tankkaaminen alkaa Liedossa

Gasum vahvistaa Pohjoismaista raskaan liikenteen kaasutankkausasemaverkostoaan Liedon uuden aseman myötä. Avantin yritys- ja teollisuusalueelle 10-tien varrelle avautunut asema palvelee raskasta runkoliikennettä ja auttaa kuljetusalan yrityksiä vähentämään päästöjään kustannustehokkaasti. Vähäpäästöisten polttoainevaihtoehtojen käyttö lisääntyy EU:ssa, kun yritykset pyrkivät vastaamaan niin päästövähennystavoitteisiin kuin kuluttajien toiveisiin.

Lietoon avautunut kaasutankkausasema palvelee raskasta runkoliikennettä osoitteessa Eteläkaari 1. Yhdessä Turun satamassa sijaitsevan kaasutankkausaseman kanssa Liedon uusi asema vahvistaa nesteytettyä maakaasua (LNG) ja nesteytettyä biokaasua (LBG) jakelu- ja runkoliikenteen tarpeisiin. Kaasutankkausasemat tukevat paikallista kiertotaloutta hyödyntämällä Turun biokaasulaitoksella paikallisista alueen biojätteistä ja puhdistamolietteistä tuotettua uusiutuvaa biokaasua tuoden alueen kuljetusyrityksille entistä puhtaampia polttoaineratkaisuja sekä todellisen kiertotalousratkaisun saataville.

Laajentuva kaasutankkausasemaverkosto tuo kaasun yhä useamman yrityksen saataville. Näin päästään kohti sekä kansallisia että EU:n asettamia päästövähennystavoitteita raskaalle liikenteelle. EU:n vuonna 2019 hyväksymien uusien päästömääräysten mukaan raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Suomessa liikenteen päästöjä on vähennettävä vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. 

“Olemme erittäin ylpeitä Liedon uuden aseman avautumisesta ja Pohjoismaisen kaasutankkausasemaverkoston vahvistumisesta. Raskaan liikenteen toimijoihin kohdistuu yhä enemmän odotuksia tuottaa palveluitaan ympäristöystävällisesti sekä kuluttajien että lainsäätäjien puolelta. On tärkeää, että vähäpäästöisiä polttoaineratkaisuja tuodaan entistä paremmin saataville, jotta Pohjoismainen rahtiliikenne saadaan kulkemaan entistä puhtaammin. Jokainen uusi kaasutankkausasema vie meitä lähemmäs tätä tavoitetta”, kertoo Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala.

Kaasulla pienennetään logistiikan hiilijalanjälkeä

Jakelu- ja raskas liikenne aiheuttavat lähes 40 prosenttia Suomen maantieliikenteen päästöistä tehden logistiikkayritysten roolista päästöjen vähentämisessä merkittävän. Koska polttoaineen ilmastovaikutukset syntyvät tuotanto- ja jakeluketjun eri vaiheissa, polttoaineen koko elinkaaren ilmastovaikutukset ovat ainoa kestävä tapa arvioida polttoaineiden ilmastoystävällisyyttä.

Biokaasulla voidaan pienentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosentilla verrattuna perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin. Biokaasu on täysin uusiutuva ja ympäristöystävällinen polttoaine, jonka tuotannossa hyödynnetään biohajoavia jätteitä, teollisuuden sivuvirtoja ja jätevesilietteitä. Näin päästöjä ei synny raaka-aineen tuotannossa. Raskas runkoliikenne tankkaa biokaasua nesteytettynä eli LBG:nä.

Fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisin nesteytetty maakaasu eli LNG taas tuottaa elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä yli 20 % vähemmän kuin perinteinen diesel. Tuotantoketju vaikuttaa myös maakaasun hiilijalanjälkeen: esimerkiksi Norjassa LNG:n tuotannossa käytetään vesivoimalla tuotettua, uusiutuvaa sähköenergiaa, mikä tekee siitä Euroopan keskiarvoa ilmastoystävällisemmän.

EU:n väylä- ja liikennehankkeiden Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility) -hanke on tukenut LNG-tankkausaseman rakentamista Lietoon.
 

Lisätietoja:

Jani Arala, Senior Sales Manager, liikenne, Gasum
puh. +358 44 054 8583, etunimi.sukunimi(a)gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
30.06.2020

Gasum avasi uuden meriliikenteen tankkausaseman Tukholman Nynäshamnin satamaan

Gasum on ottanut kesäkuussa käyttöön uuden nesteytetyn kaasun meriliikenteen tankkausaseman Nynäshamnin satamassa Tukholmassa. Uusi asema mahdollistaa laivojen bunkrauksen entistä ympäristöystävällisemmin ja nopeammin.  

Gasumin uusi meriliikenteen tankkausasema on vuoden rakennustöiden jälkeen viimein valmis palvelemaan nykyisiä ja uusia asiakkaita Ruotsissa. Asema mahdollistaa nopeat laivojen bunkraukset kahdesta rekasta samanaikaisesti.Aseman varustelu ja nyt käytössä olevat bunkrauksiin suunnitellut rekat mahdollistavat alusten bunkrauksen yhtä aikaa niiden lastaamisen tai purkamisen kanssa. Matkustajalautat ovat aiemmin bunkrattu yhdestä rekasta, mikä on hitaampaa lauttojen liikennöinnistä ja aikatauluista johtuen.

Gasumin uutta meriliikenteen bunkrausasemaa käytetään säännöllisesti kahden Destination Gotland ‑varustamon kaasulla toimivan matkustajalautan polttoainetoimituksiin.

“Polttoainetankkaukset uudelta asemalta ovat iso askel eteenpäin toiminnoissamme. Tankkaamme nopeammin, paljon tehokkaammin ja normaalien työpäivien aikana. Tämä puolestaan parantaa asiakkaidemme palvelukokemusta”, sanoo Destination Gotland ‑varustamon toimitusjohtaja Christer Bruzelius.

“Laivan bunkraukseen kuluu aseman nopeatoimisilla bunkrauspumpuilla vain 45 minuuttia. Matkustajat poistuvat aluksesta ja lastit puretaan ja lastataan sillä aikaa, kun alusta tankataan. Meidän on ajoitettava toimitukset erittäin tarkkaan, jotta alukset pysyvät aikatauluissaan”, kertoo Gasumin myyntipäällikkö Jonas Åkermark.

Uusi asema sijaitsee Tukholman kaupungin satamayhtiön (Stockholms Hamnar) Nynäshamnin sataman alueella lähellä Gasumin LNG-terminaalia. Polttoaine kuljetetaan asemalle tehokkaasti noin viiden kilometrin päästä terminaalista Gasumin LNG-rekoilla.  

“Tukholman satamayhtiöllä on korkeat ympäristötavoitteet. Meille on tärkeää tukea asiakkaitamme heidän pyrkiessään kohti kestävää ja tehokasta merenkulkua. Nesteytetyn maakaasun ja biokaasun seoksella kulkevat alukset ovat yksi tapa vähentää ympäristövaikutuksia. Tämä esimerkki voi myös kannustaa meriliikennettä siirtymään kestävämpään polttoaineeseen”, sanoo Tukholman satamayhtiön hallituksen puheenjohtaja Fredrik Lindstål.

Gasum toimittaa asemalta nesteytettyä maakaasua (LNG) ja nesteytettyä biokaasua (LBG) sekä niiden seosta. Nesteytetty biokaasu on uusiutuva energianlähde. Biokaasun käytöllä laivojen polttoaineseoksessa voidaan vähentää elinkaarenaikaisia päästöjä jopa 90 prosenttia, sen käyttö polttoaineseoksessa auttaa laivoja vähentämään hiilidioksidipäästöjään.

Lisätietoja:
Jacob Granqvist, myyntipäällikkö, LNG Maritime, Gasum
p.+358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com

Ingrid Hansson, PR-päällikkö, Stockholms Hamnar
p. +46 070 770 27 47,
ingrid.hansson@stockholmshamnar.se

Lue lisää
29.06.2020

Joutsenmerkki takaa Gasumin biokaasun eettisyyden ja kestävyyden

Gasumin biokaasu on edelleen ainut suomalainen liikennepolttoaine, joka on ansainnut Joutsenmerkin. Pohjoismainen ympäristömerkki takaa sen, että biokaasu on tuotettu kestävästi, jäljitettävästi ja täysin uusiutuvista raaka-aineista. Gasumin biokaasulla on ollut Joutsenmerkki vuodesta 2011 lähtien.

Yli 30-vuotias Joutsenmerkki auttaa kuluttajia ja yrityksiä tekemään ympäristölle parempia valintoja. Merkki on laatinut kriteerit noin 60 eri tuoteryhmälle – esimerkiksi puhdistusaineille, kynttilöille, taloille ja sijoitusrahastoille. Gasumin biokaasu on ainoa suomalainen liikennepolttoaine, jolla on Joutsenmerkki.

Joutsenmerkitty biokaasu on uusiutuvaa ja jäljitettävissä

Joutsenmerkin ansaitakseen biokaasun tulee olla valmistettu täysin uusiutuvista raaka-aineista, jotka ovat jäljitettävissä. Raaka-aineet eivät saa olla geenimuunneltuja, eikä biokaasun valmistukseen saa käyttää soijaöljyä, palmuöljyä tai sokeriruokoa. Lisäksi ympäristömerkki asettaa biokaasulle erityisiä päästövaatimuksia.

Kaikkien näiden vaatimusten taustalla ovat ympäristövaikutusten vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja maapallon resurssien säästäminen. Täysin uusiutuvana ja ympäristöystävällisenä polttoaineena biokaasulla voidaan vähentään sen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 %.

”Joutsenmerkin avulla Gasum pystyy osoittamaan, että biokaasun ympäristövaikutukset ovat pienemmät kuin muilla polttoaineilla. Joutsenmerkitty biokaasu täyttää lainsäädäntöä tiukemmat ympäristövaatimukset ja tiukat polttoaineen laatuvaatimukset”, Joutsenmerkin johtava asiantuntija Harri Hotulainen sanoo.

Biokaasulle merkki myös uusin kriteerein vuonna 2018

Joutsenmerkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä askel kerrallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kriteereitä tarkistetaan ja tarvittaessa tiukennetaan noin 3–5 vuoden välein. Kriteereitä tarkistetaan muun muassa uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen ja markkinatilanteen mukaisesti.

Kriteerien tiukentaminen vaatii Joutsenmerkin saaneilta yrityksiltä aina uuden hakemuksen. Myös biokaasun kohdalla sertifikaatin kriteerejä on tiukennettu. Tämän takia Gasum haki merkkiä biokaasulle uudestaan vuonna 2018, jolloin merkki myös myönnettiin sille.

Joutsenmerkin vaatimuksiin kuuluu myös vuosittainen raportointi merkin saaneen tuotteen ympäristövaikutuksista. Gasumin biokaasun kasvihuonepäästövähenemää seurataan kuukausittain. Päästöjen laskennassa huomioidaan koko biokaasun toimitusketju, ja laskennasta tuotetaan vuosittain kattava raportti, joka toimitetaan Joutsenmerkkiä hallinnoivalle Ympäristömerkintä Suomelle.

Lisätietoja:

Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
puh. 050 911 2668, etunimi.sukunimi@gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää

Tietoa liittyen koronavirusepidemiaan (COVID-19)

Lue lisää Sulje