Gasumin yritysvastuuohjelma

 

Me Gasumilla olemme kiteyttäneet arvomme yhteen lauseeseen: "Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia". Vastuullisuus tarkoittaa meille sitä, että otamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun huomioon kaikessa toiminnassamme. Olemme tiivistäneet kuusi yritysvastuuteemaamme yritysvastuuohjelmamme tavoitteiksi.

Yritysvastuumme edistymisaskeleet vuonna 2019.

Ajankohtaista

KAIKKI UUTISET
27.10.2020

Posti siirtyy käyttämään biokaasua raskaassa liikenteessä – Kymmenen rekkaa käsittävä biokaasukalusto on Suomen suurin

Gasum ja Posti edistävät yhdessä puhtaampaa liikennettä. Posti investoi biokaasua käyttäviin rekkoihin osana tavoitettaan kuljetustensa päästöjen selvästä vähentämisestä. Samalla syntyi Suomen tämän hetken suurin raskaan liikenteen kaasukäyttöinen kalusto. Gasumin kaasutankkausasemat Postin terminaalien yhteydessä ja runkoliikenteen reiteillä takaavat kuljetusten sujuvuuden.

Postin Rahtipalvelut on hankkinut kymmenen uutta nesteytettyä biokaasua eli LBG:tä käyttävää rekkaa. Investointi on osa Postin tavoitetta päästä omien päästöjensä osalta nollaan vuoteen 2030 mennessä. Yhteistyö energiayhtiö Gasumin kanssa edistää merkittävästi kuljetusten päästöjen vähentämistä.

Postilla on jo entuudestaan käytössään kuusi nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä käyttävää rekkaa. Uusi kymmenen rekan joukko on Suomen suurin samalla liikennöitsijällä käytössä oleva biokaasua käyttävä kalusto. Lisäksi 16 rekan kokonaisuus on Suomen suurin kaasukäyttöisten rekkojen kalusto.

”Posti on kuljettamisen suunnannäyttäjä valitsemalla uusiutuvan biokaasun runkoliikenteen polttoaineeksi. Pilotoinneista siirrytään nyt laajasti käyttämään toimiviksi havaittuja vähäpäästöisiä polttoaineratkaisuja. Biokaasun liikennekäyttö on tehokas keino torjua ilmastonmuutosta, ja se vähentää polttoaineen elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia. Myös nesteytetty maakaasu (LNG) on biokaasun rinnalla mukana ratkaisupaletissa, kun halutaan leikata logistiikan päästöjä. Nesteytetyllä kaasulla kulkeva kalusto mahdollistaa joustavan siirtymän maakaasusta biokaasuun ilman, että kalustoa tarvitsee uusia”, Gasumin raskaan liikenteen myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen sanoo.

Kymmenen rekan päästövähennykset merkittävät

Biokaasukaluston ensimmäiset rekat on jo otettu käyttöön, ja koko kalusto on käytössä vuoden loppuun mennessä. Yhteensä biokaasukäyttöiset rekat vähentävät Postin kuljetusten hiilidioksidipäästöjä 1 620 tonnilla vuodessa, mikä tarkoittaa lähes 8,6 miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla. Matka vastaa 215 kierrosta maapallon ympäri.

"Alan edelläkävijänä meillä on tärkeä rooli energiatehokkaiden ja kestävien kuljetusratkaisujen kehittäjänä sekä käyttöönottajana. Olemme jo pitkään tehneet kehitystyötä rahtikuljetuksista syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Kaasukäyttöisen kaluston ja vaihtoehtoisten polttoaineiden lisäsi vaikutamme ympäristöömme tavoitteellisella reittisuunnittelulla, joka kehittyy nopeasti uuden teknologian ja toimintatapojen muutosten ansiosta. Vähennämme ympäristövaikutuksia myös ajotavan aktiivisella seurannalla ja palvelulupausten muutoksilla", listaa Rahtipalveluiden johtaja Antti Wikström.

Kaasun suosio logistiikan ja raskaan liikenteen polttoaineena on kasvanut selvästi viime vuosina. Gasum vastaa kysynnän kasvuun kehittämällä jatkuvasti kaasun tankkausasemaverkostoaan Pohjoismaissa. Kaikkiaan yhtiöllä on tällä hetkellä Pohjoismaissa 26 raskasta liikennettä palvelevaa tankkausasemaa.

Lisätietoja:

Juha-Matti Koskinen, myyntipäällikkö, raskas liikenne, Gasum Oy
p. 040 768 7188. juha-matti.koskinen@gasum.com

Antti Wikström, johtaja, Rahtipalvelut, Posti Oyj
p. 040 528 5612, antti.wikstrom@posti.com

Energiayhtiö Gasum

on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
21.10.2020

Jäteveden ravinteista kierrätyslannoitetta

Aalto-yliopistossa kehitetyn menetelmän testaus Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla ja Ämmässuon kaatopaikalla onnistui hyvin. Hanke on toteutettu yhteistyössä ympäristöministeriön, Aalto-yliopiston, Teollisuuden Vesi, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Gasumin, Biolanin, Nordkalkin, Kemiran ja Outotecin kanssa.

Jätevedet sisältävät suuria määriä typpeä ja fosforia, jotka ovat arvokkaita ravinteita. Aalto-yliopiston tutkijoiden kehittämän NPHarvest-prosessin avulla nämä ravinteet voidaan ottaa talteen siten, että syntyy lannoitteeksi soveltuvaa puhdasta ammoniumsulfaattiliuosta sekä fosfori- ja kalsiumpitoista sakkaa. Prosessin avulla saadaan tuotettua kierrätyslannoitetta ja samalla säästää energiaa ja luonnonvaroja, sillä jätevesien ravinteiden kierrätys vähentää ravinnepäästöjä vesistöihin sekä ilmastusenergian ja kemikaalien käyttöä jätevedenpuhdistusprosessissa.

Prosessi toimii siten, että ensin jätevesi saostetaan kemiallisesti käyttämällä kalkkisuodinpölyä, jota syntyy teollisuuden sivuvirtana. Saostuksessa saadaan jäteveden fosfori talteen. Typen erottaminen ammoniummuodossa perustuu kaasua läpäisevän kalvon hyödyntämiseen. Prosessia voivat hyödyntää esimerkiksi biokaasulaitokset, jotka saavuttavat säästöjä käsittelemällä jätevetensä paikan päällä lannoitteeksi sen sijaan, että johtaisivat ne jätevedenpuhdistamolle ja maksaisivat korotettua jätevesimaksua.

”Kalvojen kestävyyteen ja pestävyyteen liittyi epäilyksiä vielä keväällä, koska takana oli vain lyhytaikaisia kokeita. Kesällä pääsimme testaamaan prosessia usean kuukauden ajan ja samalla varmistui kalvojen käytettävyys. Tiedämme nyt, että prosessi toimiin haastavissakin ympäristöissä, kuten mädättämön kiertovesien ja kaatopaikalta suodattuneiden vesien käsittelyssä”, kertoo työelämäprofessori Anna Mikola Aalto-yliopistosta.

Prosessikemikaalit edistävät kiertotaloutta – Yhden jäte on toisen raaka-aine

Prosessin vahvuus on siinä, että jätevedestä voidaan tuottaa erilaisia lopputuotteita tarpeen mukaan. Typen osalta esimerkiksi ammoniumfosfaatti sopii lannoitteeksi yleisesti ja ammoniumnitraatilla on käyttöä teollisuuskemikaalina. Fosforin talteenotossa voidaan hyödyntää erilaisia orgaanisia polymeerejä, kuten tärkkelystä, joka toimii perinteisten saostuskemikaalien tavoin.

”Kierrätyslannoitteiden käyttäminen on ympäristöteko, kun kertaalleen käytetyt ravinteet hyödynnetään uudelleen. Se on myös konkreettinen tapa edistää kiertotaloutta. Tutkimme ja kehitämme koko ajan uusia ratkaisuja siihen, miten saisimme ravinteet vielä paremmin kierrätettävään muotoon,” kertoo Gasumilta Viljami Kinnunen, Senior Development Engineer.

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, Senior Development Engineer, Gasum
p. +358 50 331 0308, Viljami.kinnunen@gasum.com

Anna Mikola, työelämäprofessori TkT, Aalto-yliopisto
p. +358 40 7176 552, anna.mikola@aalto.fi

Lue lisää
14.10.2020

Gasumin selvityksen mukaan sähköjärjestelmäämme mahtuu jopa 30 TWh tuulisähköä

Gasum selvitti Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimeksiannosta, minkä verran sään mukaan vaihtelevaa tuulivoimatuotantoa mahtuisi Suomen sähköjärjestelmään vuonna 2030. Selvityksen mukaan sähköjärjestelmäämme mahtuu tuulisähköä jopa 25–30 terawattituntia (TWh). Selvityksen tulos tukee Suomen Tuulivoimayhdistyksen tavoitetta kattaa tuulivoimalla 30 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta seuraavan vuosikymmenen taitteessa. Gasum on merkittävä toimija tuulivoimasegmentissä ja pyrkii kasvattamaan uusiutuvan tuulisähkön hankintaa Pohjoismaissa.

Gasum selvitti Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimeksiannosta, minkä verran sään mukaan vaihtelevaa tuulivoimatuotantoa mahtuisi sähköjärjestelmäämme vuonna 2030, nähtävissä olevien sähköjärjestelmän muutokset huomioiden. Selvityksen reunaehtoina käytettiin mm. maltillista sähkön kysynnän kasvua, lisäyksiä ydinvoimatuotantoon sekä sähkön kysyntäjoustomekanismeihin. Siirtoyhteyksien oletettiin muuttuvan siten kuin nyt on jo suunniteltu.

Selvityksen mukaan jopa 25–30 TWh:n vuotuinen tuulisähkötuotanto mahtuu hyvin sähköjärjestelmäämme. Tämä määrä tuotantoa mahtuu Suomen sähköverkkoon, kun maamme sähkön kysyntä nousee noin 10–15 prosentilla. Sähköjärjestelmän tarvitsema säätö voitaisiin hoitaa tällöin siirtoyhteyksillä ja olemassa olevalla säätövoimalla, ilman merkittävää säätökapasiteetin lisäystarvetta.

”Suurten järjestelmämuutosten, kuten siirtoyhteyksien kehittymisen ja vetyratkaisujen edistymisen, ennustaminen on vaikeaa 2030-luvulle ja pidemmälle epävarmuuksien määrän vuoksi. Selvää on, että pidemmällä tarkastelujaksolla suuria muutoksia tulee tapahtumaan ja vaihtelevaa tuotantoa mahtuu verkkoon huomattavasti enemmän. Varmaa kuitenkin on, että kotimainen tuulivoima lisää Suomen omavaraisuutta sähköntuotannossa,” sanoo selvityksen teosta vastannut Markus Herranen Gasum Portfolio Services Oy:stä.

Tuulivoimarakentaminen ilman valtion taloudellista tukea käynnistyi vuonna 2018. Lokakuun 2020 alkuun mennessä julkaistujen investointipäätösten mukaan tuulivoimalla tullaan kattamaan vähintään 18 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta jo vuonna 2024.

Gasum on merkittävä toimija tuulivoimasegmentissä ja pyrkii kasvattamaan uusiutuvan tuulisähkön hankintaa Pohjoismaissa. Yhtiö solmi ABO Wind Oy:n kanssa syyskuussa pitkäaikaisen tuulisähkösopimuksen tuulivoimapuiston tuotannosta. Kymmenvuotisen PPA-sopimuksen myötä Gasum alkaa myydä asiakkailleen Pohjois-Pohjanmaalla tuotettua uusiutuvaa tuulivoimaa vuodesta 2023 alkaen.

Gasum tarjoaa asiakkailleen uusiutuvaa sähköä, joka on tuotettu vesi-, tuuli-, aurinkovoimalla tai bioenergialla. Yhtiö tarjoaa myös monipuolisia energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita sekä bio- ja maakaasua teollisuuteen, merenkulkuun ja liikenteelle. Gasum auttaa asiakkaita pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä.

Tutustu raporttiin >

Lisätietoja:

Ville Pesonen, Head of Energy Market Services, Gasum
p.
040 558 7890, ville.pesonen@gasum.com

Markus Herranen, Analyst, Market Analysis, Gasum Portfolio Services
p.
040 662 1410, markus.herranen@gasum.com 


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää