Content image

Joutsenmerkki takaa Gasumin biokaasun eettisyyden ja kestävyyden

Gasumin tuottamalle liikennebiokaasulle Suomessa on myönnetty ympäristöystävällisyydestä kertova Joutsenmerkki. 

Tutustu Joutsenmerkkiin

Joutsenmerkittyä biokaasua

Gasumin biokaasulla on ollut Joutsenmerkki jo vuodesta 2011 lähtien. Joutsenmerkki takaa, että Gasumin biokaasu on tuotettu kestävästi, jäljitettävästi ja täysin uusiutuvista raaka-aineista.

Biokaasu on ainoa Suomessa käytössä oleva polttoaine, jolle Joutsenmerkki on myönnetty. Gasumin tuottama biokaasu täyttää Joutsenmerkin kriteerit muun muassa siksi, että biokaasun kasvihuonepäästöt ovat jopa 85 prosenttia fossiilisia polttoaineita pienemmät. Gasumin biokaasulla Joutsenmerkki on ollut jo vuodesta 2011 saakka. Joutsenmerkki on myönnetty biokaasulle liikennekäytössä, joka on tuotettu Lahden, Huittisten, Oulun, Turun ja Riihimäen biokaasulaitoksilla.

Joutsenmerkki ohjaa kuluttajia ja yrityksiä kohti vastuullisempaa ja ympäristön paremmin huomioivaa kuluttamista ja tuotantoa. Ympäristömerkki myönnetään tuotteille ja palveluille, jotka ovat ympäristön kannalta oman tuoteryhmänsä parhaita.

Joutsenmerkki perustuu vapaaehtoiseen sertifiointiin. Kriteerit sen saamiseksi ovat kuitenkin tiukat, sillä Joutsenmerkki ottaa huomioon tuotteen koko elinkaaren. Biokaasun osalta niin polttoaineen raaka-aineet, valmistus, jakelu, kierrätys kuin jätevaihekin huomioidaan.

Käytännössä kriteerit ovat tiukemmat kuin lainsäädännön asettamat vaatimukset. Esimerkiksi polttoaineiden osalta raaka-aineiden tulee olla uusiutuvia, kestävästi tuotettuja ja jäljitettyjä.

Kun Joutsenmerkki on myönnetty, sen kriteerien täyttymistä valvotaan vuosittain.

Käytännössä Gasumin biokaasun kasvihuonepäästövähenemää seurataan myös kuukausitasolla. Päästöjen laskennassa huomioidaan koko biokaasun toimitusketju, ja laskennasta tuotetaan vuosittain kattava raportti.

Content image

Joutsenmerkki kertoo biokaasun kestävyydestä

Biokaasu on ainoa Suomessa käytössä oleva polttoaine, jolle on myönnetty Joutsenmerkki. Joutsenmerkki on pohjoismainen ympäristömerkki, joka takaa, että biokaasu on tuotettu kestävästi, jäljitettävästi ja täysin uusiutuvista raaka-aineista. Kun Joutsenmerkki on myönnetty, sen kriteerien täyttymistä seurataan säännöllisesti.