Content image

Mikael Lidén

Sales Manager
tel. +46 70 000 9447
mikael.liden@gasum.com 

Vi tilbyr kundeservice på engelsk og svensk.

Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data i Gasum-gruppens erklæring om personvern. Her opplyser vi blant annet om hvordan vi behandler informasjonen du har gitt, hvor lenge vi oppbevarer den og om dine rettigheter.

LNG gir et renere alternativ for sjøtransport

Bruken av LNG har økt de senere årene, og spesielt innen sjøtransport. Denne veksten skyldes delvis de stadig strengere utslippsgrensene for skip. Bruk av LNG medfører ingen utslipp av svoveloksider, og gassen oppfyller de strenge utslippsmålene for nitrogenoksid, partikler og karbondioksid. Les mer på engelsk.