Content image

Mikael Lidén

Sales Manager
tel. +46 70 000 9447
mikael.liden@gasum.com 

Vi tilbyr kundeservice på engelsk og svensk.

Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data i Gasum-gruppens erklæring om personvern. Her opplyser vi blant annet om hvordan vi behandler informasjonen du har gitt, hvor lenge vi oppbevarer den og om dine rettigheter.

Content image

Last ned guiden: "Liquefied gas for cleaner maritime transports"

Vi har samlet informasjon om reduksjon av utslipp fra skipsfart og om markedskrav og trender i en engelskspråklig guide.


LNG er et renere alternativ for sjøtransport

Å redusere utslippene i skipsfarten er avgjørende for å redusere klimaendringene og nå de ambisiøse klimamålene, både nasjonalt og internasjonalt. Flytende naturgass (LNG) reduserer utslippene i skipsfarten fordi den slipper ut færre klimagasser enn tradisjonelle marine brensler.

LNG er også lett tilgjengelig og kan brukes med eksisterende motorteknologi, noe som gjør det til et konkurransedyktig alternativt drivstoff. Flytende biogass (LBG), som er et fornybart drivstoff, kan også blandes med LNG for å redusere utslippene ytterligere.

Ved å bruke LNG kan rederiene redusere sine utslipp og oppfylle internasjonale reguleringer, som IMOs strategi for reduksjon av klimagasser.

Les mer på engelsk: