Ett renare alternativ för sjöfart

Flytande naturgas (LNG) minskar utsläppen inom sjöfartssektorn eftersom den ger färre utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar än traditionella marina bränslen.

Birdview on ship

Renare sjöfart med flytande gas

Det finns en växande efterfrågan på alternativa sjöfartsbränslen för att minska sjötransporternas miljöpåverkan.
Flytande naturgas (LNG) och biogas (LBG) minskar utsläppen inom sjöfartssektorn eftersom den ger färre utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar än traditionella marina bränslen.

Läs mer

Senaste publikationer