Gas for industry use

Biogas och naturgas erbjuder ett renare alternativ för industrin

Naturgas och biogas är tillförlitliga alternativ för industrin och minskar lokala luftföroreningar och koldioxidutsläpp avsevärt jämfört med oljeprodukter eller kol. Biogas är det enda biobränsle som lämpar sig för direkt processanvändning inom industrin. Som nordisk expert inom gasindustrin erbjuder vi omfattande lösningar för gasanvändare.

Egenskaperna hos naturgas och biogas utnyttjas bäst i olika industriella processer. Eftersom gasen brinner rent kan den användas för uppvärmning, torkning eller tillverkning av produkter. Gas används också som råmaterial, till exempel vid framställning av vätgas. Gas lämpar sig särskilt väl för användning som bränsle inom kombinerad el- och ångproduktion samt inom kraftvärmeproduktion (CHP). 

Naturgas och biogas kan blandas eller bytas ut utan några ytterligare investeringar.

Essity når noll fossila koldioxidutsläpp tack vare flytande biogas

Essitys mjukpappersanläggning i Lilla Edet har bestämt sig för att ta steget till en koldioxidneutral framtid. Med hjälp av Gasum byggs en bro mellan flytande naturgas och biogas vilket gör satsningen möjlig.  

Läs mer

Förnybar biogas är ett hållbart sätt att minska utsläppen

Biogas är det enda biobränsle som lämpar sig för direkt processanvändning inom industrin. Processad biogas skiljer sig inte från naturgas när det gäller driftsegenskaper och kan därför användas utan ytterligare investeringar på anläggningar som använder naturgas.

Vi producerar biogas på våra biogasanläggningar i Finland och Sverige och köper in gas från certifierade europeiska partners.

Tack vare vårt rikstäckande nätverk av biogasanläggningar kan vi erbjuda ditt företag heltäckande lösningar inom återvinning, energi och logistik. Läs mer om våra återvinnings- och avfallstjänster.

LNG sprider fördelarna med gas över hela Norden

Flytande naturgas, LNG, är en klar, färglös och giftfri vätska som bildas när naturgas kyls ned till -162 °C. Det får gasen att krympa, vilket gör det lättare att lagra den och gör att den kan transporteras till destinationer utanför gasnätet.

LNG är lämplig för industriell användning precis som naturgas och det kan också användas tillsammans med förnybar och utsläppssnål flytande biogas, LBG.

Som den största distributören av LNG i Norden har vi kompetens och resurser att ta hand om hela LNG-leveranskedjan.

Vi erbjuder de bästa gasmarknadslösningarna och -tjänsterna för våra kunder

  • Olika produkter efter behov, från komplett service till försäljning av gasenergi
  • FuelFlex-tjänster: Att växla mellan energikällor baserat på kostnadseffektivitet och driftseffektivitet.
  • Webbaserad beställningstjänst och visning av den egna gasförbrukningen
  • En personlig kundrepresentant
  • Tydlig prissättning och möjligheter att använda olika prisindex och prisskydd
  • Vår omfattande expertis inom gas- och energisektorn

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss för att utforska fördelarna med naturgas och biogas för din bransch

Anders Hultgren, Gasum

Anders Hultgren

Head of Business Sweden Industry

tel. +46 70 672 9280

anders.hultgren@gasum.com

Kontakta oss

Tack för att du kontaktar oss. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.