Gasums kjøp av LNG fra Russland

Gasum er kontraktsforpliktet til å hente flytende naturgass (LNG) fra det russiske energiselskapet Gazprom gjennom en langtidsavtale. Det er for øyeblikket ingen EU-sanksjoner eller nasjonale sanksjoner i Gasums virksomhetsland som omfatter naturgass eller LNG.

Gasum kjøper LNG fra flere ulike kilder. Selskapet har for eksempel en langtidsavtale med kondenseringsanlegget i Risavika. I tillegg kjøper vi flytende naturgass (LNG) over hele verden, via terminaler i Sentral-Europa, men også fra Russland. Majoriteten av LNG-en som Gasum henter direkte, kommer imidlertid fra ikke-russiske kilder.

Gasum har en langsiktig leveringsavtale for LNG med det russiske gasselskapet Gazprom Export, som ble inngått før 2022. Leveringsavtalen er en såkalt «take-or-pay»-avtale, noe som er vanlig for gass. Dette betyr at Gasum må betale Gazprom for en viss mengde gass hvert år, uavhengig av om vi henter gassen eller ikke. Dersom vi velger å ikke ta imot gassen, må vi likevel betale for den, og vi må i stedet hente samme mengde LNG fra en annen leverandør for å levere de avtalte mengdene til kundene våre.

Ingen sanksjoner for øyeblikket

Etter at krigen brøt ut, har vi kun kjøpt minimumsmengden av LNG som vi er forpliktet til å kjøpe fra Russland i henhold til avtalen med Gazprom. Vi har ikke gjort noen avtaler om ytterligere volum, og vi vil heller ikke gjøre det i fremtiden.

Det er for øyeblikket ingen EU-sanksjoner eller nasjonale sanksjoner i Gasums virksomhetsland som omfatter naturgass eller LNG fra Russland, hvilket betyr at Gasum for øyeblikket ikke har noen juridisk grunn til å slutte å kjøpe gass fra landet. Vi følger nøye med på utviklingen og informasjonen fra de relevante myndighetene, og interessentene våre vil raskt følge opp eventuelle tiltak som innføres av EU. Vi håper naturligvis at det kommer en løsning på situasjonen så snart som mulig.

Gassleveranser til Finland via rørledning stoppet

Gasum har også en langtidsavtale med Gazprom Export om levering av naturgass via rørledning. I april 2022 sendte Gazprom Export et brev til Gasum, der de krevde at betalingene som var fastsatt i leveringsavtalen, heretter skulle betales i rubler i stedet for euro. Gazprom Export stilte også andre krav i forbindelse med leveringsavtalen. Dette var krav Gasum ikke ville godta, og vi valgte å gå til megling i henhold til vilkårene i avtalen.

I november 2022 kom kjennelsen fra voldgiftsdomstolen: Gasum er ikke forpliktet til å betale i rubler eller via den foreslåtte betalingsprosedyren. Videre beordret voldgiftsdomstolen at Gasum og Gazprom Export skulle fortsette forhandlingene om avtalen for å løse situasjonen.

Leveransene av naturgass fra Russland til Finland er for øyeblikket stoppet.

Den langsiktige leveringsavtalen for LNG med Gazprom Export er imidlertid en separat avtale, og den har ingenting å gjøre med leveringsavtalen for naturgass. Gazprom Export har ikke kommet med noen forespørsler eller krav i forbindelse med LNG-avtalen, og for øyeblikket har Gasum derfor ingen juridisk grunn til å gå til megling om denne avtalen.


For mer informasjon:

Olga Väisänen
Vice President, Communications and Sustainability
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com