Personnel at LNG terminal

Gasum har en LNG-terminal hos kunden Dynea i Lillestrøm, som forsynes med LNG fra terminalen på Øra med tankbiler. 

Terminalen består av en lagringstank og en fordampningsenhet.

Kontaktinformasjon

Gasums LNG-terminal i Lillestrøm
Dynea AS
Svelleveien 33, N-2004 Lillestrøm
Tel: +47 63897100
Emergency No.: +47 90529162
Mail: dynea@dynea.com

Naboinformasjon

Sikkerhetsinformasjon relatert til terminalen hos Dynea.

Les mer

Tommy Borgaas

Terminal Manager

tel. +47 475 09 209

tommy.borgaas@gasum.com

Asbjørn Folvik

Environmental and energy contact

tel. +47 475 09 062

asbjorn.folvik@gasum.com

Kontaktinformasjon

Gasums LNG-terminal i Lillestrøm
Dynea AS
Svelleveien 33, N-2004 Lillestrøm
Tel: +47 63897100
Emergency No.: +47 90529162
Mail: dynea@dynea.com

Naboinformasjon

Sikkerhetsinformasjon relatert til terminalen hos Dynea.

Les mer