Norgips Gasum customer LNG terminal

LNG-terminal i Drammen (Norgips)

Gasum har en LNG-terminal hos kunden Norgips i Drammen (Svelvik), som forsynes med LNG fra terminalen på Øra med tankbiler.

Terminalen består av en lagringstank og en fordampningsenhet. 

Kontaktinformasjon

Gasums LNG-terminal i Drammen
Norgips AS
Svelvikveien 1080
N-3060 Svelvik

Naboinformasjon

Sikkerhetsinformasjon relatert til terminalen hos Norgips.

Les mer

Tommy Borgaas

Terminal Manager

tel. +47 475 09 209

tommy.borgaas@gasum.com

Asbjørn Folvik

Environmental and energy contact

tel. +47 475 09 062

asbjorn.folvik@gasum.com