Gasum Öra LNG terminal

Gasums LNG-terminal på Øra

Gasums LNG-terminal på industriområdet på Øra ved Fredrikstad er et knutepunkt for naturgass og LNG for henholdsvis norske og svenske kunder.

Kontaktinformasjon

Øraveien 23C
N-1630 Gamle Fredrikstad

Naboinformasjon

Sikkerhetsinformasjon relatert til terminalområdet på Øra.

Les mer

Lagringsanlegget består av 11 tanker med en total lagringskapasitet på 7 900 m3.

Anlegget leverer naturgass til industrien i nærheten gjennom et lokalt gassnett.

Det leveres også LNG med tankbiler til industri i Sverige og Øst-Norge.

Tommy Borgaas

Terminal Manager

tel. +47 475 09 209

tommy.borgaas@gasum.com

Asbjørn Folvik

Environmental and energy contact

tel. +47 475 09 062

asbjorn.folvik@gasum.com