Essity’s tissue production facility in Lilla Edet

Essity kan eliminere fossile CO2-utslipp med flytende biogass

Essitys mykpapirfabrikk i Lilla Edet har bestemt seg for å ta steget mot en karbonnøytral fremtid. Gasum bidrar til å gjøre satsingen mulig ved å legge til rette for en overgang mellom flytende naturgass og biogass.

Essitys papirfabrikk i Lilla Edet i Sverige har en lang historie. Fabrikken ble grunnlagt allerede i 1881, og den har etter hvert blitt landets største mykpapiranlegg. I dag ruller de tre papirmaskinene 24 timer i døgnet. Den intensive produksjonen resulterer i hundre tusen tonn mykpapir i året, noe som tilsvarer en milliard toalettpapirruller. En stor papirproduksjon krever selvfølgelig mye energi. I løpet av kort tid vil produksjonen være nesten helt fri for karbondioksid fra fossile kilder. 

«For oss er det en selvfølge å sikte mot nullutslipp av fossil karbondioksid. Dette er et fokus i hele produksjonen, og det var slik vi begynte å se på alternativer til naturgassen vi bruker i dag», sier Christian Carlsson, produksjonssjef ved fabrikken i Lilla Edet.

Naturgass og biogass består i hovedsak av metan, noe som betyr at de kan brukes om hverandre. Biogass produseres av biologisk avfall, og er derfor et helt fornybart brennstoff.

«Det beste er at det ikke kreves ytterligere investeringer for å blande inn biogass i naturgassen eller bytte helt til biogass», forteller Tommy Mattila, Gasums Vice President for industri.

Ved å erstatte flytende naturgass med biogass vil Essitys mykpapirproduksjon i Lilla Edet redusere de fossile CO2-utslippene til null under normal drift.

«Overgangen fra naturgass til biogass reduserer CO2-utslippene med 9000 tonn. Ambisjonen er å dele erfaringene med de andre Essity-anleggene rundt om i verden, slik at vi sammen kan nå klimamålene våre. Vi ønsker å tilby de mest bærekraftige hygiene- og helseproduktene», sier Christian Carlsson i Lilla Edet.

Satsingen på flytende biogass er et bevis på bedriftens og fabrikkens målbevissthet. Uten de ansattes brennende engasjement hadde ikke noe av dette vært mulig.

«Det er alltid best å være først. Det viser ambisjoner, men også mot – at man våger å gå foran i de viktige spørsmålene. Det er stor forskjell på å være først og å være nummer to.»

Gasum er stolte av å være en del av Essitys omstilling. Samarbeidet kommer til å gi mange viktige erfaringer som kan overføres til andre industrisektorer.

«Gasum er en av de største biogassprodusentene i Norden, og vi investerer fortløpende i å utvide produksjonen. Kompatibiliteten mellom flytende naturgass og biogass gjør det mulig for oss å hjelpe flere bedrifter innen industri, sjøfart og transport med å ta de nødvendige stegene for å bli karbonnøytrale», avslutter Gasums Tommy Mattila.