Essitys mjukpappersanläggning i Lilla Edet

Essity når noll fossila koldioxidutsläpp tack vare flytande biogas

Essitys mjukpappersanläggning i Lilla Edet har bestämt sig för att ta steget till en koldioxidneutral framtid. Med hjälp av Gasum byggs en bro mellan flytande naturgas och biogas som gör satsningen möjlig.

Essitys pappersbruk i svenska Lilla Edet har en lång historia. Bruket grundades redan 1881 och har genom åren utvecklats till landets största mjukpappersanläggning. Idag rullar de tre pappersmaskinerna tjugofyra timmar om dygnet. Den intensiva produktionen resulterar i ett hundratusen ton mjukpapper, motsvarande en miljard toalettrullar om året. För att driva ett stort pappersbruk krävs självklart mycket energi. Energi som inom snar framtid kommer att vara i det närmaste fri från koldioxid från fossila källor. 

”För oss är det självklart att sikta mot noll fossila koldioxidutsläpp. Vi arbetar med frågan genom hela produktionen. Och det var så vi började titta på alternativ till den naturgas vi använder oss av idag”, säger Lilla Edets produktionschef Christian Carlsson.

Naturgas och biogas består till största delen av metan, vilket innebär att man kan byta rakt av. Biogas produceras av biologiskt avfall och är därför ett helt förnybart bränsle.

”Det fina är att inga ytterligare investeringar krävs om man vill blanda in eller växla över från naturgas till biogas”, berättar Tommy Mattila, Vice President, Industry på Gasum.

Genom att ersätta flytande naturgas med biogas kommer Essitys mjukpappersproduktion i Lilla Edet att minska sina fossila koldioxidutsläpp till noll under normal drift.

”Bytet från naturgas till biogas minskar koldioxidutsläppen med 9 000 ton. Ambitionen är att dela våra erfarenheter med Essitys övriga produktionsanläggningar i världen för att tillsammans uppnå våra klimatmål. Vi vill kunna erbjuda de mest hållbara hygien- och hälsoprodukterna”, säger Christian Carlsson på Lilla Edet.

Satsningen på flytande biogas är ett bevis på företagets och brukets målmedvetenhet. Utan medarbetarnas brinnande engagemang hade inget av detta varit möjligt.

”Det är alltid roligast att vara först. Det signalerar dels en ambitionsnivå, men också ett mod. Att man vågar ta ledning i vissa viktiga frågor. Det är stor skillnad på att vara först och på att vara tvåa.”

Gasum är stolta över att få vara en del i Essitys omställning. Samarbetet kommer att ge många viktiga erfarenheter som man kan ta vidare till andra industrisektorer.

”Gasum är en av de största biogasproducenterna i Norden och vi investerar fortlöpande i ökad biogasproduktion. Den bro som finns mellan flytande naturgas och biogas gör det möjligt för oss att hjälpa fler företag inom industrin, sjöfarten och transportsektorn att ta de nödvändiga stegen för att bli koldioxidneutrala”, avslutar Tommy Mattila på Gasum.