Gasum kjøper resten av Skangas og befester dermed sin posisjon som Nordens ledende tilbyder av LNG

Energiselskapet Gasum øker sin aksjeandel i Skangas til 100 %. Overtakelsen er et viktig ledd i Gasums strategi for å utvikle det nordiske gassmarkedet og LNG-infrastruktur. Kjøpet styrker også Gasum sin posisjon som Nordens ledende tilbyder av flytende naturgass (LNG) og som veiviser på gassmarkedet.

Gasum kjøper den resterende aksjeposten i LNG-tilbyderen Skangas fra det norske Lyse-konsernet. I 2014 ble Gasum majoritetseier i Skangas med sin 51 prosent eierandel, og i fjor ble andelen økt til 70 prosent.

”Det at Skangas fusjonerer nå med Gasum gjør oss enda bedre rustet til å bygge og utvikle det nordiske gassøkosystemet og svare på økende etterspørsel. Vi takker Lyse-konsernet for godt samarbeid ved videreutvikling av LNG-markedet,” sier Gasums administrerende direktør Johanna Lamminen. ”Behovet for renere drivstoffløsninger både innen industri og samferdsel har økt betydelig, og LNG er det mest konkurransedyktige alternativet av alle lavutslippsdrivstoffer.”

Gass spiller en stor rolle i våre forsøk å redusere energiens karbonfotavtrykk i Norden. Etterspørselen etter renere drivstoffløsninger øker kraftig i alle transport- og industrisektorer mens man leter etter metoder for å redusere utslipp og forebygge klimaendringer. LNG egner seg for bruk både innen maritim transport, landtransport og industri. Også fornybar flytende biogass (LBG) kan brukes i de samme bruksområdene.

I løpet av de siste årene har Gasum målrettet utviklet den nordiske LNG-infrastrukturen for å forbedre tilgjengeligheten av gass for å tilfredsstille behovene innen både maritim transport og landtransport. I september offentliggjorde Gasum sin intensjon om å utvide det nordiske nettverket av gassfyllingsstasjoner til cirka 50 stasjoner innen begynnelsen av 2020-tallet. Et omfattende nettverk av gassfyllingsstasjoner i både Finland, Sverige og Norge vil gjøre det mulig å øke bruken av flytende natur- og biogass innen transport og distribusjon i betydelig grad.

Foretakskjøpet som nettopp er blitt offentliggjort, er et naturlig neste trinn i utviklingen av den nordiske LNG-infrastrukturen. Fusjonen garanterer Gasum et sterkt fotfeste på det voksende markedet samtidig som foretaket sikrer seg ledende kompetanse i dette faget og kan benytte seg av de siste teknologiske innovasjonene.

For mer informasjon, kontakt:

Johanna Lamminen, administrerende direktør, Gasum Oy,
tlf. +358 20 44 78 661 (Henna Walker, personlig assistent for ledergruppen), fornavn.etternavn(a)gasum.fi

Olga Väisänen, direktør, kommunikasjon, Gasum Oy,
tlf. + 358 40 554 0578, fornavn.etternavn(a)gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk gassekspert som i samarbeid med sine partnere bygger en bro mot et karbonnøytralt samfunn til lands og sjøs. www.gasum.com.