Gasum konsoliderer sin posisjon som Nordens ledende leverandør av flytende naturgass (LNG)

LNG-tilbyderen Skangas har fått et nytt navn: Gasum. Navneendringen vil styrke varemerket Gasum i de nordiske land og samtidig Gasums posisjon som den ledende leverandør av flytende naturgass (LNG) i denne regionen. Gasum opererer under ett sterkt varemerke i Norden.

Energiselskapet Gasum økte sin eierandel i Skangas fra 70 % til 100 % i oktober 2018. Et vesentlig element i Gasums strategi er å videreutvikle det nordiske gassmarkedet og LNG-infrastruktur og kjøpet inngår i denne strategien.

“Vi ønsker å vise vei og bidra til at de nordiske landene utvikler seg i en mer miljøvennlig retning under ett sterkt varemerke. Skangas som nå integreres i Gasum-konsernet, styrker vår kapasitet ytterligere, slik at vi kan fortsette å bygge og utvikle det nordiske gassøkosystemet og møte den voksende etterspørselen. Behovet for mer miljøvennlige drivstoffløsninger for industri- og transportsektor øker betydelig, og naturgass er det mest konkurransedyktige alternativet blant lavutslippsdrivstoffer. Vi fortsetter å tilby våre kunder like bra tilgang til tjenester som før”, sier administrerende direktør Johanna Lamminen i Gasum.

Selskapenes organisasjonsnumre eller kontaktopplysninger vil ikke bli påvirket. De nye selskapene vil hete Gasum AS, Gasum LNG Production AS, Gasum LNG Oy, Gasum LNG AB. De to første selskapene ligger respektivt i Norge, Finland og Sverige.

For mer informasjon, kontakt:

Olga Väisänen, Vice President, Communications, Gasum
Tlf: +358 40 554 0578, fornavn.etternavn@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk gassekspert og energimarkedsekspert. I samarbeid med sine partnere bygger Gasum en bro mot et mer karbonnøytralt samfunn til lands og sjøs. www.gasum.com