Tungtransporten på vei inn i gassalderen: De nordiske landene får et nettverk på 50 fyllingsstasjoner

Etterspørselen etter renere drivstoffløsninger vokser betydelig innen tungtransporten, og energiselskapet Gasum vil ha et enda sterkere fokus på å oppfylle denne etterspørselen i fremtiden. Gasum investerer i bygging av omlag 50 gassfyllingsstasjoner for tunge kjøretøyer i Finland, Sverige og Norge innen begynnelsen av 2020-tallet. Investeringen vil gi de nordiske landene flere ganger flere gassfyllingsstasjoner for tunge kjøretøyer enn de har i dag, noe som vil gi betydelige utslippsreduksjoner.

Tungtransport spiller en viktig rolle i logistikksystemet i de nordiske landene, og utgjør samtidig en betydelig andel av utslippene fra veitransport. For at de nasjonale og internasjonale utslippsmålene skal nås, er det nødvendig med konkrete løsninger for å sterkt redusere det nåværende utslippsnivået fra tungtransport. Det mest konkurransedyktige lavutslippsdrivstoffet til slik bruk er flytende naturgass (LNG).

Gasums strategi er basert på å oppnå vekst i det nordiske gassmarkedet. Bruk av gass som drivstoff til tunge kjøretøyer er et strategisk fokus for Gasum. I løpet av de neste få årene, vil Gasums nettverk av gassfyllingsstasjoner bli flere ganger større enn det er i dag. De kommende investeringene vil øke antallet stasjoner i Finland, Sverige og Norge til ca. 50 innen begynnelsen av 2020-tallet. De nye fyllingsstasjonene vil bli plassert på viktige knutepunkter for veitransport, og de vil muliggjøre betydelige økninger i bruken av flytende naturgass og biogass i tungtransporten.

Overgangen til flytende naturgass eller flytende biogass (LBG) i tunge kjøretøyer vil betyr betydelige kutt i karbondioksid-, nitrogendioksid-, partikkel- og støyutslippene fra transportkjøretøyer.

«Vi er på vei mot et karbonnøytralt samfunn, og det er på tide å sette fart på utviklingen. Gass spiller utvilsomt en viktig rolle i denne overgangen», oppsummerer Gasums administrerende direktør, Johanna Lamminen. «De siste årene har vi iverksatt målbevisste tiltak for å bygge opp den nordiske LNG-infrastrukturen for å forbedre tilgangen til gass. I begynnelsen av 2018, mottok Gasum et investeringstilskudd for utvidelse av nettverket av fyllingsstasjoner fra det svenske miljøverndirektoratet, som en del av det svenske klimaløftprogrammet («Klimatklivet»). Dette er et viktig bevis på gassmarkedets enorme potensial og gjør det mulig å etablere gass som et lavutslippsdrivstoff for tungtransport.»

Etterspørselen etter renere transportløsninger øker raskt, i takt med ønsket om løsninger for å bekjempe klimaendringene. Transportkjøretøyer og andre tunge kjøretøyer står for øyeblikket for over 25 % av transportutslippene i EU. Sammen med nye, gassdrevne kjøretøymodeller, skaper det voksende nettverket av gassfyllingsstasjoner gode vilkår for vekst i gassdrivstoffmarkedet og reduksjon av utslippene.

 

For mer informasjon, kontakt:

Johanna Lamminen, administrerende direktør, Gasum Ltd
Telefon: +358 20 44 78 661 (Henna Walker, Executive Assistant)
firstname.surname(a)gasum.fi

Olga Väisänen, nestleder i kommunikasjonsavdelingen, Gasum Ltd
Telefon: +358 40 554 0578, firstname.surname(a)gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. Gasum importerer naturgass til Finland og fremmer sirkulær økonomi ved behandling av avfall og produksjon av biogass og resirkulerte næringsstoffer i Finland og Sverige. Selskapet tilbyr energi til varme- og strømproduksjon, industri og vei- og sjøtransport. Gasum er den ledende leverandøren av biogass i Norden. Selskapet har et nettverk av gassfyllingsstasjoner som også betjener tunge kjøretøyer. Gasums datterselskap, Skangas, er den ledende aktøren innen flytende naturgass (LNG) på det nordiske markedet. Selskapet fortsetter å styrke LNGs posisjon og infrastruktur, og leverer LNG til sjøtransport, industri og tungtransport i Finland, Sverige og Norge.