Coralius når milepæl med LNG-bunkring nummer 100 - LNG-markedet øker

Coralius, Gasums bunkringsfartøy for flytende naturgass (LNG), gjennomførte 21. februar bunkring nummer 100. Coralius seiler for Gasum (tidligere Skangas) og opererer hovedsakelig i Nordsjøen og i Skagerrak-området.

LNG-bunkringsfartøyet Coralius feiret en milepæl i slutten av februar da hun fullførte sin bunkring nummer 100 etter at hun ble satt i operasjon for bare 18 måneder siden. Coralius utfører LNG-leveranser via skip-til-skip-bunkring, både i havn og til sjøs. Dette har gitt økt tilgjengelighet og bedre muligheter til å bunkre fartøyer som trenger LNG, men som ikke har anledning til å legge til havn eller reise innom en terminal. Skip-til-skip-bunkring gjør LNG lettere tilgjengelig for fartøyene, noe som øker effektiviteten.

«100 skip-til-skip-bunkringer er en stor milepæl for Gasum og kundene våre. Coralius har gitt oss muligheten til å levere bunkers til forskjellige typer fartøy. Dette er ganske unikt, og krever at vi er forberedt på leveranser til alle fartøytyper. Bunkringsprosessen er rask og sikker og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra kundene våre. Coralius har utvilsomt gjort Gasum mer fleksibel som LNG-leverandør», sier Kimmo Rahkamo, Leder for naturgass og LNG i Gasum.

I 2019 vil Coralius gjennomføre flere bunkringer enn i 2018. Gasum forventer en økning i gjennomsnittsstørrelsen på leveransene fordi de planlegger bunkringer til skytteltankere og andre større fartøy. Coralius har økt effektiviteten med raskere LNG-bunkringer. Prosessen er nå nesten like rask som konvensjonell oljebunkring, noe som også har bidratt til å gjøre kundene mer fornøyde.

LNG som marint drivstoff oppfyller alle gjeldende krav for SOx (svoveloksider) og kommende krav for NOx (nitrogenoksider). Det eliminerer partikler og kan redusere CO2-utslippet med minst 20 % sammenlignet med tradisjonelle drivstoff. LNG egner seg for alle fartøytyper og gir et betydelig bidrag til grønnere skipsfart.

Coralius ble bygget av Royal Bodewes i Nederland og er det første europeiskbygde bunkrings- og distribusjonsfartøyet for LNG. Det er utstyrt med toppmoderne LNG-overføringsutstyr for bunkring og har en lastekapasitet på 5800 m3.

 

 

Mer informasjon:

Trude Ravndal, Marketing Communication Manager, Gasum
T.: +4791301013, trude.ravndal@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. Gasum importerer naturgass til Finland og fremmer sirkulær økonomi ved behandling av avfall og produksjon av biogass og resirkulerte næringsstoffer i Finland og Sverige. Selskapet tilbyr energi til varme- og strømproduksjon, industri og vei- og sjøtransport. Gasum er den ledende leverandøren av biogass i Norden. Selskapet har et nettverk av gassfyllingsstasjoner som også betjener tunge kjøretøyer. Gasum er også den ledende aktøren innen flytende naturgass (LNG) på det nordiske markedet. Selskapet fortsetter å styrke LNGs posisjon og infrastruktur, og leverer LNG til sjøtransport, industri og tungtransport i Finland, Sverige og Norge.