Det finske cleantech-selskapet Forchem bytter til LNG

Gasum har inngått en avtale med cleantech-selskapet Forchem Oy om levering av flytende naturgass (LNG) til talloljefabrikken deres i den finske byen Rauma. Gass er et utmerket alternativ for industriaktører som ønsker å nå utslippsmålene sine. Den første LNG-leveransen vil skje i september i år.

LNG blir levert til Forchems produksjonsanlegg med tankbiler fra Gasums LNG-terminal i Pori i Finland. LNG-terminalen ligger ca. 70 km fra Forchem på den finske vestkysten. LNG vil bli mottatt ved Forchems mottaksterminal, regassifisert og så brukt i Forchems produksjonsprosesser.

Forchem leverer produkter til globale aktører i flere forskjellige markeder. Produksjonen hos Forchem kjennetegnes av bærekraftig utvikling og minimal miljøpåvirkning.

«Vi er opptatt av å bruke fornybare råmaterialer til å produsere miljøvennlige produkter til et stort spekter av bruksområder», forklarer Risto Näsi, administrerende direktør i Forchem. «Vi velger LNG først og fremst fordi det reduserer utslippene våre, og da spesielt svovelutslippene, til et minimum. Vi ønsker også å vurdere bruk av flytende biogass (LBG) i fremtiden, da dette vil redusere karbonutslippene våre ytterligere», konkluderer han.

Vice President for naturgass og LNG i Gasum, Kimmo Rahkamo, bekrefter at LNG er den beste fremtidsløsningen med tanke på bærekraft og miljø. «Gasum bygger ut leveringskjeden for LNG og LBG raskt for å oppfylle kundenes behov for å overholde utslippsforskriftene. Utvikling av LNG-infrastrukturen i dag legger til rette for bruk av LBG i morgen», forklarer han.

LNG er et miljøvennlig, allsidig og svært energieffektivt brennstoff som kan erstatte for eksempel petroleumsbaserte brennstoffer i industri, sjøtransport og tungtransport på vei. Bruk av LNG bidrar til betydelige reduksjoner i utslippene av både partikler, svoveldioksid, karbondioksid og nitrogenoksid. En overgang til LNG betyr også at man kan bytte til flytende biogass (LBG) uten ytterligere investeringer.

Forchem er et av de sterkeste cleantech-selskapene i Finland. Selskapets produkter er basert på 100 år gammel finsk innovasjon, og er fornybare, bærekraftige alternativer til syntetisk- og råoljebaserte klebemidler i produksjonsbransjen. Talloljebaserte produkter brukes for eksempel i produksjon av maling, gummi, lim og klebemidler samt i fôrindustrien, som er nært beslektet med næringsmiddelindustrien. Tallolje kan også brukes til å produsere biologisk brennstoff.

 

Ytterligere informasjon:

Kimmo Rahkamo, Vice President for Naturgass og LNG i Gasum Oy
T. +358 40 749 3069, kimmo.rahkamo(a)gasum.com

Risto Näsi, adm.dir., Forchem Oyj
T. +358 50 315 1585, risto.nasi(a)forchem.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/