Gasum fortsetter sin vekststrategi ved å kjøpe AGA-selskapet Clean Energy og Nauticor-selskapet Marine Bunkering fra Linde AG

Energiselskapet Gasum skal kjøpe AGA-selskapet Clean Energy og Nauticor-selskapet Marine Bunkering fra Linde AG. Oppkjøpet vil sette fart på utviklingen av det nordiske gassmarkedet og skape en plattform for Gasum, som gjør det mulig for selskapet å øke sitt markedstilbud på gass til industrisektoren samt sjø- og veitransport. Den følgende overtakelsen vil bedre tilgangen til konkurransekraftig gass og biogass, mangedoble den tilgjengelige logistikkapasiteten for flytende naturgass (LNG), og utvide Gasums nettverk av fyllestasjoner i Norden.

Gasum kjøper AGA-selskapet Clean Energy og Nauticor-selskapet Marine Bunkering fra Linde AG som er den nåværende eieren. Til sammen sysselsetter virksomheten 35 ansatte og gir en årlig inntekt på over 100 millioner euro. I forbindelse med oppkjøpet skal flere eiendeler overdras til Gasum. Disse inkluderer et LNG-anlegg, to LNG-terminaler, to LNG-bunkringsfartøy, og 48 gassfyllestasjoner i Sverige og Norge. Oppkjøpsavtalen ble signert den 13. november 2019. Overtakelsen er også gjenstand for relevant godkjenning hos konkurransemyndigheter. Overtakelsen er forventet å være gjennomført i løpet av 2020. 

Oppkjøpet vil styrke Gasums strategi ved å videreutvikle det nordiske gassmarkedet og skape en plattform for å øke sitt markedstilbud på gass til kunder i industrisektoren og innen sjø- og veitransport. I tillegg vil oppkjøpet sette fart på Gasums vektstrategi for renere transportløsninger i den nordiske tungtransportsektoren.

”Oppkjøpet av AGA-selskapet Clean Energy og Nauticor-selskapet Marine Bunkering inngår i vår vekststrategi. Oppkjøpet gjør det mulig for Gasum å levere og sikre tilgjengeligheten av konkurransekraftig lavutslippsenergi for å tilfredsstille etterspørsel fra kunder i industrisektor og innen sjø- og veitransport i alle nordiske land. Vi er svært spente på denne overtakelsen som representerer et viktig skritt for vårt selskap i denne fasen hvor vi er i gang med å bygge det nordiske økosystemet for gass,” sier Gasums administrerende direktør Johanna Lamminen.

Oppkjøpet er en del av Gasums strategi og styrker ytterligere selskapets kapasitet til å tilby gassløsninger til forskjellige kundesegmenter mange forskjellige steder.


For mer informasjon, kontakt:

Johanna Lamminen, administrerende direktør, Gasum Oy,
tlf. +358 20 44 78 661 (Henna Walker, personlig assistent for ledergruppen)

Olga Väisänen, direktør, kommunikasjon, Gasum Oy,
tlf. +358 40 554 0578, fornavn.etternavn(a)gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Vi tilbyr renere energi til kombinert varme- og strømproduksjon og -industri samt renere drivstoffløsninger til sjø- og veitransport. Bruk av gass reduserer karbonutslippene fra våre kunder og deres kunder igjen. Sammen med våre sam-arbeidspartnere bygger Gasum en bro mot en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum fremmer samarbeid for sirkulær økonomi og er den ledende leverandøren av biogass og behandle-ren av biologisk nedbrytbart avfall. Vi er også den ledende aktøren innen flytende naturgass (LNG) på det nordiske markedet.

Gasum-gruppen har omlag 350 ansatte i Finland, Norge og Sverige. Selskapet hadde inntekter på totalt 1177 millioner euro i 2018. Gasum er et finsk statseid selskap.