Gasum styrker leveringssikkerheten for naturgass og åpner Nordens største LNG-terminal i Tornio

Nordens største terminal for flytende naturgass (Liquefied Natural Gas/LNG) åpnet 11. juni i Röyttä-havnen i Tornio. Den nye terminalen er et resultat av den voksende etterspørselen etter mer miljøvennlig energi og styrker leveringssikkerheten for flytende naturgass i de nordiske landene. Den lokale industrien i området, samt maritim- og tungtrafikk, oppnår økt konkurransekraft gjennom tilgang på en energi som er rimelig, gir lavere utslipp.

Oppstarten av den nye terminalen for flytende naturgass (LNG) i Tornio vil sikre levering til Nord-Finland og Sverige. Terminalen er et resultat av flere års samarbeid mellom ulike selskaper gjennom Manga LNG, et fellesforetagende som består av stålselskapene Outokumpu og SSAB, EPV Energy og energiselskapet Gasum. Wärtsilä ble valgt som hovedentreprenør.

«Tornio-terminalen er et banebrytende samarbeid mellom flere selskaper, og åpningen er en milepæl vi alle har sett frem til i lang tid. Den nye LNG-terminalen vil ha stor betydning for å nå utslippsmålene i Finland og resten av Norden. Overgangen til renere drivstoffløsninger er en verdensomspennende trend som må fremskyndes på alle mulige måter. Bruken av LNG reduserer den lokale forurensningen fra maritim- og tungtransport. Den nordfinske industrien opprettholder konkurransekraften når de får tilgang til rimelig lavutslippsenergi til ulike behov», sier Kimmo Rahkamo, Vice President for Naturgass og LNG i Gasum.

«LNG-terminalen i Tornio er den største i Norden. Frem til nå har Finland hatt kun én LNG-terminal – i Pori, nesten 600 kilometer lenger sør. Tornio-terminalen er utstyrt med bunkringsstasjoner for LNG-fartøyer, utstyr for regassifisering av flytende naturgass samt en lagringsenhet med et volum på 50 000 m3», sier Mika Kolehmainen, administrerende direktør i Manga LNG Oy.

Etterspørselen etter LNG vokser raskt over hele verden

Antall fartøyer som bruker LNG som drivstoff vokser på verdensbasis. Rahkamo tror at den nye terminalen vil friste enda flere aktører til å bruke LNG.

«Overgangen til en karbonnøytral fremtid skjer ikke over natten, og hvert steg er viktig. Utvikling av distribusjonsnettverket vil gjøre det enklere for nye aktører å ta i bruk LNG. I fremtiden kan den samme gassinfrastrukturen brukes til flytende biogass (LBG), noe som vil redusere utslippene ytterligere», sier Rahkamo.

Ved bruk av LNG kan utslippene av drivhusgasser reduseres med opptil 20 % sammenlignet med tradisjonelle drivstoff. LNG forurenser ikke lokalt, og ved hjelp av LNG kan sjøtransporten nå de ambisiøse utslippsmålene som er satt både i og utenfor EU. Ved bruk av fornybar og innenlandsprodusert biogass kan utslippene av drivhusgasser reduseres med opptil 85 %.

Pressebilder kas lastes ned fra bildebanken >

 

Ytterligere informasjon:

Kimmo Rahkamo, Vice President for Naturgass og LNG i Gasum Oy
+358 40 749 3069, firstname.lastname(a)gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/