Gasum gjennomfører første LNG-bunkring til Heeremas Sleipnir

 Det nordiske energiselskapet Gasum nådde en ny milepæl ved å gjennomføre bunkring av flytende naturgass (LNG) til Heeremas Sleipnir, verdens største halvt nedsenkbare kranskip. Bunkringen fant sted i Åmøyfjorden i mai. Med flere ulike bunkringsskip i flåten kan Gasum bunkre skip i alle størrelser. Dette gir kundene fleksibilitet og muligheter for spesialtilpassede operasjoner. 

Heerema er det hittil siste maritime selskapet som har redusert klimaavtrykket sitt ved å ta i bruk lavutslippsdrivstoff som flytende naturgass (LNG) fra Gasum. Gasum gjennomførte i begynnelsen av mai en LNG-bunkring for Heeremas unike kranskip Sleipnir. Skipet som har en løftekapasitet på 20 000 tonn, skal operere på norsk kontinentalsokkel de neste månedene. 

«Bunkringsoperasjonen ble gjennomført raskt og effektivt, slik at Sleipnir sparte tid og kom raskt i arbeid. Vi er ekstremt stolte av vår velutstyrte bunkringsflåte. Vi har nå muligheten til å tilby kundene stor grad av fleksibilitet. Bunkringen av Heeremas Sleipnir er et godt eksempel. Bunkringsfartøyet Kairos var det eneste skipet som kunne bunkre Sleipnir uten tidkrevende ballastering. For å nå drivstofftanken måtte vi løfte bunkringsslangen mer enn 28 meter over havoverflaten», forklarer Jacob Granqvist, Gasums salgsdirektør for maritim sektor.

Gasum har fem LNG-fartøyer i flåten: Coralius, Kairos, Coral Energy, Coral EnergICE og Seagas. Alle fartøyene kan brukes til bunkringsoperasjoner, og de spiller en viktig rolle i Gasums strategi for å skape en fremtid med lavt karbonutslipp både på land og til vanns. 

«Skipstrafikken genererer tre prosent av verdens totale utslipp av klimagasser. For å redusere disse utslippene må vi redusere bruken av konvensjonelle drivstoff, for eksempel tung fyringsolje, i sjøtransporten. LNG er et utmerket alternativ, og vi er glade for å se at skip som Sleipnir bruker mindre forurensende drivstoff», sier Granqvist. Heeremas Sleipnir ble brukt til avviklingsarbeid på Ekofisk-plattformen, og vil fortsette med andre prosjekter i Nordsjøen, gjennom sommeren. Hun gikk naturligvis på LNG mens hun utførte arbeidet med å fjerne plattformen som ikke lenger er i bruk.

Som marint drivstoff oppfyller flytende naturgass (LNG) alle gjeldende og kommende IMO- og EU-forskrifter. Bruk av LNG eliminerer alle SOx- og partikkelutslipp, samtidig som det reduserer NOx-utslippene med 85 prosent sammenlignet med tung fyringsolje. LNG reduserer også CO2-utslippene med minst 20 prosent.

 

For mer informasjon, kontakt:

Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Maritime, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com


Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/