Det nordiska energibolaget Gasum nådde ytterligare en milstolpe då man utförde bunkring av flytande naturgas (LNG) till Heeremas Sleipnir, det största halvt nedsänkbara kranfartyget i världen.  Bunkringen gjordes i maj i Åmøyfjorden i Norge. Med flera olika bunkerfartyg i sin flotta, kan Gasum bunkra fartyg i alla storlekar, vilket skapar en flexibilitet för kunderna.

Heerema är det senaste företagetet inom sjöfarten som minskar sin klimatpåverkan genom att använda flytande naturgas (LNG) med låga utsläpp som tillhandahålls av Gasum. Gasum genomförde en LNG-bunkring i början av maj för Heeremas unika kranfartyg Sleipnir, som har en lyftkapacitet på 20 000 ton. Sleipnir kommer att trafikera den norska kontinentalsockeln under de kommande månaderna. 

”Bunkringen skedde hastigt och effektivt, vilket sparar värdefull tid och gör att Sleipnir kan påbörja sitt arbete snabbt. Vi är extremt stolta över vår välutrustade flotta av bunkerfartyg. Det är nu möjligt att erbjuda våra kunder en hög grad av flexibilitet. Bunkringen av Heeremas Sleipnir är ett bra exempel. Vårt bunkerfartyg Kairos var det enda fartyget som kunde bunkra Sleipnir i fartygets befintliga skick. För att nå bränsletanken var vi tvungna att lyfta bunkerslangen mer än 28 meter ovanför havsnivån,” förklarar Gasums Jacob Granqvist, Sales Director Maritime.

Gasums flotta består av fem LNG-fartyg; Coralius, Kairos, Coral Energy, Coral EnergICE och Seagas. Alla fartyg kan användas för bunkring och de spelar en viktig roll i Gasums strategi att bygga en framtid med låga koldioxidutsläpp på land och till havs. 

”Sjötrafiken orsakar tre procent av världens totala växthusgasutsläpp. För att minska utsläppen måste vi minska användningen av konventionella bränslen, såsom tung eldningsolja, inom sjötransporterna. LNG erbjuder ett utmärkt alternativ och vi är glada över att se att fartyg som Sleipnir använder det som bränsle,” tillägger Granqvist. Heeremas Sleipnir utförde avvecklingsarbete på Ekofisk-plattformen under samma månad. Naturligtvis drevs fartyget med LNG bredvid plattformen när det utförde den miljövänliga processen att avlägsna en föråldrad plattform.

Som marint bränsle uppfyller flytande naturgas (LNG) alla nuvarande och kommande IMO- och EU-bestämmelser. Dessutom tar användning av LNG bort alla svaveldioxidutsläpp och partiklar och minskar kväveoxidutsläppen med 85 procent jämfört med tung eldningsolja. LNG minskar även koldioxidutsläppen med minst 20 procent.

För yterligare information, kontakta:

 

Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Maritime, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com