Gasum leverer LNG til Equinor’s nye bøyelasteskip

31. januar 2020, Tananger: Gasum og Equinor har signert en avtale om levering av flytende naturgass (LNG) til Equinors nye bøyelasteskip for råolje. Leveransene vil starter når bøyelasterne tas i drift i løpet av 2020.

Bunkrer LNG skip-til-skip

Bunkerleveransene av LNG vil hovedsakelig skje utenfor Skagen, Danmarks nordligste området, og ved Mongstad, nær Bergen i Norge. Gasum vil bruke sitt LNG-bunkringsfartøy Coralius for å levere drivstoffet.

«Vi glade for å støtte Equinor i arbeidet mot en renere sjøfart,» sier Kimmo Rahkamo, Vice President hos Gasum. «I forrige uke feiret vi den 200ede LNG-bunkringen skip-til-skip med Coralius. Det var en viktig milepæl for oss. Vi har oppnådd ikke bare en økning i antall bunkringer, men har også fått et bredere geografisk nedslagsfelt. Nå bunkrer vi skip i et område som strekker seg helt fra Rotterdam til Gøteborg.»

LNG som maritimt drivstoff

LNG er det mest miljøvennlige drivstoffet som er tilgjengelig til skip. Drivstoffet møter alle maritime utslippskrav relater til svovelutslipp samt strenge krav til utslipp for nitrogenoksid (NOx), partikler og karbondioksid (CO2).

Gasum får i økende grad henvendelse fra det maritime segmentet om drivstoff og tjenester. Selskapet fortsetter å investere i LNG-leveringskjeden og arbeider sammen med partnere innen sjøfarten mot en renere framtid.

 

Ytterligere informasjon:

Kimmo Rahkamo, Vice President for Naturgass og LNG i Gasum Oy
+358 40 749 3069, firstname.lastname(a)gasum.com


Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/