Gasum levererar LNG till Equinors bojlastare

Gasum och Equinor har undertecknat ett avtal om att Gasum ska leverera flytande naturgas (LNG) till Equinors nya bojlastare för råolja. Leveranserna påbörjas när bojlastarna tas i drift under 2020.

LNG-bunkring ship-to-ship

LNG-bunkringsleveranserna kommer främst att ske utanför Skagen, Danmarks nordligaste del, och vid Mongstad i närheten av Bergen i Norge. Gasum kommer att använda sitt LNG-bunkringsfartyg Coralius för bunkringsoperationerna.

”Vi är glada över att stödja Equinor i deras ambition om renare sjöfart,” säger Kimmo Rahkamo, Vice President på Gasum. ”Förra veckan firade vi den 200:e LNG-bunkringen från fartyg till fartyg som utfördes av Coralius. Det var också en viktig milstolpe för Gasum eftersom, utöver en ökning av bunkringsantalet, innebar att vårt geografiska operationsområde utökades. Nu bunkrar vi fartyg i ett område som sträcker sig ända från Rotterdam till Göteborg.”

LNG som marint bränsle

LNG är det mest miljövänliga fartygsbränslet som finns tillgängligt och som samtidigt uppfyller kraven i Svaveldirektivet för sjöfarten. LNG uppfyller även de kommande utsläppsgränserna med striktare nivåer för exempelvis NOx, partiklar och koldioxid.

Gasum blir allt mer uppmärksammat inom sjöfartssegmenten när det gäller bränsle och tjänster. Företaget kommer att fortsätta att investera i leveranskedjan för LNG och samarbeta med partners inom sjöfarten mot en renare framtid.

 

Övrig information:

Kimmo Rahkamo, vice VD, naturgas och LNG, Gasum Oy
+358 40 749 3069,  kimmo.rahkamo@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum en bro mot ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv