Gasum sikrer seg avtale med Celsa Armeringsstål AS som omfatter LNG-levering og en ny terminal

Gasum har sikret seg en avtale med Celsa Armeringsstål AS i Mo i Rana. Avtalen omfatter både levering av LNG (flytende naturgass) og en ny kundeterminal ved Mo industripark. Celsa Armeringsstål AS er Nordens ledende produsent av armeringsstål. Selskapet produserer stål av skrapmetall og resirkulerer med dette ca. 700 000 tonn metall hvert år. 

Celsa Armeringsstål, Nordens ledende produsent av armeringsstål, har investert stort i bærekraft i løpet av de siste årene. Overgangen til LNG (flytende naturgass) vil bidra til at selskapet når målet om å redusere CO2-utslippene.

«Vi har som mål å redusere CO2-utslippene med 50 prosent innen 2030, og innen 2050 ønsker vi å være helt CO2-nøytrale. Avtalen med Gasum er et strategisk skritt mot de kortsiktige bærekraftmålene, uten å gå på akkord med kostnadseffektiviteten. Vi er stolte og glade for å samarbeide med et foregangsselskap som Gasum», sier Carles Rovira, adm.dir. i Celsa Armeringsstål AS.

Celsa Armeringsstål bruker hvert år ca. 500 GWh energi. Et bytte til LNG vil redusere CO2-utslippene med så mye som 35 %, noe som vil være et av de mest betydelige klimatiltakene i Mo i Rana-området. LNG-en fra Gasum skal brukes i stålproduksjonen og valseverket hos Celsa Armeringsstål.

Bruk av LNG som brennstoff gir en betydelig reduksjon i både lokal luftforurensning og karbonutslipp sammenlignet med forskjellige oljeprodukter og kull. Et bytte fra olje til LNG fjerner SOx- og partikkelutslippene helt og reduserer NOx-utslippene med opptil 85 prosent. 

Mo i Rana får LNG fra Torneå

Terminalen i Mo industripark vil være klar til drift 1. juli 2021. 

«Det at denne investeringen og dette samarbeidet har blitt en realitet, er selvfølgelig fantastiske nyheter for oss, og det bidrar til å ytterligere fremme bærekraftige energikilder i Norden. I tillegg gir den nye terminalen oss muligheten til å komme i kontakt med andre potensielle kunder i området som er interesserte i å redusere utslippene ved å velge LNG», sier Halvar Rommetvedt, salgssjef i Gasum.

LNG-en leveres til Mo i Rana med lastebil fra Gasums delvis eide terminal i Torneå i Nord-Finland. Torneå-terminalen er den største LNG-terminalen i Norden. Den ligger på grensen til Sverige og er dermed ideelt plassert for å betjene kunder i både Finland, Sverige og Norge.

For mer informasjon, kontakt:

Tommy Mattila, salgsdirektør industri
Telefon: +35 840 581 9247, e-post: tommy.mattila@gasum.com

Eirik Bjørkmo, innkjøpssjef, CELSA Nordic
Telefon: +47 900 82 421, e-post eirik.bjorkmo@celsanordic.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon (CHP), samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonutslippene hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Selskapet hadde inntekter på totalt 1128 millioner euro i 2019. Gasum er et statseid finsk selskap.