Gasum signerar avtal med Celsa Armeringsstål AS om LNG-leveranser och en ny terminal

Gasum har signerat ett avtal med Celsa Armeringsstål AS i Mo i Rana i Norge. Avtalet innefattar både leveranser av LNG (flytande naturgas) och en ny kundterminal som byggs i Mo Industrial Park. Celsa Armeringsstål AS är den ledande tillverkaren av armeringsstål i Norden. Bolaget tillverkar stål av skrot och återvinner därmed ungefär 700 000 ton skrot varje år.

Den ledande nordiska ståltillverkaren Celsa Armeringsstål har gjort stora hållbarhetsinvesteringar under de senaste åren. Övergången till LNG (flytande naturgas) kommer att bidra till bolagets mål att minska koldioxidutsläppen.

”Vårt mål är att minska våra koldioxidutsläpp med 50 procent fram till 2030 och till 2050 har vi som mål att vara helt koldioxidneutrala. Vårt avtal med Gasum är ett strategiskt steg mot våra kortsiktiga hållbarhetsmål, utan att kompromissa med vår kostnadseffektivitet. Vi är stolta över och ser fram emot att inleda ett partnerskap med en pionjär inom industrin som Gasum”, säger Carles Rovira, VD på Celsa Armeringsstål AS.

Celsa Armeringsstål använder årligen cirka 500 GWh energi. En övergång till LNG kommer att minska koldioxidutsläppen med så mycket som 35 procent, vilket gör det till en av de viktigaste klimatåtgärderna i Mo i Rana-regionen. Den LNG som levereras av Gasum kommer att användas i Celsas stålverk och valsverk.

Genom att använda LNG som bränsle minskar luftföroreningarna och koldioxidutsläppen betydligt jämfört med olika oljeprodukter och kol. Övergången från olja till LNG eliminerar helt utsläppen av svaveloxider och partiklar, samt minskar utsläppen av kväveoxider med upp till 85 procent.

LNG levereras till Mo i Rana från Torneå

Terminalen i Mo Industrial Park kommer att vara klar för drift den 1 juli 2021.

”Att se den här investeringen bli verklighet är naturligtvis goda nyheter för oss. Vidare ger den nya terminalen oss en möjlighet att få kontakt med andra potentiella kunder i regionen som är intresserade av att minska sina utsläpp genom att välja LNG”, säger Halvar Rommetvedt, Sales Manager på Gasum.

LNG levereras till Mo i Rana via tankbil från Gasums terminal i Torneå i norra Finland. Terminalen i Torneå är den största LNG-terminalen i Norden. Den ligger på gränsen till Sverige, vilket gör att det enkelt går att leverera LNG till Gasums kunder i Finland, Sverige och Norge.

För mer information kontakta:

Tommy Mattila, försäljningschef, Industri
Telefon: +35 840 581 9247, e-post: tommy.mattila@gasum.com

Eirik Bjørkmo, inköpschef, CELSA Nordic
Telefon: +47 900 82 421, e-post eirik.bjorkmo@celsanordic.com

Energibolaget Gasum är experter på den nordiska gassektorn och energimarknaden. Gasum erbjuder renare experttjänster inom energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion (CHP) samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten.