Gasum styrker kapasiteten til å levere gassløsninger for renere transport og industri i Norden – oppkjøpet av Linde AGs LNG- og biogassvirksomhet og Nauticors bunkringsvirksomhet er fullført

30. april 2020 fullførte det nordiske energiselskapet Gasum oppkjøpet av Linde AGs LNG- og biogassvirksomhet i Sverige og Norge og Nauticors bunkringsvirksomhet i Tyskland. Oppkjøpet er en viktig del av Gasums strategi for å øke veksten innen renere transportløsninger i Norden. Samtidig styrker selskapet kapasiteten for å tilby et bredt spekter av gassløsninger til ulike kundesegmenter på flere steder.

Gjennom transaksjonen ble Lindes flytende naturgass- (LNG) og biogassvirksomhet, Nauticors bunkringsvirksomhet, totalt 35 ansatte, en kundebase og flere aktiva overført til Gasum. Den årlige inntekten er på over 100 millioner euro. Transaksjonen styrker Gasums strategi for å utvikle det nordiske gassmarkedet og skape en plattform for et bredere tilbud til kundene innen sjøfart, industri og landtransport. Oppkjøpet fremskynder også Gasums vekststrategi for renere transportløsninger på det nordiske tungtransportmarkedet.

«Vi er svært fornøyde med denne transaksjonen, som er et viktig steg for Gasum i prosessen med å bygge et nordisk økosystem for gass og svare på den økende etterspørselen etter lavutslippsenergi. Oppkjøpet er en del av strategien vår og vil ytterligere styrke selskapets kapasitet for å tilby gassløsninger til ulike kundesegmenter på flere steder. Det vil også sette Gasum i stand til å sikre tilgjengeligheten av konkurransedyktig lavutslippsenergi til industri-, sjøfarts- og veitransportkunder i de nordiske landene», sier Gasums administrerende direktør Johanna Lamminen.

«Vi er sikre på at Gasum vil være en sterk eier som vil lykkes med å ytterligere utvikle virksomheten innen renere energi og den maritime bunkringsvirksomheten», sier Jan Ellringmann, Business President for Linde i Nord-Europa.

Flere aktiva ble overført til Gasum som en del av transaksjonen:

  • LNG-terminaler i Sverige og Norge
  • Bunkringsfartøyet Seagas
  • Bunkringsfartøyet Kairos
  • 48 gassfyllestasjoner i Sverige og Norge

For mer informasjon, kontakt:

Johanna Lamminen, administrerende direktør, Gasum Oy
(Henna Walker, personlig assistant for ledergruppen, henna.walker@gasum.com)

Olga Väisänen, direktør, kommunikasjon, Gasum Oy
tlf. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har omlag 350 ansatte i Finland, Norge og Sverige. Selskapet hadde inntekter på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et statseid finsk selskap.