Gasum stärker sin kapacitet att leverera gaslösningar för transporter och industrier i Norden – Förvärvet av Linde AG:s LNG- och biogasverksamhet, Nauticors Marine Bunkering-verksamhet är genomfört

Det nordiska energibolaget Gasum slutförde förvärvet av Linde AG:s LNG- och biogasverksamhet i Sverige och Norge samt Nauticors Marine Bunkering-verksamhet i Tyskland den 30 april 2020. Förvärvet är i linje med Gasums strategi att öka tillväxten inom renare transportlösningar i Norden. I och med förvärvet stärker företaget ytterligare sin kapacitet att tillhandahålla ett brett utbud av gaslösningar för olika kundsegment på flera olika geografiska platser.

Gasum förvärvade vid transaktionen Lindes LNG- och biogasverksamhet, Nauticors Marine Bunkering-verksamhet, cirka 35 anställda, en kundbas och flera tillgångar. Verksamheterna har sammanlagt en årlig omsättning på över 100 miljoner euro. Affären stärker Gasums strategi genom att utveckla den nordiska gasmarknaden och skapa en plattform för ett bredare utbud till kunderna inom sjöfart, industri och vägtransporter. Förvärvet främjar också Gasums tillväxtstrategi för renare transportlösningar på den nordiska marknaden för tunga fordon.

”Vi är väldigt nöjda med affären, som är ett viktigt steg för Gasum i uppbyggnaden av det nordiska gasekosystemet och i att svara på kundernas efterfrågan på energilösningar med låga utsläpp. Förvärvet är en del av genomförandet av vår strategi och stärker ytterligare företagets kapacitet att tillhandahålla gaslösningar för olika kundsegment på flera olika geografiska platser. Förvärvet gör det möjligt för Gasum att tillhandahålla och säkra tillgången till en konkurrenskraftig energiform som ger låga utsläpp för att möta behoven hos kunder inom industri, sjöfart och vägtransporter i de nordiska länderna,” säger Gasums vd Johanna Lamminen.

”Vi är säkra på att Gasum kommer att bli en stark ägare som på ett framgångsrikt sätt vidareutvecklar verksamheterna för renare energi, och bunkring inom sjöfarten,” säger Jan Ellringmann, Business President, Linde Region Europe North.

I och med affären överfördes åtskilliga tillgångar till Gasum:

  • LNG-terminaler i Sverige och Norge
  • Bunkerfartyget Seagas
  • Bunkerfartyget Kairos
  • 48 tankstationer för gas i Sverige och Norge

För yterligare information, kontakta:

Johanna Lamminen, Chief Executive Officer, Gasum Oy
(Henna Walker, ledningsassistant, henna.walker@gasum.com)

Olga Väisänen, Vice President, Communications, Gasum Oy
Telefon. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden.  Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten.