Gasum utvider til ARA-området – signerer ny avtale med Equinor

Gasum utvider bunkringsområdet sitt, og vil nå – i tillegg til Norden – dekke Antwerpen, Amsterdam og Rotterdam, også kjent som ARA-området. Utvidelsen er mulig på grunn av en ny avtale med Equinor, som Gasum har hatt et godt samarbeid med siden 2011. Selskapet skal levere flytende naturgass (LNG) til Equinor.

Gasum utvider det geografiske nedslagsfeltet sitt fra Norden til Antwerpen, Amsterdam og Rotterdam, også kjent som ARA-området. Selskapet har signert en ny avtale med sin langsiktige samarbeidspartner Equinor, om å levere LNG i ARA-området.

Equinor er et stort, internasjonalt energiselskap med hovedkvarter i Norge. Gasum og Equinor har samarbeidet om ulike prosjekter og utvikling av leveringskjeden for LNG til Equinors fartøy siden 2011. I det siste har Gasum bunkret Equinors oljetankere som frakter råolje fra Nordsjøen til havner i Sverige og på Baltikum.

«Vi er veldig stolte over at Equinor valgte Gasum som samarbeidspartner i ARA-området. Equinor er et av foregangsselskapene innen bruk av LNG, og de var vår første LNG-kunde fra maritim sektor. Den nye avtalen markerer en ny milepæl i samarbeidet vårt og i Gasums utvikling», sier Jacob Granqvist, Gasums direktør for LNG-salg til maritim sektor.

Bunkringen av Equinor-fartøyene vil fortrinnsvis utføres av Gasums bunkringsfarøtyer Coralius og Kairos. Samarbeidet med Equinor i ARA-området utvider Gasums virksomhetsområde, slik at selskapet også kan levere til andre kunder i regionen. Denne utviklingen er et steg på veien mot Gasums målsetting om å levere løsninger for lavere CO2-utslipp i sjøtransporten.

LNG som drivstoff til sjøtransport

LNG er det mest miljøvennlige maritime drivstoffet på markedet, og det oppfyller kravene i svoveldirektivet for sjøfart samt de strengere, fremtidige grensene for utslipp av NOx og CO2. Et bytte til LNG eliminerer utslippene av SOx og partikler, og reduserer NOx-utslippene med opptil 85 %. LNG reduserer CO2-utslippene med ca. 20 %.

LNG og fornybar flytende biogass (LBG) går om hverandre, noe som betyr at de to gassene kan blandes. Bruk av både LNG og LBG er et av de konkrete tiltakene som vil ta shippingindustrien et steg videre mot en fremtid med lavere CO2-utslipp.

For mer informasjon, kontakt:

Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Maritime, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og germany. Selskapet hadde inntekter på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et statseid finsk selskap. www.gasum.com/no