Gasum expanderar till ARA-regionen – företaget undertecknar ett nytt avtal med Equinor

Gasum utökar sitt bunkringsområde från Norden till att även innefatta Antwerpen-, Rotterdam- och Amsterdamregionen, även känt som ARA-regionen. Expansionen är möjlig på grund av ett nytt avtal med Equinor, som Gasum har samarbetat med på ett framgångsrikt sätt sedan 2011. Målet är att leverera  flytande naturgas (LNG) till Equinor.

Gasum utökar sitt geografiska område för bunkring från Norden till Antwerpen-, Rotterdam- och Amsterdamregionen, även känt som ARA-regionen. Företaget har undertecknat ett nytt avtal med sin långsiktiga samarbetspartner Equinor om att förse dem med LNG i ARA-regionen.

Equinor är ett större internationellt energibolag med huvudkontor i Norge. Gasum och Equinor har samarbetat inom olika projekt och med att utveckla LNG-leveranskedjan för Equinors fartyg sedan 2011. På senare tid har Gasum bunkrat Equinors oljetankers som fraktar råolja från Nordsjön till svenska och baltiska hamnar.

”Vi är väldigt stolta över att Equinor har valt Gasum som samarbetspartner i ARA-regionen. Equinor är en av föregångarna i att använda LNG i sin verksamhet och de var vår första LNG-kund inom sjöfartssegmentet. Det här nya avtalet är ytterligare en milstolpe i vårt samarbete och i Gasums tillväxt”, säger Gasums LNG Maritime Sales Director Jacob Granqvist.

Bunkringen för Equinor kommer främst att göras av Gasums bunkerfartyg Coralius och Kairos. Samarbetet med Equinor i ARA-regionen utökar Gasums befintliga affärsområde med förmågan att även betjäna andra kunder i regionen. Utvecklingen främjar Gasums mål att tillhandahålla lösningar för att minska koldioxidutsläppen inom sjöfartsindustrin.

LNG som fartygsbränsle

LNG är det mest miljövänliga fartygsbränslet som finns och det uppfyller kraven i svaveldirektivet för sjöfarten liksom de striktare framtida utsläppsgränserna som satts för exempelvis kväveoxid, partiklar och koldioxid. Att övergå till LNG innebär att utsläppen av svaveldioxid och partiklar elimineras helt, och att kväveoxidutsläppen minskar med upp till 85 procent. LNG minskar koldioxidutsläppen med cirka 20 procent.

LNG är utbytbart med förnybar flytande biogas (LBG), vilket innebär att de två gaserna kan blandas. Att använda både LNG och LBG är en av de konkreta åtgärderna som kommer att ta sjöfartsindustrin mot en framtid med låga koldioxidutsläpp.

För ytterligare information, kontakta:

Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Maritime, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden.  Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Germany. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv