Informasjon om koronavirusepidemien (COVID-19)

Energiselskapet Gasum følger nøye med på utbruddet av koronaviruset (COVID-19). Vi informerer om våre beredskapsplaner og -retningslinjer til egne ansatte og leverandører. Vår innsats handler om å sikre leveranser av gass og andre tjenester samt utføre en sikker logistikk.

Energileveranser, prosessering av biologisk nedbrytbart søppel og brensel-leveranser til transportsektoren er kritisk for å opprettholde samfunnets funksjoner gjennom epidemien.


Vi har hele tiden en åpen dialog med våre leverandører og egne ansatte for å sikre kontinuitet i alle operasjoner. Har du spørsmål vennligst ta kontakt med din kontaktperson i Gasum.

 

Mer kontaktinformasjon:
Sentralbord i Gasumgruppen:
Finland: +358 20 4471
Sverige: +46 13 46 50885
Norge: +47 52 97 9200 

 

Kundetjenester i Gasumgruppen:
Finland: +358 800 122 722, customerservice@gasum.com
Sverige: +46 20 20 2000, kundservice@gasum.com

Norge: +47 52 97 9200, info-no@gasum.com

www.gasum.com


Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/