Information kopplat till virusutbrottet (COVID-19)

Gasum följer ständigt utbrottet av coronaviruset (COVID-19) och uppdaterar kontinuerligt beredskapsplaner och riktlinjer för vår personal och till våra leverantörer. Företaget gör sitt yttersta för att säkerställa leverans av gas, säker logistik och övriga tjänster.

Tillgänglighet till energi, bearbetning av biologiskt nedbrytbart avfall och fortsatta bränsleleveranser till transportsektorn är avgörande för att samhället ska fungera under epidemin.

Vi håller ständigt en öppen dialog med våra leverantörer och vår personal för att säkerställa kontinuitet i hela vår verksamhet. Om du har ytterligare frågor, kontakta oss på Gasum.


Mer information:

Switchboard, Gasum Group
Finland:  +358 20 4471
Sweden: +46 13 46 50885
Norway:  +47 52 97 9200

Customer service, Gasum Group
Finland: +358 800 122 722, customerservice@gasum.com
Sweden: +46 20 20 2000, kundservice@gasum.com

Norway: +47 52 97 9200, info-no@gasum.com


www.gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv