FlixBux velger Gasums biogass til sin bussrute mellom Stockholm og Oslo – Fornybar biogass gir umiddelbar utslippsreduksjon

Gasum har inngått et samarbeid med FlixBus om å levere fornybar biogass til den nye bussen som skal gå i rute mellom hovedstedene i Sverige og Norge. Den nye gassdrevne bussen tar både FlixBus, Sverige og Norge et skritt videre mot å nå utslippsmålene.

Gasum har tatt initiativ til et samarbeid med FlixBus om levering av flytende biogass (LBG) til busselskapets nye gassdrevne buss, som skal gå mellom Stockholm og Oslo. Bussen er en Scania, og den vil betjene ruten fra begynnelsen av juli.

Biogass er et 100 % fornybart drivstoff, noe som passer perfekt med FlixBus’ klimabevisste strategi. FlixMobility, som eier FlixBus, er kjent som ledende på teknologi innen passasjertransport, og selskapet er opptatt av å teste nye, bærekraftige teknologier og drivstoff for å redusere klimapåvirkningen og karbonutslippene. Den gassdrevne bussen vil bidra til utslippsreduksjoner i både Sverige og Norge.

«Vår visjon er å tilby bærekraftig passasjertransport for alle. Grønn teknologi er sentral i virksomheten vår, og en av de viktigste bærekraftsfaktorene våre. Vi ønsker å sørge for bærekraftige løsninger nå som folk begynner å reise mer igjen, og biogass er utvilsomt en av de viktigste teknologiene med tanke på å oppnå dette allerede i dag», sier André Schwämmleinn, adm.dir. i FlixMobility.

Biogass er det perfekte drivstoffet for klimavennlige busser

Biogass er ekstremt godt egnet som drivstoff til busser, på både lange og korte ruter. Teknologien er allerede på plass, noe som betyr at selskapene raskt kan få en betydelig reduksjon i utslippene. Dette passer også godt med forbrukernes voksende interesse for lavutslippsreiser.

«Prosjektet er et resultat av godt samarbeid mellom Gasum, FlixBus og Scania. Sammen skaper vi en renere fremtid. Vi håper at biogass i nær fremtid vil bli enda vanligere som drivstoff til busser, ettersom det reduserer både CO2-utslippene og lokale utslipp. Dette gjør biogass til det perfekte valget for å redusere kollektivtransportens påvirkning på luftkvaliteten i byene», sier Mikael Antonsson, Gasums Sales Director for Traffic Sverige.

Gasum jobber kontinuerlig med å utvide det nordiske nettverket av gassfyllestasjoner. Nettverket gir allerede muligheter for fylling av både tunge kjøretøy og busser i Sverige, Norge og Finland.

Biogass er et helt fornybart drivstoff, og derfor et kostnadseffektivt lavutslippsalternativ for selskaper som ønsker å redusere karbonutslippene sine. Bruk av biogass som drivstoff reduserer klimagassutslippene med opptil 90 %, sammenlignet med fossile drivstoff, og reduserer de lokale utslippene av blant annet NOx og partikler.

Mer informasjon:

Mikael Antonsson, Sales Director Traffic for Sverige, Gasum
Tlf.: +46 72 454 3382, mikael.antonsson@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet, som sammen med sine samarbeidspartnere jobber mot et karbonnøytralt samfunn.