FlixBus väljer Gasums biogas for sin rutt mellan Stockholm och Oslo – Förnybar biogas möjliggör för busföretag att reducera sina utsläpp direkt

Gasum har inlett ett sammarbete med FlixBus för att leverera förnybar biogas till den nya busslinje  som ska köra mellan Stockholm och Oslo. Den nya gasdrivna bussen som ska köra sträckan stödjer både Flixbus, Sverige och Norges mål om utsläppsmindskningar.

Gasum har inlett ett sammarbete med FlixBus för att leverera flytande biogas (LBG) till den nya gasdrivna buss som ska trafikera linjen mellan Stockholm och Oslo. Bussen är tillverkad av Scania och kommer att tas i bruk på den angivna rutten i början av juli.

Som ett 100% förnybart bränsle stödjer biogasen FlixBus klimatmedvetna strategi perfekt. Flixbus ägare FlixMobility är kända som det ledande tech-mobilitetsföretaget och är angelägna om att testa nya hållbara lösningar och drivmedel för att minska sin klimatpåverkan och reducera sitt koldioxidavtryck. Den gasdrivna FlixBussen som nu tas i bruk kommer även stödja båda Sverige och Norges mål om utsläppsminskningar.

“Vår vision är att erbjuda hållbar mobilitet för alla. Grön teknologi är en del av kärnan i vår verksamheten och en av våra drivkrafter för hållbarhet. När vi nu börjar resa igen så vill vi säkerställa att resandet är hållbart, och biogasen är en av de absolut viktigaste teknologierna för att uppnå detta redan idag,” säger André Schwämmleinn, vd för FlixMobility.

Biogas är det perfekta drivmedlet för klimatvänliga bussar

Biogasen är väl lämpad som bränsle för både långdistansbussar såväl som för bussar i kollektivtrafiken. För företag som avservärt vill reducera sina utsläpp direkt är biogasen en lösning som finns tillgänglig redan idag. Den svarar även upp till resenärers ökade intresse för klimatsmart resande.

“Detta är resultatet av  samverkan mellan Gasum, FlixBus och Scania. Tillsammans bygger vi en renare framtid. Vi hoppas att biogasen inom en nära framtid kommer bli ännu mer vanlig som ett bränsle för bussar eftersom den både reducerar koldioxidutsläpp och lokala luftföroreningar. Det gör den till det perfekta valet för att reducera kollektivtrafikens inverkan på städers luftkvalitet”, säger Mikael Antonsson, Gasums Sales Director, Traffic Sverige.

Gasum fortsätter att expandera sitt nordiska nätverk av gastankstationer. Redan nu möjliggör nätverket tankning för både tunga transporter och bussar över hela Sverige, Norge och Finland.

Som ett helt förnybart bränsle är biogasen både ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ för företag att reducera sitt koldioxidavtryck. Biogasen reducerar växthusgaserna över hela livscykeln med upp till 90% jämfört med fossila bränslen och reducerar lokala utsläpp så som kväveoxid och partikellutsläpp.

För mer information:

Mikael Antonsson, Sales Director Traffic Sverige, Gasum
Tel. +46 72 454 3382, mikael.antonsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.