Gasum åpner gassfyllestasjon ved Feiring Bruks anlegg i Lørenskog

Gasum utvider nettverket av gassfyllestasjoner i Norge med en ny stasjon ved Feiring Bruks anlegg i Lørenskog. Byggingen starter i juni, og stasjonen skal stå ferdig i løpet av sommeren 2021. Gasstasjonen skal blant annet levere komprimert biogass (CBG) til Feiring Bruks kunder.

Gasum har startet et samarbeid med den norske masseforvalteren Feiring Bruk. Som en del av dette samarbeidet skal Gasum bygge en ny gassfyllestasjon ved Feiring Bruks største anlegg, som ligger i Lørenskog. Selskapet ble grunnlagt i 1962, og produserer pukk, sand og grus, jord, bark og asfalt, i tillegg til at de mottar rene gravemasser og selger geosynteter.

Forarbeidet på anlegget er allerede i gang, og innen utgangen av sommeren 2021 skal kunder i Lørenskog ha muligheten til å fylle komprimert biogass (CBG) ved fyllestasjonen. Biogass som Gasum distribuerer i Oslo området er lokalprodusert på blant annet avløpsslam og matavfall. Biogassen distribueres deretter til Gasums fyllestasjoner.

«Jeg er ekstremt fornøyd med at gass er blitt anerkjent som en løsning for å raskt redusere utslippene i anleggsvirksomheten. Plasseringen av denne fyllestasjonen dekker et stort behov og legger grunnlaget for å utvide flåten med gassdrevne lastebiler. Den nye stasjonen er en investering for oss, og vi håper at den fører til mange nye gassdrevne lastebiler på veien. Samarbeidet med Feiring Bruk er et stort skritt mot å gjøre gass tilgjengelig for enda flere», sier Jogeir Munkeby, Business Development Manager i Gasum.

Gassfyllestasjonen gir Feiring Bruks kunder nye muligheter og gjør det enklere for dem å ta miljøvennlige valg. Bruk av fornybar biogass innen transport kan redusere klimagassutslippene med opptil 90 % gjennom drivstoffets livssyklus, sammenlignet med fossile drivstoff, og gir nesten ingen lokale utslipp av for eksempel partikler og NOx.

«Vi er vanligvis ikke ansvarlige for transporten, men vi føler et visst ansvar for produktene våre når de forsvinner ut porten, også med tanke på miljø og klima. Så langt er biogass kanskje den grønneste formen for energi for den typen transport vi snakker om her, og siden kundene uansett kjører hit for å laste, tenkte vi det kunne være lurt å gi dem muligheten til å tanke samtidig», sier Margrethe Ollendorff, medeier i Feiring Bruk AS.

Gasum har for øyeblikket over 22 gassfyllestasjoner på Østlandet, og selskapet jobber aktivt for å utvide stasjonsnettverket i Norge for å dekke den stadig voksende etterspørselen etter gass.

Vi vil komme med mer informasjon om åpningen av fyllestasjonen på et senere tidspunkt.

Mer informasjon:

John Melby, trafikkdirektør for Norge, Gasum
Tlf.: +47 911 42 390, john.melby@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/