Gasum får lisens til å distribuere flytende naturgass – LNG - i Frankrike

Det nordiske energiselskapet Gasum har fått lisens til å distribuere flytende naturgass (Liquefied Natural Gas (LNG)) på det franske markedet. Med denne lisensen øker selskapet rekkevidden av sin levering av LNG til sjøtransport. 

Gasums strategi er å levere flytende naturgass (LNG) med stadig større kvalitet og geografisk rekkevidde. Selskapet forbedrer nå tilbudet til sine kunder innen shipping. Som en del av denne strategien har Gasum fått lisens til å levere LNG til sjøtransporten i Frankrike, og selskapet kan dermed innlemme franske havner og farvann i leveringsnettverket. 

Gasum fikk den nye distribusjonslisensen for LNG til maritime kunder i Frankrike 17. februar 2021. Nå kan selskapet tilby renere maritimt drivstoff til et større antall kunder. I tillegg vil lisensen gjøre LNG tilgjengelig for flere områder og havner. 

Jacob Granqvist, Vice President i Gasum, er glad for nyheten: «Denne lisensen er en ny milepæl i prosessen for å øke rekkevidden på leveringen av LNG til sjøtransport. Den understreker Gasums forpliktelse til å være en pålitelig leverandør av LNG til sjøtransport i Europa.» 

LNG er det reneste maritime drivstoffet på markedet, og det blir stadig mer vanlig som et kostnadseffektivt alternativ. LNG har betydelig lavere CO2-utslipp og nesten ingen partikkelutslipp, sammenlignet med konvensjonelt drivstoff. Å bytte til LNG er ett av de konkrete tiltakene for å gjøre sjøtransporten renere og bevege oss mot en fremtid med lavere CO2-utslipp.

For ytterligere informasjon:

Jacob Granqvist
Vice President, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129
E-post: jacob.granqvist@gasum.com

Grégoire Hartig
Sales Manager, Gasum
Telefon: +49 151 1166 9055
E-post: gregoire.hartig@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Selskapet hadde inntekter på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et statseid finsk selskap. www.gasum.com/no