Gasum får licens för distribution av LNG i Frankrike

Det nordiska energibolaget Gasum har fått licens för distribution av flytande naturgas (LNG) på den franska marknaden. Det är ett steg i rätt riktning mot att ytterligare expandera utbudet av flytande naturgas för sjöfarten. 

 

Gasums strategi är att utvidga den geografiska täckningen för och kvaliteten på sitt utbud av flytande naturgas (LNG) för sjöfarten. Därmed skulle företaget ytterligare utöka servicen till sina kunder inom sjöfarten. Som en del av en sådan strategi har Gasum nu fått licens för att leverera LNG för sjöfarten i Frankrike, vilket gör att företaget kan lägga till franska hamnar och vatten till sitt leveransnätverk. 

Den nya licensen för distribution av LNG till kunder inom sjöfarten i Frankrike som erhölls av Gasum den 17 februari 2021 kommer möjliggöraför Gasum att erbjuda det renare fartygsbränslet LNG till ett större antal kunder. Dessutom kommer det att öka den geografiska tillgängligheten för flytande naturgas till fler områden och hamnar. 

Jacob Granqvist, Vice President på Gasum, välkomnar beskedet: ”Att få denna licens är ytterligare en milstolpe i vår strävan efter att öka täckningen för våra leveranser av LNG för sjöfarten. Det betonar Gasums åtagande om att vara en tillförlitlig europeisk leverantör av LNG för sjöfarten.” 

LNG är det renaste fartygsbränslet som finns och blir snabbt vanligare som ett kostnadseffektivt alternativ. Jämfört med tung eldningsolja har LNG betydligt lägre koldioxidutsläpp och nästan obefintliga partikelutsläpp. Att övergå till LNG är en av de konkreta åtgärder som kommer att ta oss mot renare sjötransporter och framtidens samhälle med låga koldioxidutsläpp.
 

För ytterligare information:

Jacob Granqvist
Vice President, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129
E-post: jacob.granqvist@gasum.com

Grégoire Hartig
Sales Manager, Gasum
Telefon: +49 151 1166 9055
E-post: gregoire.hartig@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv