Gasum fullfører overdragelsen av LNG-kondenseringsanlegget til North Sea Midstream Partners

Gasum fullførte overdragelsen av LNG-kondenseringsanlegget i Norge til North Sea Midstream Partners (NSMP) 16. november. Selskapene har også inngått en omfattende tollingavtale, som betyr at Gasum vil fortsette å levere flytende naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG) til kundene sine fra kondenseringsanlegget i Risavika. Transaksjonen er en del av Gasums vekststrategi.

North Sea Midstream Partners (NSMP) er et ledende, uavhengig midtstrømsselskap med storskala infrastruktur i Nordsjøen.

«Med denne transaksjonen sikrer vi at vi kan fortsette å levere flytende gass til kundene på samme måte som tidligere. Vi ønsker å frigjøre kapital til å fremskynde prosessene i vekststrategien vår. Jeg vil gjerne takke NSMP for samarbeidet, som jeg er glad for at fortsetter gjennom den langsiktige tollingavtalen. Vi har tro på at NSMP vil utvikle kondenseringsanlegget ytterligere», forklarer Kai Laitinen, fungerende adm.dir. i Gasum.

«Kondenseringsanlegget i Risavika øker den geografiske rekkevidden vår inn i et viktig marked, skaper større bredde i porteføljen og gir oss et bedre grunnlag for vekst. Vi er veldig glade for å starte et langsiktig samarbeid med Gasum, som vi har jobbet tett sammen med for å sikre en smidig overtakelse av kondenseringsanlegget», sier Andy Heppel, adm.dir. i North Sea Midstream Partners.

Den separate bunkringsløsningen for maritime kunder er ikke en del av transaksjonen. Begge parter er enige om å ikke offentliggjøre kjøpsprisen.


Mer informasjon:

Kai Laitinen, fungerende adm.dir., Gasum
(Heidi Westerberg, Executive Assistant)
Telefon: +358 40 580 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, direktør for kommunikasjon og bærekraft, Gasum
Telefon: +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Richard Ozsanlav, økonomidirektør, North Sea Midstream Partners
Telefon: +44 203 159 4183, richard.ozsanlav@nsmp-limited.com