Avyttringen av förvätskningsanläggningen för LNG till North Sea Midstream Partners är nu slutförd

Gasum slutförde avyttringen av sin förvätskningsanläggning för LNG i Risavika, Norge till North Sea Midstream Partners (NSMP) den 16 november. Företagen har också kommit överens om ett långsiktigt avtal enligt vilket Gasum kommer att fortsätta att säkerställa leveranser av flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) till sina kunder. Affären är en del av Gasums tillväxtstrategi.

North Sea Midstream Partners (NSMP) är ett ledande oberoende företag inom energiinfrastruktur med storskaliga tillgångar inom infrastruktur som betjänar Nordsjön.

”Affären gör det möjligt för oss att säkerställa leveranser av flytande gas till våra kunder på samma sätt som tidigare. Vi vill optimera vår kapitalallokering för att snabba på implementeringen av vår tillväxtstrategi. Jag vill tacka NSMP för samarbetet, som glädjande nog fortsätter inom ramen för ett långsiktigt avtal. Vi tror att NSMP kommer att vidareutveckla förvätskningsläggningen”, förklarar Gasums tillförordnade koncernchef Kai Laitinen.

”Förvätskningsanläggningen i Risavika utökar vår geografiska räckvidd på en viktig målmarknad, diversifierar vår portfölj och utökar vår plattform för tillväxt. Vi gläder oss åt att börja bygga upp ett långsiktigt partnerskap med Gasum, som vi kommer att ha ett nära samarbete med för att säkerställa en smidig övergång för driften av anläggningen”, säger Andy Heppel, vd för North Sea Midstream Partners.

Den separata bunkringslösningen för kunder inom sjöfarten ingår inte i affären. Båda parter har gått med på att inte avslöja köpesumman.


För mer information:

Kai Laitinen, tillförordnad koncernchef, Gasum
(Heidi Westerberg, ledningsassistent)
Tfn +358 40 580 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, VP, Communications and sustainability Gasum
Tfn +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Richard Ozsanlav, Chief Financial Officer, North Sea Midstream Partners
Tfn +44 203 159 4183, richard.ozsanlav@nsmp-limited.com