Gasum har overdratt LNG-kondenseringsanlegget i Risavika til North Sea Midstream Partners – fortsetter med langsiktig avtale for kjøp av LNG og LBG

Energiselskapet Gasum har inngått en avtale med North Sea Midstream Partners om overdragelse av LNG-kondenseringsanlegget i Risavika, samtidig som de skal fortsette med en langsiktig avtale for kjøp av LNG og LBG. Transaksjonen er i tråd med Gasums vekststrategi og et LNG-marked i stadig utvikling.

«Gasum har konkludert med at å eie et slikt LNG-kondenseringsanlegg ikke lenger er en viktig del av strategien vår. Den langsiktige tollingavtalen betyr imidlertid at vi vil fortsette å levere flytende naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG) til kundene våre fra anlegget i Risavika. Med overdragelsen av Risavika kan vi frigjøre kapital til å fremskynde prosessene i vekststrategien vår og utvide det nordiske gassmarkedet», sier Kai Laitinen, fungerende adm.dir. i Gasum.

North Sea Midstream Partners (NSMP) er et ledende, uavhengig midtstrømsselskap med storskala gassinfrastruktur i Nordsjøen.

«Dette oppkjøpet er et strategisk trekk for NSMP. Kondenseringsanlegget i Risavika er et godt tilskudd som utvider nedslagsfeltet for NSMP, samtidig som det skaper større bredde i porteføljen og gir oss et bedre grunnlag for vekst. Vi ser frem til å utvikle et langsiktig samarbeid med Gasum, som gjennom denne avtalen vil fortsette å være en viktig kunde for Risavika-anlegget over tid. Vi vil samarbeide tett med Gasum og de ansatte i Risavika for å sørge for en trygg overtakelse av driften», tilføyer Andy Heppel, adm.dir. i North Sea Midstream Partners.

Avtalen mellom Gasum og North Sea Midstream Partners ble signert 1. november 2021. Transaksjonen forventes å være gjennomført innen midten av november 2021. En del av transaksjonen er en langsiktig avtale om at Gasum skal fortsette som en viktig kjøper av LNG og LBG som produseres i Risavika. Den separate bunkringsløsningen for maritime kunder er ikke en del av transaksjonen.

Begge parter er enige om å ikke offentliggjøre kjøpsprisen.

For mer informasjon:

Kai Laitinen, fungerende adm.dir. i Gasum
(Heidi Westerberg, Executive Assistant
Telefon: +358 40 580 0951, heidi.westerberg@gasum.com)


Olga Väisänen, direktør for kommunikasjon og bærekraft i Gasum
Telefon: +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Richard Ozsanlav, Chief Financial Officer, North Sea Midstream Partners

Telefon: +44 203 159 4183richard.ozsanlav@nsmp-limited.com

Energiselskapet Gasum er en ekspert innen gassektoren og energimarkedet i Norden. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen.

North Sea Midstream Partners er et ledende, uavhengig midtstrømsselskap med tjenester innenfor storskala gassinfrastruktur rettet mot Nordsjøen. NSMP transporterer og foredler naturgass fra kunder på vestsiden av Shetlandsøyene, nordlige Nordsjøen, den norske delen og sentrale delen av Nordsjøen, samt det sørlige gassbassenget. NSMP leverer viktige tjenester til over 35 felt eid av store energiaktører, distribusjonsselskaper og uavhengige produsenter. Med sin infrastruktur av nærmere 600 km med gassrørledninger har NSMP Storbritannias største og mest allsidige system for transport og foredling av gass. NSMP ønsker å bruke sine ressurser til å utgjøre en positiv forskjell for leveringssikkerheten og overgangen til ny energi.