Gasum har avyttrat förvätskningsanläggningen för LNG i Risavika till North Sea Midstream Partners – fortsätter betydande uttag av LNG och LBG genom ett långtidsavtal

Energibolaget Gasum har ingått ett avtal med North Sea Midstream Partners om avyttringen av LNG-förvätskningsanläggningen i Risavika samtidigt som de, genom ett långsiktigt avtal, fortsätter att göra betydande uttag av den LNG och LBG som produceras i anläggningen. Transaktionen är i linje med Gasums tillväxtstrategi och LNG-marknaden, som är under snabb utveckling.

”Gasum har dragit slutsatsen att det inte längre är en del av vår kärnstrategi att äga den här typen av LNG-tillgångar. Det långsiktiga kontraktet säkerställer dock att vi fortsätter att leverera flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) till våra kunder från anläggningen i Risavika även i framtiden. Avyttringen av Risavika gör det möjligt för oss att optimera vår kapitalallokering och snabba på implementeringen av vår tillväxtstrategi och expandera den nordiska marknaden”, säger Kai Laitinen, Interim CEO, Gasum

North Sea Midstream Partners (NSMP) är ett ledande oberoende företag inom energiinfrastruktur med storskaliga tillgångar inom gasinfrastruktur som betjänar Nordsjön.

”Förvärvet är ett strategiskt steg för NSMP. Förvätskningsanläggningen i Risavika är ett attraktivt tillskott och en geografisk expansion för NSMP som diversifierar vår portfölj och utökar vår plattform för tillväxt. Vi ser fram emot att bygga ett långsiktigt partnerskap med Gasum, som kommer att förbli en viktig kund till förvätskningsanläggningen i Risavika genom ett långtidsavtal. Vi kommer att ha ett nära samarbete med Gasum och personalen i Risavika för att trygga en säker överföring av verksamheten”, tillägger Andy Heppel, VD för North Sea Midstream Partners.

Avtalet mellan Gasum och North Sea Midstream Partners undertecknades den 1 november 2021. Avsikten är att affären ska avslutas i mitten av november 2021. Som en del av affären kommer Gasum att fortsätta göra betydande uttag av den LNG och LBG som produceras i Risavika enligt ett långtidsavtal. Den separata bunkringslösningen på området för kunder inom sjöfarten ingår inte i affären.

Båda parter har valt att inte avslöja köpesumman.

För ytterligare information:

Kai Laitinen, Interim CEO, Gasum
(Heidi Westerberg, ledningsassistent
Telefon: +358 40 580 0951, heidi.westerberg@gasum.com)


Olga Väisänen, Vice President, Communications and Sustainability, Gasum
Telefon: +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Richard Ozsanlav, Chief Financial Officer, North Sea Midstream Partners

Telefon: +44 203 159 4183richard.ozsanlav@nsmp-limited.com

Energibolaget Gasum är experter på den nordiska gassektorn och energimarknaden. Gasum erbjuder renare experttjänster inom energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs.

North Sea Midstream Partners är ett ledande oberoende företag inom energiinfrastruktur med storskaliga tillgångar inom gasinfrastruktur som betjänar Nordsjön. NSMP transporterar och bearbetar naturgas från kunder om Shetlandsöarna, norra Nordsjön, Norska havet, centrala Nordsjön och södra gasbassängen. NSMP tillhandahåller viktiga tjänster till över 35 olje- och gasfält som ägs av stora energibolag,  el-, gas- och vattenföretag och oberoende producenter, genom en kombinerad gasrörledning som är nästan 600 km lång, vilket gör NSMP:s infrastruktur till Storbritanniens största och mest diversifierade system för transport och bearbetning av gas. NSMP har ett åtagande om att använda sina tillgångar för att göra en positiv skillnad både för försörjningstrygghet och energiövergången.