Gasum kommer seg inn på det svenske gassnettet gjennom avtale med Nynas AB

Gasum har utvidet industrisegmentet sitt i Sverige ved å signere en avtale med Nynas AB. Avtalen sikrer fleksibel levering av naturgass til Nynas’ raffineri i Göteborg. Nynas er Gasums første kunde som er tilkoblet det svenske gassnettet, og dette er en viktig milepæl for Gasums posisjon på det nordiske gassmarkedet.

Gasum har signert en avtale med det svenske olje- og bitumenselskapet Nynas AB, om levering av naturgass til selskapets raffineri i Göteborg på den svenske vestkysten. Naturgassen skal brukes som brennstoff i raffineriets oljebrenner samt i den nye kombinerte atmosfære- og vakuumvarmeren i anleggets råoljeenhet.

«Vi er ekstremt fornøyde med denne avtalen. Nynas er vår første industrikunde på det svenske gassnettet, så dette er en betydelig milepæl for Gasum. Det forsterker posisjonen vår på gassmarkedet som en aktør som dekker hele Norden. Vi håper å gi industrikundene våre et unikt og konkurransedyktig tilbud som vil hjelpe dem i overgangen til mer bærekraftige energikilder», sier Gasums Vice President Tommy Mattila.

Nynas er Sveriges største produsent av bitumen. Bitumen er bindemiddelet i asfalt, og brukes hovedsakelig til veibygging og brolegning. Overgangen fra olje til naturgass, kombinert med bedre ytelse, reduserer CO2-utslippene deres med 34 % og NOx- og SOx-utslippene med 80 %. Byttet er også et steg videre i industriens overgang til fossilfri og fornybar biogass.

«Dette er et eksempel på at Nynas nå gjør en del investeringer og tiltak i raffinerisystemet med mål om å redusere utslippene av drivhusgasser. Vi jobber aktivt med leverandører og andre samarbeidspartnere for å finne nye og effektive løsninger på klimautfordringene i bransjen», sier Rolf Allgulander, Vice President for produksjon i Nynas.

Fleksibilitet og driftssikkerhet er viktig for samarbeidet

Utvidelsen av Gasums naturgassvirksomhet til det svenske gassnettet, ble mulig gjennom det pågående samarbeidet med Nynas. Gasum leverer allerede flytende naturgass (LNG) til Nynäshamn-raffineriet. Den nye avtalen styrker samarbeidet.

Naturgassen skal brukes i produksjonen av bitumen, som er et sesongprodukt. Brennstoffetterspørselen vil derfor være høy fra vår til høst. Det er ekstremt viktig at det ikke oppstår forstyrrelser i gassforsyningen i høysesongen. Det betyr at en fleksibel og driftssikker gasstilførsel er avgjørende for samarbeidet.

«Dette er grunnen til at avtalebetingelsene er så fokusert på leveringen. Avtalen er en start på et langsiktig samarbeid som får oss inn på det svenske gassnettet, samtidig som at Nynas får en fleksibel og driftssikker gasslevering som bidrar til lavere kostnader i en bransje som er svært avhengig av høysesongen», sier Mattila.

Gasums fortrinn overfor industrikundene i Sverige, er det unike og brede tilbudet innen naturgass og fossilfri biogass som hjelper kundene med å redusere karbonutslippene. Gasum prioriterer å planlegge samarbeidet på en best mulig måte etter kundenes behov.

 

For mer informasjon:
 

Tommy Mattila
Vice President for industri, Gasum
tlf.: +358 40 581 9247
e-post: tommy.mattila@gasum.com

 

 

Hans Östlin
Kommunikasjonsdirektør, Nynas AB
tlf.: + 46 708 93 19 75
e-post: hans.ostlin@nynas.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Selskapet hadde inntekter på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et statseid finsk selskap. www.gasum.com/no