Gasum gör entré i det svenska gasnätet med ett avtal med Nynas

Gasum har utökat sitt industrisegment i Sverige genom att underteckna ett avtal med Nynas AB. Avtalet säkerställer flexibla leveranser av naturgas till Nynas raffinaderi i Göteborg. Nynas är Gasums första kund som är ansluten till det svenska gasnätet, vilket är en betydande milstolpe i att befästa Gasums ställning på den nordiska gasmarknaden.

Gasum har undertecknat ett avtal med det svenska olje- och bitumenföretaget Nynas AB om leveranser av naturgas till sitt raffinaderi i Göteborg på västkusten i Sverige. Naturgasen kommer att användas som bränsle i raffinaderiets oljebrännare och i dess nya kombinerade atmosfär- och vakuumvärmare för råoljeenheten på anläggningen.

”Vi är extremt glada över det här avtalet. Nynas är vår första industriella kund i det svenska gasnätet, så det är en viktig milstolpe för Gasum. Det understryker verkligen vår roll som gasaktör som betjänar hela Norden. Som ett nordiskt energibolag hoppas vi kunna erbjuda ett unikt och konkurrenskraftigt utbud till våra kunder inom industrin, som kommer att hjälpa dem i att övergå till mer hållbara energikällor”, säger Tommy Mattila, Vice President på Gasum.

Nynas är Sveriges största producent av bitumen. Bitumen, den bindande komponenten i asfalt, används främst inom vägarbeten och till gatubeläggningar. Övergången från olja till naturgas i kombination med ökad effektivitet minskar deras koldioxidutsläpp med 34 procent och deras NOx- och SOx-utsläpp med 80 procent. Bytet snabbar också på industrins övergång till fossilfri och förnybar biogas.

”Det här är ett exempel på hur Nynas nu gör en rad investeringar och vidtar olika åtgärder i vårt raffineringssystem i syfte att minska våra utsläpp av växthusgaser. Vi arbetar aktivt tillsammans med leverantörer och andra samarbetspartner för att hitta nya och effektiva lösningar för att bemöta de klimatutmaningar som industrin står inför”, säger Rolf Allgulander, Vice President Manufacturing på Nynas.

Flexibilitet och pålitlighet avgörande för partnerskapet

Expansionen av Gasums marknad för naturgas till det svenska gasnätet blev möjlig tack vare bolagets befintliga samarbete med Nynas. Gasum har redan levererat flytande naturgas (LNG) till raffinaderiet i Nynäshamn. Det nya avtalet stärker partnerskapet.

Naturgasen kommer att användas i processen av att tillverka bitumen, som är en säsongsprodukt. Efterfrågan på bränsle kommer därmed att vara hög från våren till hösten. Det är extremt viktigt att det inte sker några avbrott i gasförsörjningen under högsäsongen inom industrin. Det innebär att flexibilitet och pålitlighet i gasförsörjningen är avgörande för partnerskapet.

”Det är därför avtalsvillkoren har fokus på försörjningen. Undertecknandet av avtalet är startskottet på ett långsiktigt samarbete som gör det möjligt för oss att gå in i det svenska gasnätet och det ger Nynas flexibel och pålitlig tillgång till gas som ger välkommen kostnadsoptimering i en industri som är starkt beroende av sin högsäsong”, säger Mattila.

Gasums fördel för industriella kunder i Sverige är dess unika och breda utbud av naturgas och fossilfri biogas som hjälper kunderna i deras strävan efter ett minskat koldioxidavtryck. Det är prioriterat för Gasum att planera samarbetet så att det på bästa möjliga sätt lever upp till kundernas behov.

 

Ytterligare information:

Tommy Mattila
Vice President, Industry, Gasum
tfn +358 40 581 9247
e-post tommy.mattila@gasum.com

 

Hans Östlin
Communications Director, Nynas AB
tfn + 46 708 93 19 75
e-post hans.ostlin@nynas.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv