Gasum vinner rammeavtale med den finske stat om leveranse av flytende naturgass, LNG, til sjøfarten

Energiselskapet Gasum har vunnet en rammeavtale i en offentlig anbudsprosess fra finske myndigheters samordnede innkjøpsenhet, Hansel Ltd. Gasum vil levere flytende naturgass eller LNG (som står for «Liquefied Natural Gas») til det finske trafikkverket og det finske grenseovervåkningsvesenet i perioden 2021-2022 ifølge rammeavtalen. Avtalen inkluderer en opsjon om to års forlengelse. 

«Vårt velfungerende samarbeid med Gasum vil fortsette. Vår anbudsprosess har hjulpet oss å oppnå en rammeavtale som fungerer godt i dette markedet som er under utvikling. Her blir både leverandørs og kunders behov godt ivaretatt. Rammene gjør det mulig for statlige organisasjoner å få LNG med en høy grad av leveransesikkerhet inkludert å hensynta samfunnsansvaraspektet. LNG er et bedre skipsdrivstoff enn olje for klimaet og denne rammeavtalen gjør det også mulig for kundene å få flytende biogass,» sier Pasi Tainio, Category Manager i Hansel. 

«Vi har levert LNG til det finske trafikkverket og det finske grenseovervåkningsvesenet også gjennom forrige avtaleperiode. Maritim transport har en ledende rolle i å endre kursen mot en renere morgendag. LNG møter alle utslippskrav og er svært energieffektivt,” sier Jacob Granqvist, Vice President maritime, fra Gasum. 

LNG er det reneste maritime drivstoffet og møter både dagens og framtidens krav satt av den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) og EU. En overgang til LNG vil eliminere utslipp av svoveldioksid og partikkelutslipp, samt redusere CO2-utslippene med opp til 21% gjennom hele livssyklusen («well-to-wake»). Framover vil LNG spille en betydelig rolle for både maritim og tung veitransport i Østersjøområdet.  

For mer informasjon, kontakt:
 

Jacob Granqvist, Vice President, Maritime, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Selskapet hadde inntekter på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et statseid finsk selskap. www.gasum.com/no