Gasum vinner ramavtal med finska staten om leverans av LNG för sjöfarten

Energibolaget Gasum har vunnit ramavtalet i en upphandlingsprocess anordnad av finska statens samordnande upphandlingsenhet, Hansel Ab. Gasum kommer att leverera flytande naturgas (LNG) till finska Trafikledsverket och Gränsbevakningsväsendet 2021–2022 enligt ramavtalet. Ramavtalet har en option på förlängning i två år. LNG som marint bränsle uppfyller både nuvarande och framtida utsläppsgränser. 

”Vårt välfungerande samarbete med Gasum kommer att fortsätta. Vårt anbudsförfarande har hjälpt oss att få till ett ramavtal som fungerar bra på denna marknad under utveckling, med hänsyn både till leverantörer och kunder. Ramavtalet gör det möjligt för statliga organisationer att få LNG med hög leveranssäkerhet och med hänsyn till ansvarsaspekterna. LNG är ett bättre fartygsbränsle än olja för klimatet och det här ramavtalet gör det möjligt för kunderna att också få flytande biogas,” säger Pasi Tainio, kategorichef på Hansel.   

”Vi har försett Trafikledsverket och Gränsbevakningsväsendet med biogas under den föregående avtalsperioden. Sjötransporterna har en ledande roll i att ändra kurs mot en renare morgondag. LNG uppfyller alla utsläppskrav och är mycket energieffektivt,” säger Jacob Granqvist, Vice President Maritime på Gasum. 

LNG är det renaste fartygsbränslet och det uppfyller nuvarande och framtida krav från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och EU. En övergång till LNG bidrar till att helt få bort svaveldioxid- och partikelutsläppen och minska utsläppen av kvävedioxid med 85 procent. Genom att använda LNG minskas koldioxidutsläppen med upp till 21 procent som helhet (well to wake). LNG kommer att spela en stor roll inom sjötransporter och tunga vägtransporter i Östersjöregionen i framtiden. 

För ytterligare information, kontakta:

Jacob Granqvist, Vice President, Maritime, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv